Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Chính sách, ưu đãi, hỗ trợ đầu tưSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3629/STC-NSHX 09/09/2022 V/v tham mưu bố trí kinh phí đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, hệ thống xử lý chất thải y tế
2 3423/STC-NSHX 26/08/2022 V/v bố trí kinh phí đầu tư, hỗ trợ đầu tư xây dựng công trình, hệ thống xử lý chất thải y tế
3 2394/STC-NS 20/06/2022 góp ý các Dự thảo Nghị định của Chính phủ về ban hành các biểu thuế thuế xuất nhập khẩu ưu đãi
4 2071/STC-HCSN 01/06/2022 thực hiện chế độ phụ cấp ưu đãi nhà giáo
5 850-CV/BTGTU 19/05/2022 Cung cấp thông tin và định hướng tuyên truyền về Dự án BIIG2
6 1137/STC-HCSN 05/04/2022 V/v tham mưu kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi theo Nghị quyết số 144/2015/NQ-HĐND
7 42/STC-HCSN 06/01/2022 V/v tham mưu cấp kinh phí thực hiện chính sách ưu đãi, đào tạo và thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao ngành y tế theo NQ số 144/2015/NQ/HĐND và NQ số 72/2017/NQ-HĐND của HĐND tỉnh
8 4982/STC-NS 24/11/2021 Góp ý dự thảo Đề án và cơ chế chính sách tạo nguồn lực xây dựng thị xã Hồng Lĩnh (lần 3)
9 4962/STC-NS 23/11/2021 Về việc góp ý dự thảo nghị quyết cơ chế, chính sách tạo nguồn lực hỗ trợ xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
10 4487/STC-GCS 29/10/2021 V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm cá giống và dịch vụ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển NNNT năm 2021.
11 4218/STC-NSHX 15/10/2021 V/v đề xuất hỗ trợ kinh phí thực hiện chính sách OCOP năm 2020
12 3974/STC-NS 30/09/2021 V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm cá giống và dịch vụ thực hiện chính sách khuyến khích phát triển NNNT năm 2021.
13 2377/QĐ-UBND 28/07/2020 Thực hiện Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND về một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh, thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng chống dịch Covid 19
14 214/NQ-HĐND 10/07/2020 HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết 214/2020/NQ-HĐND quy định một số chính sách hỗ trợ phục hồi sản xuất kinh doanh thúc đẩy phát triển kinh tế trong điều kiện phòng, chống dịch Covid 19
15 08/02/2020 Bộ cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
16 3444/QĐ-UBND 01/01/2020 Quyết định ban hành chương trình hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2019-2024 và những năm tiếp theo
17 1524/STC-NS 27/04/2018 V/v ưu đãi đầu tư dự án thí điểm Nhà ở xã hội tại phường Thạch Linh, thành phố Hà Tĩnh năm 2018
18 70/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Một số cơ chế chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu Công nghệ thông tin tập trung tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
19 70/2014/QĐ-UBND 20/10/2014 Ban hành Quy định một số cơ chế khuyến khích, ưu đãi trong đầu tư phát triển nhà ở xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
20 71/2013/QĐ-HĐND 18/12/2013 Chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu CNTT tập trung Hà Tĩnh năm 2018
21 07/2012//QĐ-UBND 21/03/2012 Ban hành Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh năm 2017
22 UBND tỉnh 05/11/2009 Bộ cơ chế chính sách hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
  2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 517

Tháng này : 16019

Tổng truy cập : 13.458.242