Lịch công tác Sở Tài chính
   

SỞ TÀI CHÍNH

Lịch tuần

 • Thứ 3 Ngày 15/10/2019

  7:30 tại T5 - Sở Tài chính

  Thảo luận dự toán năm 2020 huyệnThạch Hà; Cẩm Xuyên (Chiều 14)

  Thành phần: Phòng HX
  8:00 tại Trụ sở Tiếp dân

  Thông báo Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ/c Long
  15:30 tại VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh

  Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, soát xét hồ sơ, thủ tục xây dựng hoàn thành hạ tầng khu tái định cư thôn Tân Phúc Thành 2 và 3

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; Phòng TCĐT: LX: Đ/c Long
  8:00 tại T2 Sở Tài chính

  V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của Sở LĐTBXH

  Thành phần: Phòng GCS
  15:00 tại Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh

  Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà , đất do các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

  Thành phần: Phòng GCS
  8:00 tại Huyện Can Lộc

  Làm việc với Công ty TNHH Thương mại xã Xử lý môi trường Can Lộc

  Thành phần: Phòng GCS; TCDN: LX: Đ/c Mạnh
  8:00 tại PHòng họp trực tuyến- tầng 3, Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh

  Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và QĐ số 1058/QĐ-Ttg

  Thành phần: Phòng TCDN
  8:00 tại UBND thị trấn Thiên Cầm

  Họp xem xét xử lý kiến nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên về đề xuất đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng Khu du lịch Nam Thiên Cầm

  Thành phần: Phòng TCĐT
  15:00 tại T2 Sở Tài chính

  V/v thẩm định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

  Thành phần: Phòng GCS; HCSN
 • Thứ 4 Ngày 16/10/2019

  7:30 tại T5 - Sở Tài chính

  Thảo luận dự toán năm 2020 huyện Can Lộc; Đức Thọ (Chiều 14)

  Thành phần: Phòng HX
  8:00 tại BQL rừng phòng hộ Ban Hà Tĩnh; UBND thị xã Kỳ Anh

  Giám sát "Công tấc quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh" tại thị xã Kỳ Anh (Chiều: 14h)

  Thành phần: Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ; Phòng TCDN; LX: Đ/c Tùng
  7:30 tại Trung tâm CB UBND tỉnh

  V/v tiếp nhận thiết bị chữ ký số (Etoken) và tập huấn hướng dẫn sử dụng (Chiều: 14h)

  Thành phần: BGĐ Sở; Chánh VP; Văn phòng; LX: Đ/c Tùng
  7:30 tại VP Tỉnh ủy

  BTV Tỉnh ủy nghe báo cáo rà soát quy hoạch tỉnh và bàn về công tác cán bộ

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ/c Long
  14:00 tại VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh

  Hội nghị thống nhất nội dung, chương trình Kỳ họp thứ 12 HĐND tỉnh khóa XVII

  Thành phần: Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ.c Long
  14:45 tại UBND xã Kỳ Thượng

  Tham dự đối thoại với công dân xã Kỳ Thượng, huyện Kỳ Anh

  Thành phần: Đ.c Trần Đình Sỹ - PGĐ; LX: Đ/c Tùng
  14:00 tại VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh

  Hội nghị trực tuyến Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quý III và phương hướng, nhiệm vụ quý IV năm 2019

  Thành phần: Đ/c Phùng Thị Nguyệt - PGĐ; LX: Đ/c Mạnh
  8:00 tại T2 Sở Tài chính

  V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của UBND huyện Nghi Xuân

  Thành phần: Phòng GCS
  8:00 tại UBND xã Phù Lưu

  Kiểm tra, xem xét chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc xã Phù Lưu; điều chỉnh dự án “Chương trình đào tạo nghề 2011 - Dự án thành phần 2”

  Thành phần: Phòng TCĐT
  7:30 tại Hội trường 5, Sở Tài Nguyên và Môi Trường

  Họp xử lý nội dung theo chỉ đạo của UBND tỉnh tại Văn bản số 6711/UBND-XD1 ngày 09/10/2019

  Thành phần: Phòng Giá- Công sản
  14:30 tại T2 Sở Tài chính

  V.v đề nghị thẩm định Bộ đơn giá dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước về hoạt động tư vấn ...

