Sở Tài chính
STTSố, ký hiệuTrích yếuNgày ban hànhTổ chức ban hànhĐính kèm
14464/QĐ-STCV/v phân công, nhiệm vụ BGĐ Sở Tài chính06/11/2018Sở Tài chính
23824/KH-STCKế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động Sở Tài chính năm 201823/10/2017Sở Tài chính
32422/QĐ-STCVề việc thành lập Ban Biên tập và Tổ Thường trực Website Sở Tài chính Hà Tĩnh 12/07/2017Sở Tài chính
42421/QĐ-STCBan hành Quy chế quản lý, cung cấp, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu trên Trang thông tin điện tử của Sở Tài chính Hà Tĩnh 12/07/2017Sở Tài chính
5101/BC-STCBÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2016; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017 10/01/2017Sở Tài chính
64587/QĐ-STCKế hoạch Cải cách hành chính năm 201728/12/2016Sở Tài chính
74462/KH-STCKẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CNTT TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA SỞ TÀI CHÍNH NĂM 2017 19/12/2016Sở Tài chính
82088/BC-STCBÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016 08/07/2016Sở Tài chính
94092/KH-STCKế hoạch kiểm tra, tự kiểm tra công tác CCHC năm 201629/12/2015Sở Tài chính
104090/KH-STCKế hoạch cải cách hành chính năm 201628/12/2015Sở Tài chính
114091/KH-STCKế hoạch tuyên truyền công tác CCHC năm 201628/12/2015Sở Tài chính
124004/BC-STCBÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2015; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2016 23/12/2015Sở Tài chính
133979/KH-STCV/v ứng dụng CNTT trong Sở Tài chính năm 201621/12/2015Sở Tài chính
142262/KH-STCKế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động Sở Tài chính năm 201517/09/2015Sở Tài chính
152256/BC-STCBÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015 27/07/2015Sở Tài chính
16506/QĐ-STCQuy chế an toàn an ninh thông tin26/02/2015Sở Tài chính
17180 /BC-STCBÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2014; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2015 19/01/2015Sở Tài chính
182038/QĐ-STCQuy chế làm việc của các phòng, ban của Sở30/12/2014Sở Tài chính
192806 / STC - GCSV/v góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 15/2014/TT-BTC ngày 27/01/2014 của Bộ Tài chính về hướng dẫn xử lý hàng hóa tồn đọng trong khu vực giám sát hải quan29/10/2014Sở Tài chính
202785/QĐ-STCVề việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kênh phòng lũ phía tây khu tái định cư xã Kỳ Thịnh, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh 28/10/2014Sở Tài chính
Hiển thị 20/38