Lịch công tác Sở Tài chính
       

SỞ TÀI CHÍNH

Lịch tuần

 • Thứ 3 Ngày 03/10/2023

  7:30 tại UBND tỉnh (phòng họp xem Bảng điện tử tại tầng 1)

  Họp soát xét kế hoạch phát triển hạ tầng số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Thành phần: Đ/c Phùng Thị Nguyệt, PGĐ; Phòng HCSN; Lx: đ.c Mạnh
  9:00 tại Hội trường tầng 2 - Sở Tài chính

  Họp thương thảo HĐ thuê tư vấn thẩm định giá

  Thành phần: Đ.c Nguyễn Quốc Hương-PGĐ; Phòng GCS&TCDN
  14:30 tại UBND thị xã Hồng Lĩnh

  Dự làm việc của Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thị xã Hồng Lĩnh với Ban Thường vụ thị xã Hồng Lĩnh

  Thành phần: Đ/c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ; Lx đ/c Mạnh
  8:00 tại Phòng họp tầng 2, Sở Xây dựng

  V/v làm việc để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh rà soát quy trình thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500

  Thành phần: Phòng TCĐT
  8:30 tại Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng họp cụ thể được thông báo tại Bảng thông tin điện tử tầng 1)

  Họp soát xét nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

  Thành phần: Phòng TCĐT
  9:30 tại Phòng họp tầng 2, Sở Xây dựng

  Làm việc để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý về đề xuất lập QH chi tiết khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ 1/500

  Thành phần: Phòng TCĐT
 • Thứ 4 Ngày 04/10/2023

  14:30 tại UBND huyện Hương Sơn

  Kiểm tra, đánh giá công trình Nhà đón, tiếp khách tại khu mộ và tượng đài thuộc quần thể di tích Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác

  Thành phần: Đ/c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ Sở; Lái xe đ/c Mạnh
  14:00 tại Khách sạn Đại bàng - 268 Trần phú

  Hội nghị ký kết CTPH và Chung kết Cuộc thi "Phụ nữ Hà Tĩnh khởi nghiệp

  Thành phần: Phòng HCSN
 • Thứ 5 Ngày 05/10/2023

 • Thứ 6 Ngày 06/10/2023

  14:00 tại NVH thôn Trung Đức xã Kỳ Tân;

  Tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV

  Thành phần: Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ; Lx: Đ.c Mạnh
 • Thứ 7 Ngày 07/10/2023

 • Chủ nhật Ngày 08/10/2023

Lịch trong tuần

Thời gian Thành phần Nội dung Chủ trì Địa điểm
7:30 Đ/c Phùng Thị Nguyệt, PGĐ; Phòng HCSN; Lx: đ.c Mạnh

Họp soát xét kế hoạch phát triển hạ tầng số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

UBND tỉnh UBND tỉnh (phòng họp xem Bảng điện tử tại tầng 1)
9:00 Đ.c Nguyễn Quốc Hương-PGĐ; Phòng GCS&TCDN

Họp thương thảo HĐ thuê tư vấn thẩm định giá

Sở Tài chính Hội trường tầng 2 - Sở Tài chính
14:30 Đ/c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ; Lx đ/c Mạnh

Dự làm việc của Đoàn công tác của Ban Thường vụ Tỉnh ủy chỉ đạo thị xã Hồng Lĩnh với Ban Thường vụ thị xã Hồng Lĩnh

Tỉnh ủy UBND thị xã Hồng Lĩnh
8:00 Phòng TCĐT

V/v làm việc để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh rà soát quy trình thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Quy hoạch chi tiết xây dựng Khu dân cư và thương mại dịch vụ tại xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, tỉnh Hà Tĩnh, tỷ lệ 1/500

Sở Xây dựng Phòng họp tầng 2, Sở Xây dựng
8:30 Phòng TCĐT

Họp soát xét nội dung dự thảo Tờ trình và dự thảo Đề án xây dựng, trùng tu, tôn tạo Khu lưu niệm Tổng Bí thư Trần Phú và Khu lưu niệm Tổng Bí thư Hà Huy Tập

Sở Kế hoạch và Đầu tư Sở Kế hoạch và Đầu tư (Phòng họp cụ thể được thông báo tại Bảng thông tin điện tử tầng 1)
9:30 Phòng TCĐT

Làm việc để thống nhất các nội dung tham mưu UBND tỉnh phương án xử lý về đề xuất lập QH chi tiết khu đô thị Kỳ Long - Kỳ Thịnh, thị xã Kỳ Anh, tỷ lệ 1/500

Sở Xây dựng Phòng họp tầng 2, Sở Xây dựng

Lịch trong ngày

  (Thứ ba,

Ngày 03-10-2023)