Lịch công tác Sở Tài chính
   

SỞ TÀI CHÍNH

Lịch tuần

 • Thứ 2 Ngày 06/07/2020

  7:30 tại VP HĐND - UBND tỉnh

  Họp nghe phương án xử lý một số nội dung liên quan đếnLĩnh vực tài nguyên và môi trường

  Thành phần: Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ; Lx: Đ/c Tùng
  14:30 tại UBND huyện Nghi Xuân

  Thông báo kết quả kiểm toán NSĐP năm 2019

  Thành phần: Đ/c Nguyễn Văn Đồng - PGĐ; Phòng HX; Lx: Đ/c Tùng
  8:00 tại Thành phố Đà Nẵng

  Tham gia tập huấn về quản lý FMRC (3 ngày)

  Thành phần: Đ/c Tuấn - TP TCĐT
 • Thứ 3 Ngày 07/07/2020

  8:00 tại Kho bạc Nhà nước tỉnh

  Tham dự hội nghị trực tuyến sơ kết ngành Tài chính năm 2020

  Thành phần: BGĐ sở; Trưởng các phòng: NS; HX; TCĐT; TCDN; GCS; HCSN; Thanh tra; Trung tâm
 • Thứ 4 Ngày 08/07/2020

  7:30 tại VP UBND tỉnh

  Tham dự Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (Cả ngày)

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; Lx: Đ/c Long
 • Thứ 5 Ngày 09/07/2020

  7:30 tại VP UBND tỉnh

  Tham dự Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (Cả ngày)

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; Lx: Đ/c Long
 • Thứ 6 Ngày 10/07/2020

  7:30 tại VP UBND tỉnh

  Tham dự Kỳ họp thứ 15, Hội đồng nhân dân tỉnh khoá XVII (Cả ngày)

  Thành phần: Đ/ Hà Văn Trọng - GĐ; Lx: Đ/c Long
 • Thứ 7 Ngày 11/07/2020

  7:30 tại VP Tỉnh ủy

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố Hà Tĩnh, nhiệm kỳ 2020 - 2025

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; Lx: Đ/c Long
  14:00 tại VP Tỉnh ủy

  Ban Thường vụ Tỉnh ủy duyệt nội dung Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đức Thọ

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; Lx: Đ/c Long
 • Chủ nhật Ngày 12/07/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Thành phần Nội dung Chủ trì Địa điểm
7:30 Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ; Lx: Đ/c Tùng

Họp nghe phương án xử lý một số nội dung liên quan đếnLĩnh vực tài nguyên và môi trường

UBND tỉnh VP HĐND - UBND tỉnh
14:30 Đ/c Nguyễn Văn Đồng - PGĐ; Phòng HX; Lx: Đ/c Tùng

Thông báo kết quả kiểm toán NSĐP năm 2019

Kiểm toán nhà nước UBND huyện Nghi Xuân
8:00 Đ/c Tuấn - TP TCĐT

Tham gia tập huấn về quản lý FMRC (3 ngày)

BQLDA Thành phố Đà Nẵng

Lịch trong ngày

  (Thứ hai,

Ngày 06-07-2020)