Lịch công tác Sở Tài chính
   

SỞ TÀI CHÍNH

Lịch tuần

 • Thứ 5 Ngày 16/09/2021

  7:30 tại VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh

  Làm việc với Sở Xây dựng

  Thành phần: Đ.c Phùng Thị Nguyệt - PGĐ; Phòng HCSN; Lx; Đ.c Mạnh
  8:00 tại Trung tâm CB-TH UBND tỉnh

  Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

  Thành phần: Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ; Lx: Đ.c Long
  15:00 tại UBND huyện Vũ Quang

  V/v nghe một số nội dung thanh tra tại huyện Vũ Quang

  Thành phần: Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ ; Phòng Thanh tra; Lx: Đ.c Mạnh
  13:30 tại Trung tâm CB-TH UBND tỉnh

  Tham dự Diễn đàn trực tuyến chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021

  Thành phần: Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ; Lx: Đ.c Long
  14:30 tại VP UBND tỉnh

  Họp nghe báo cáo nội dung phục vụ Đoàn Giám sát

  Thành phần: Đ.c Trịnh Văn Ngọc - GĐ; Lx: Đ.c Long
  7:30 tại Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính

  Họp Hội đồng thẩm định giá theo QĐ số 2467/QĐ-UBND

  Thành phần: Thành viên HĐ
  07:30 tại Thị xã Kỳ Anh, huyện Can Lộc

  Kiểm tra sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 tại Thị xã Kỳ Anh và huyện Can Lộc

  Thành phần: Phòng HX, NS, HCSN
  14:30 tại Phòng họp số 1 - T2 Sở Tài chính

  Họp Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

  Thành phần: Thành viên Tổ
  14:00 tại Thị xã Kỳ Anh, huyện Can Lộc

  Kiểm tra sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 tại Thị xã Kỳ Anh và huyện Can Lộc

  Thành phần: Phòng HX, HCSN, NS
 • Thứ 6 Ngày 17/09/2021

  8:00 tại VP UBND Tỉnh

  họp thông qua Đề án “Tích tụ, tập trung ruộng đất phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 – 2025 và những năm tiếp theo”

  Thành phần: Đ.c Trịnh Văn Ngọc - GĐ; Lx: Đ.c Long
  14:30 tại Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính

  Họp thẩm định giá đất cụ thể Dự án xây dựng nhà máy điện mặt trời Cẩm Hưng tại xã Cẩm Hưng, huyện Cẩm Xuyên

  Thành phần: Thành viên HĐ
  14:30 tại VP Tỉnh ủy

  Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh họp nghe và cho ý kiến về Dự thảo Nghị quyết về tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021 - 2025, định hướng đến năm 2030 và thực hiện một số nội dung về công tác cán bộ.

  Thành phần: Đ.c Trịnh Văn Ngọc - GĐ; Lx: Đ.c Long
  14:30 tại Sở TNMT

  V/v nghe báo cáo Đề án di dời, tái định cư các hộ dân thôn Hải Phong 1 và Hải Phong 2 xã Kỳ Lợi, thị xã Kỳ Anh

  Thành phần: Đ.c Phùng Thị Nguyệt - PGĐ; Lx: Đ.c Mạnh
  14:00 tại Sở KHĐT

  Họp xem xét xử lý kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thạch Hà

  Thành phần: Phòng TCĐT
  8:00 tại Viễn Thông Hà Tĩnh

  Họp trực tuyến phòng chống dịch bệnh động vật các tháng cuối năm 2021

  Thành phần: Phòng HX
  9:00 tại Sở KHĐT

  Họp thẩm định đánh giá sơ bộ năng lực, kinh nghiệm của Nhà đầu tư đề xuất thực hiện các dự án sử dụng đất trên địa bàn huyện Nghi Xuân

  Thành phần: Phòng TCĐT
  10:00 tại Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính

  Họp Hội đồng định giá tài sản

  Thành phần: Thành viên HĐ
  7:30 tại Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính

  Họp Hội đồng thẩm định giá Nhà nước đối với giá mua sắm trang thiết bị hạ tầng công nghệ thông tin và phần mềm quản lý đào tạo Trường Đại học Hà Tĩnh

  Thành phần: Thành viên HĐ
  14:30 tại Xã Tùng Lộc

  Kiểm tra hiện trường, thống nhất phương án xử lý kiến nghị của Ban QLDA ĐTXD CT DD&CN tỉnh về điều chỉnh thiết kế tuyến đường liên huyện Can Lộc - Hương Khê, thuộc Dự án BIIG2.

  Thành phần: Phòng TCĐT
  14:30 tại Sở XD

  Họp Sở Xây dựng

  Thành phần: Phòng GCS; TCĐT
 • Thứ 7 Ngày 18/09/2021

 • Chủ nhật Ngày 19/09/2021

Lịch trong tuần

Thời gian Thành phần Nội dung Chủ trì Địa điểm
7:30 Đ.c Phùng Thị Nguyệt - PGĐ; Phòng HCSN; Lx; Đ.c Mạnh

Làm việc với Sở Xây dựng

HĐND tỉnh VP Đoàn ĐBQH, HĐND tỉnh
8:00 Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ; Lx: Đ.c Long

Dự Hội nghị trực tuyến toàn quốc chuyên đề của Chính phủ về công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế

UBND tỉnh Trung tâm CB-TH UBND tỉnh
15:00 Đ.c Nguyễn Quốc Hương - PGĐ ; Phòng Thanh tra; Lx: Đ.c Mạnh

V/v nghe một số nội dung thanh tra tại huyện Vũ Quang

Sở Tài chính UBND huyện Vũ Quang
13:30 Đ.c Phạm Chí Hiếu - PGĐ; Lx: Đ.c Long

Tham dự Diễn đàn trực tuyến chuyển đổi số nông nghiệp Việt Nam 2021

UBND tỉnh Trung tâm CB-TH UBND tỉnh
14:30 Đ.c Trịnh Văn Ngọc - GĐ; Lx: Đ.c Long

Họp nghe báo cáo nội dung phục vụ Đoàn Giám sát

UBND tỉnh VP UBND tỉnh
7:30 Thành viên HĐ

Họp Hội đồng thẩm định giá theo QĐ số 2467/QĐ-UBND

Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ Phòng họp số 1, Tầng 2 - Sở Tài chính
07:30 Phòng HX, NS, HCSN

Kiểm tra sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 tại Thị xã Kỳ Anh và huyện Can Lộc

Sở Tài chính Thị xã Kỳ Anh, huyện Can Lộc
14:30 Thành viên Tổ

Họp Tổ giúp việc Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh

Sở Tài chính Phòng họp số 1 - T2 Sở Tài chính
14:00 Phòng HX, HCSN, NS

Kiểm tra sử dụng kinh phí phòng chống dịch Covid-19 tại Thị xã Kỳ Anh và huyện Can Lộc

Sở Tài chính Thị xã Kỳ Anh, huyện Can Lộc

Lịch trong ngày

  (Thứ năm,

Ngày 16-09-2021)