Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Dự án, đầu tư, mua sắm côngSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1615/UBND-TH1 06/04/2022 V/v đồng ý chủ trương thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà Tĩnh”
2 5655/TTr-STC 30/12/2021 Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư thực hiện nhiệm vụ “Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà Tĩnh
3 4383/STC-TTTC 26/10/2021 V/v xây dựng nhiệm vụ, dự toán kinh phí lập Đề cương và dự toán chi tiết cho hoạt động ứng dụng công nghệ thông tin: Xây dựng Cơ sở dữ liệu về giá tại tỉnh Hà Tĩnh
4 698/QĐ-STC 05/03/2020 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua sắm linh kiện máy chủ
5 3783/QĐ-STC 03/10/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
6 3762/TTr-STC 02/10/2019 Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị và nâng cáp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
7 3677/QĐ-STC 27/09/2019 Phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
8 3518/TTr-STC 19/09/2019 V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng
9 128 01/07/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2019
10 3374/QĐ-UBND 05/11/2018 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, nâng cấp hệ thống mạng Lan và Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính năm 2018
11 189/TrTTCC-MSTT 22/10/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 5 năm 2018
12 3030/QĐ-UBND 10/10/2018 V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm, nâng cấp hệ thống mạng Lan và Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính năm 2018
13 164/TrTTCC-MSTT 20/08/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 4 năm 2018
14 128/TrTTCC-MSTT 05/07/2018 Về việc đôn đốc mua săm tài sản tập trung đợt 3 năm 2018
15 119/TrTTCC-MSTT 25/06/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2018
16 70/TrTTCC-MSTT 20/04/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2018
17 100 /TrTTCC-MSTT 02/10/2017 Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản, thiết bị dạy học theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2017
18 82 01/01/1970 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2020
  2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 209

Tháng này : 12135

Tổng truy cập : 4.700.576