Lịch công tác Sở Tài chính
   

SỞ TÀI CHÍNH

Lịch tuần

 • Thứ 2 Ngày 28/09/2020

  8:30 tại VP UBND tỉnh

  Họp xem xét nội dung hợp đồng thực hiện dự án Khu nhà ở dich vụ thương mại thị trấn Đức Thọ

  Thành phần: Đ.c Nguyễn Văn Đồng - PGĐ; Lx: Đ.c Mạnh
  14:30 tại Hội trường tầng 2 - Sở Tài chính

  Nghe nội dung về Quy chế sử dụng kinh phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

  Thành phần: BGĐ Sở; Phòng TCĐT, NS, HCSN, TT, VP; Chủ tịch Công đoàn Sở
  14:30 tại Sở Tư Pháp

  Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc đánh giá tính pháp lý đối với các văn bản của UBND tỉnh

  Thành phần: Phòng HCN
 • Thứ 3 Ngày 29/09/2020

  07:30 tại Hội trường tầng 2 - Sở Tài chính

  Họp Giao ban Ban Giám đốc với Trưởng các phòng, lãnh đạo Trung tâm TV&DVTCC

  Thành phần: Ban Giám đốc với Trưởng các phòng, lãnh đạo Trung tâm TV&DVTCC
  14:30 tại T2 - Sở tài chính

  Họp thẩm định giá đất cụ thể của Dự án Xây dựng Trung tâm dịch vụ bảo hành, sửa chữa và cung cấp xe ô tô chính hãng tại thành phố Hà Tĩnh

  Thành phần: Đ.c Trần Đình Sỹ - PGĐ; Phòng GCS
  15:00 tại Trung tâm Thi đấu TDTT Hà Tĩnh

  họp xem xét tham mưu phương án giải quyết đề nghị của Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu TDTT Hà Tĩnh

  Thành phần: Phòng TCĐT; GCS
 • Thứ 4 Ngày 30/09/2020

  7:30 tại VP UBND tỉnh

  Dự Hội nghị Tổng kết 5 năm thực hiện Quyết định số 281/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Biểu dương các gia đình, dòng họ, cộng đồng,đơn vị học tập tiêu biểu xuất sắc giai đoạn 2015 - 2020

  Thành phần: Đ/c Phùng Thị Nguyệt - PGĐ; Lx: Đ/c Tùng
 • Thứ 5 Ngày 01/10/2020

  7:30 tại T4 - Sở Tài chính

  Lễ Chào cờ Tháng 10/2020

  Thành phần: BGĐ Sở; Toàn thể CBCCVC
 • Thứ 6 Ngày 02/10/2020

 • Thứ 7 Ngày 03/10/2020

  7:00 tại Trung tâm Văn hóa Điện Ảnh tỉnh

  Dự Đại hội Thi đua yêu nước toàn tỉnh lần thứ VII

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; Đ/c Phùng Thị Nguyệt - PGĐ; Lx: Đ/c Long
 • Chủ nhật Ngày 04/10/2020

Lịch trong tuần

Thời gian Thành phần Nội dung Chủ trì Địa điểm
8:30 Đ.c Nguyễn Văn Đồng - PGĐ; Lx: Đ.c Mạnh

Họp xem xét nội dung hợp đồng thực hiện dự án Khu nhà ở dich vụ thương mại thị trấn Đức Thọ

UBND tỉnh VP UBND tỉnh
14:30 BGĐ Sở; Phòng TCĐT, NS, HCSN, TT, VP; Chủ tịch Công đoàn Sở

Nghe nội dung về Quy chế sử dụng kinh phí thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành

Đ.c Hà Văn Trọng - GĐ Hội trường tầng 2 - Sở Tài chính
14:30 Phòng HCN

Họp trao đổi một số nội dung liên quan đến việc đánh giá tính pháp lý đối với các văn bản của UBND tỉnh

Sở Tư pháp Sở Tư Pháp

Lịch trong ngày

  (Thứ hai,

Ngày 28-09-2020)