Lịch công tác Sở Tài chính
       

SỞ TÀI CHÍNH

Lịch tuần

  • Chủ nhật Ngày 27/11/2022

Lịch trong tuần

Thời gian Thành phần Nội dung Chủ trì Địa điểm

Lịch trong ngày

  (Chủ nhật,

Ngày 27-11-2022)