Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Dự án, đầu tư, mua sắm côngSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 698/QĐ-STC 05/03/2020 V/v phê duyệt kết quả chỉ định thầu mua sắm linh kiện máy chủ
2 3783/QĐ-STC 03/10/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
3 3762/TTr-STC 02/10/2019 Tờ trình đề nghị phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị và nâng cáp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
4 3677/QĐ-STC 27/09/2019 Phê duyệt Kế hoạch mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
5 3518/TTr-STC 19/09/2019 V/v đề nghị phê duyệt kế hoạch mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng
6 128 01/07/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2019
7 3374/QĐ-UBND 05/11/2018 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, nâng cấp hệ thống mạng Lan và Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính năm 2018
8 189/TrTTCC-MSTT 22/10/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 5 năm 2018
9 3030/QĐ-UBND 10/10/2018 V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm, nâng cấp hệ thống mạng Lan và Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính năm 2018
10 164/TrTTCC-MSTT 20/08/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 4 năm 2018
11 128/TrTTCC-MSTT 05/07/2018 Về việc đôn đốc mua săm tài sản tập trung đợt 3 năm 2018
12 119/TrTTCC-MSTT 25/06/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2018
13 70/TrTTCC-MSTT 20/04/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2018
14 100 /TrTTCC-MSTT 02/10/2017 Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản, thiết bị dạy học theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2017
15 82 01/01/1970 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2020
  2 3