  Thành phần: Phòng GCS; HCSN
 • Thứ 5 Ngày 17/10/2019

  14:00 tại Sở Tư pháp

  Họp BCĐ thực hiện đề án tiếp tục đổi mới và nâng cao hiểu quả hoạt động giám định tư pháp

  Thành phần: Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ; LX: Đ/c Mạnh
  7:30 tại Phòng họp tầng 1- Trụ sở UBND thị xã Kỳ Anh

  Thống nhất số liệu quyết toán GPMB cho Công ty Cổ phần đầu tư Hưng Phú

  Thành phần: Phòng TCĐT
  7:30 tại T2 Sở Tài chính

  V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của Liên minh HTX; Trung tâm lưu trử lịch sử tỉnh

  Thành phần: Phòng GCS
  14:00 tại VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh

  Làm việc với Công ty Cao su Hà tĩnh và Công ty Lâm nghiệp Hà Tĩnh về "Công tác quản lý, khai thác, sử dụng rừng, đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh"

  Thành phần: Phòng TCDN
 • Thứ 6 Ngày 18/10/2019

  8:00 tại T2 Sở Tài chính

  V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của Công ty TNHH MTV DVLN Hương Sơn

  Thành phần: Phòng GCS
 • Thứ 7 Ngày 19/10/2019

 • Chủ nhật Ngày 20/10/2019

Lịch trong tuần

Thời gian Thành phần Nội dung Chủ trì Địa điểm
7:30 Phòng HX

Thảo luận dự toán năm 2020 huyệnThạch Hà; Cẩm Xuyên (Chiều 14)

Đ/c Nguyễn Văn Đồng - PGĐ T5 - Sở Tài chính
8:00 Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; LX: Đ/c Long

Thông báo Tiếp dân định kỳ tháng 10 năm 2019 của đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh và đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh

Đ/c Lê Đình Sơn - Bí thư Tỉnh ủy Trụ sở Tiếp dân
15:30 Đ/c Hà Văn Trọng - GĐ; Phòng TCĐT: LX: Đ/c Long

Nghe báo cáo kết quả kiểm tra, soát xét hồ sơ, thủ tục xây dựng hoàn thành hạ tầng khu tái định cư thôn Tân Phúc Thành 2 và 3

UBND tỉnh VP Đoàn ĐBQH-HĐND-UBND tỉnh
8:00 Phòng GCS

V/v thẩm định phương án sắp xếp nhà đất của Sở LĐTBXH

Sở Tài chính T2 Sở Tài chính
15:00 Phòng GCS

Kiểm tra hiện trạng cơ sở nhà , đất do các cơ quan Đảng Cộng sản Việt Nam hiện đang quản lý, sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh

Cục Tài chính và Quản lý đầu tư Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Hà Tĩnh
8:00 Phòng GCS; TCDN: LX: Đ/c Mạnh

Làm việc với Công ty TNHH Thương mại xã Xử lý môi trường Can Lộc

Đ/c Trần Đình Sỹ - PGĐ Huyện Can Lộc
8:00 Phòng TCDN

Dự Hội nghị trực tuyến sơ kết 02 năm triển khai Nghị quyết số 42/2017/QH14 và QĐ số 1058/QĐ-Ttg

Ngân hàng Nhà nước CN Hà Tĩnh PHòng họp trực tuyến- tầng 3, Trụ sở Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh Hà Tĩnh
8:00 Phòng TCĐT

Họp xem xét xử lý kiến nghị của UBND huyện Cẩm Xuyên về đề xuất đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng Khu du lịch Nam Thiên Cầm

Sở Kế hoạch và Đầu tư UBND thị trấn Thiên Cầm
15:00 Phòng GCS; HCSN

V/v thẩm định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế

Đ/c Trần Đình Sỹ-PGĐ Sở T2 Sở Tài chính

Lịch trong ngày

  (Thứ ba,

Ngày 15-10-2019)