Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Báo cáo - Thống kêSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 14/BC-TTPVHCC 07/12/2022 Thống kê số liệu giải quyết hồ sơ TTHC 6 tháng đầu năm 2022 trên Cổng thông tin dịch vụ công trực tuyến tỉnh Hà Tĩnh
2 3464/STC-VP 29/08/2022 Báo cáo sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 20
3 3431/STC-HCSN 26/08/2022 Báo cáo tiến độ thực hiện các chỉ tiêu, khung kế hoạch CCHC năm 2022
4 3082/STC-VP 03/08/2022 V/v cử cán bộ tham gia thành viên Ban chỉ đạo thực hiện Chiến lược phát triển Thống kê giai đoạn 2021 - 2030 tầm nhìn 2045 tỉnh Hà Tĩnh
5 3038/STC-HCSN 29/07/2022 Báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 19-NQ-TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL
6 3010/STC-GCS 28/07/2022 V/v thống kê các chức danh, chức vụ phục vụ hoàn thiện tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công
7 0 08/07/2022 Công tác tự kiểm tra an toàn PCCC 6 tháng đầu năm 2022”
8 2688/BC-STC 06/07/2022 Sơ kết thực hiện Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-TANDTC-VKSNDTC
9 2654/STC-VP 04/07/2022 Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW
10 2564/BC-STC 29/06/2022 Sơ kết 5 năm tình hình thực hiện Nghị quyết 19-NQ/TW, ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các ĐVSNCL
11 2332/STC-HCSN 15/06/2022 Báo cáo tình hình thực hiện cải cách tài chính công 6 tháng đầu năm 2022
12 2323/STC-TTr 15/06/2022 Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo quý II năm 2022 và 6 tháng đầu năm 2022
13 2301/BC-STC 15/06/2022 BC Kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính 6 tháng đầu năm 2022
14 2249/STC-VP 10/06/2022 V/v thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
15 2239/STC-NS 10/06/2022 báo cáo công tác phòng, chống ma túy 6 tháng đầu năm 2022
16 2152/BC-STC 07/06/2022 Kết quả thực hiện công tác Thi đua - Khen thưởng 6 tháng đầu năm,phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022
17 2064/STC-VP 01/06/2022 V/v báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2022 theo TT03
18 2064/BC-STC 01/06/2022 V/v báo cáo thống kê 6 tháng đầu năm 2022 theo TT03
19 2050/STC-NS 31/05/2022 V/v báo cáo công tác chỉ đạo, điều hành Chính phủ 6 tháng đầu năm 2022
20 2013/STC-VP 27/05/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Chỉ số cải thiện các quy định của pháp luật 6 tháng đầu năm 2022
21 1978/STC-VP 25/05/2022 V/v báo cáo hoạt động đối ngoại 6 tháng đầu năm 2022
22 1764/STC-NS 13/05/2022 Báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch số 43/KH-UBND ngày 24/02/2022 của UBND tỉnh đến tháng 5/2022
23 1327/STC-NSHX 18/04/2022 V/v góp ý dự thảo Hệ thống chỉ tiêu thống kê cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
24 462/BC-STC 10/02/2022 Báo cáo sơ kết thực hiện quy định số 105-QĐ/TW, ngày 19/12/2017 của Bộ Chính Trị
25 242/STC-VP 20/01/2022 V/v báo cáo thống kê văn thư lưu trữ và tài liệu lưu trữ năm 2021
26 12/BC-CTK 12/01/2022 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG GIÁ TUẦN (Tuần 02 năm 2022)
27 4565/STC-VP 27/11/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung đến tháng 11/2020
28 3639/STC-VP 28/09/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung
29 3228/STC-VP 26/08/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung UBND tỉnh
30 2803/STC-VP 27/07/2020 V/v báo cáo tiến độ thực hiện chương trình khung
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 0

Tháng này : 9502

Tổng truy cập : 13.397.458