Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Dự án, đầu tư, mua sắm côngSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 128 01/07/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2019
2 3374/QĐ-UBND 05/11/2018 V/v phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm, nâng cấp hệ thống mạng Lan và Cổng thông tin điện tử của Sở Tài chính năm 2018
3 189/TrTTCC-MSTT 22/10/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 5 năm 2018
4 3030/QĐ-UBND 10/10/2018 V/v phê duyệt kế hoạch mua sắm, nâng cấp hệ thống mạng Lan và Cổng thông tin điện tử Sở Tài chính năm 2018
5 164/TrTTCC-MSTT 20/08/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 4 năm 2018
6 128/TrTTCC-MSTT 05/07/2018 Về việc đôn đốc mua săm tài sản tập trung đợt 3 năm 2018
7 119/TrTTCC-MSTT 25/06/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2018
8 70/TrTTCC-MSTT 20/04/2018 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2018
9 100 /TrTTCC-MSTT 02/10/2017 Đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản, thiết bị dạy học theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2017