Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Dự án, đầu tư, mua sắm côngSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 636/QĐ-UBND 21/03/2023 Về việc phê duyệt Đề cương và dự toán chi tiết “Xây dựng cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà Tĩnh”
2 11/QĐ-STC 08/02/2023 Quyết định về việc phê duyệt Hồ sơ mời thầu gói thầu: Mua sắm xi măng thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh
3 192/QĐ-UBND 18/01/2023 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm xi măng thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh
4 137/QĐ-UBND 13/01/2023 V/v mua sắm xi măng thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh
5 0 23/08/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản
6 94 /TrTTC-MSTT 27/06/2022 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2022
7 0 24/06/2022 Thông báo kết quả lựa chọn tổ chức đáu giá tài sản
8 2236/TB-STC 10/06/2022 V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước
9 1615/UBND-TH1 06/04/2022 V/v đồng ý chủ trương thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà Tĩnh”
10 5655/TTr-STC 30/12/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà Tĩnh
11 4383/STC-TTTC 26/10/2021 V/v xây dựng nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Đề cương và dự toán chi tiết cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà Tĩnh
12 698/QĐ-STC 05/03/2020 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua sắm linh kiện máy chủ
13 3783/QĐ-STC 03/10/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
14 3762/TTr-STC 02/10/2019 Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị và nâng cáp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
15 3677/QĐ-STC 27/09/2019 Phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
16 3518/TTr-STC 19/09/2019 V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng
17 128 01/07/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2019
18 3374/QĐ-UBND 05/11/2018 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, nâng cấp hệ thống mạng Lan và Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính năm 2018
19 189/TrTTCC-MSTT 22/10/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 5 năm 2018
20 3030/QĐ-UBND 10/10/2018 V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm, nâng cấp hệ thống mạng Lan và Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính năm 2018
21 164/TrTTCC-MSTT 20/08/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 4 năm 2018
22 128/TrTTCC-MSTT 05/07/2018 Về việc đôn đốc mua săm tài sản tập trung đợt 3 năm 2018
23 119/TrTTCC-MSTT 25/06/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2018
24 70/TrTTCC-MSTT 20/04/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2018
25 100 /TrTTCC-MSTT 02/10/2017 Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản, thiết bị dạy học theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2017
26 82 01/01/1970 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2020
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 487

Tháng này : 19390

Tổng truy cập : 9.552.957