Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
VB hướng dẫn, triển khai công khai NS
Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành,  thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023

Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2023
Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021

Thông báo Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
Về việc đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025

Về việc đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025

Về việc đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025
V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v hướng dẫn và đôn đốc báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
V/v sử dụng PM QLNN 8.0 thực hiện báo cáo thu, chi và khóa sổ kế toán và lập, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v sử dụng PM QLNN 8.0 thực hiện báo cáo thu, chi và khóa sổ kế toán và lập, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021

V/v sử dụng PM QLNN 8.0 thực hiện báo cáo thu, chi và khóa sổ kế toán và lập, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2021
Về việc tổng hợp, báo cáo số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2021

Về việc tổng hợp, báo cáo số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2021

Về việc tổng hợp, báo cáo số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2021
V/v báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

V/v báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019

V/v báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2019
Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành

Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành

Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành
Về việc triển khai xây dựng dự toán 2021

Về việc triển khai xây dựng dự toán 2021

Về việc triển khai xây dựng dự toán 2021
V/v rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

V/v rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018

V/v rà soát quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành,  thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020

Hướng dẫn một số nội dung cơ bản về tổ chức điều hành, thực hiện dự toán ngân sách địa phương năm 2020
  1 2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 81

Tháng này : 2090

Tổng truy cập : 7.386.641