Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 333/TB-BGĐ 17/06/2024 Về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 234/TB-UBND ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh
2 328/B-BGĐ 17/06/2024 Về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 233/TB-UBND ngày 05/6/2024 của UBND tỉnh
3 324/TB-BGĐ 13/06/2024 về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị báo cáo phục vụ Hội nghị giao ban của đồng chí Thường trực Ban Bí thư
4 301/TB-BGĐ 11/06/2024 về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 38/NQ-CP của Chính phủ
5 300/TB-BGĐ 10/06/2024 V/v phân công tham mưu điều chính vốn SN chương trình MTQG
6 293/TB-BGĐ 04/06/2024 phân công chuẩn bị nội dung, tài liệu phục vụ Đoàn Thanh tra Bộ Tài chính về công tác quản lý ngân sách nhà nước năm 2023
7 291/TB-BGĐ 30/05/2024 Về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình HĐND tỉnh tại Kỳ họp giữa năm 2024
8 288/TB-BGĐ 27/05/2024 Về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 202/TB-UBND ngày 16/5/2024 của UBND tỉnh
9 217/TB-BGĐ 13/05/2024 Về việc thực hiện các nội dung kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy tại các Thông báo: số 934-TB/TU, số 935-TB/TU, số 936-TB/TU ngày 05/12/2023
10 214/TB-BGĐ 09/05/2024 vv triển khai nhiệm vụ tháng 5/2024
11 201/TB-BGĐ 08/05/2024 Về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 124/2024/NQ-HĐND ngày 04/5/2024 của HĐND tỉnh về sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị quyết số 44/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh
12 188/TB-BGĐ 03/05/2024 TB BGĐ phân công nhiệm vụ triển khai các nội dung kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
13 180/TB-STC 26/04/2024 Phân công trực cơ quan trong dịp nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4và Ngày Quốc tế lao động 01/5
14 161/TB-BGĐ 23/04/2024 Về việc đăng ký nội dung Kỳ họp thường lệ giữa năm 2024
15 140/TB-STC 19/04/2024 Về nghỉ lễ Ngày Chiến thắng 30/4 và Ngày Quốc tế lao động 01/5
16 122/TB-STC 13/04/2024 Về thời gian làm việc mùa hè, nghỉ lễ Giỗ Tổ Hùng Vương
17 121/TB-BGĐ 12/04/2024 V/v tăng cường công tác đảm bảo an ninh mạng, an toàn thông tin, triển khai thực hiện Đề án 06
18 120/TB-BGĐ 12/04/2024 về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 121/TB-UBND ngày 01/4/2024 của UBND tỉnh
19 119/TB-BGĐ 09/04/2024 Về việc báo cáo kiến nghị, đề xuất thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương
20 115/TB-BGĐ 04/04/2024 vv Triển khai nhiệm vụ tháng 4/2024
21 113/TB-BGĐ 04/04/2024 Về việc giao báo cáo kết quả thực hiện chính sách An sinh xã hội và kinh phí chi trả đối với số biên chế giáo viên được cấp có thẩm quyền giao bổ sung theo Quyết định số 72-QĐ/TW ngày 18/7/2022 của Trung ương năm 2023
22 112/TB-BGĐ 03/04/2024 Về việc đẩy nhanh tiến độ phân bổ, giải ngân kinh phí thực hiện các Đề án, chính sách năm 2024
23 106/TB-BGĐ 29/03/2024 Về việc thực hiện một số nội dung liên quan đến lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản công trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã
24 71/TB-BGĐ 26/03/2024 Về việc chuẩn bị nội dung phục vụ kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước năm 2024
25 69/TB-BGĐ 25/03/2024 Phân công thực hiện Thông báo số 990-TB/TU của Thường trực Tỉnh uỷ
26 68/TB-BGĐ 25/03/2024 Giao tham mưu xử lý kinh phí thừa, thiếu năm 2023 của các địa phương, đơn vị thực hiện Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND tỉnh (VT gửi các phòng: HCSN, GCS-TCDN, NS và VP)
27 67/TB-BGĐ 22/03/2024 (Hoả tốc) Thông báo BGĐ v/v báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
28 52/TB-BGĐ 18/03/2024 V/v góp ý Dự thảo Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số quy định về chính sách hỗ trợ tập trung, tích tụ ruộng đất tại Nghị quyết số 51/2021/NQ-HĐND ngày 16/12/2021 của HĐND tỉnh
29 51/TB-BGĐ 18/03/2024 Về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 94/TB-UBND ngày 11/3/2024 của UBND tỉnh
30 50/TB-BGĐ 14/03/2024 Phân công báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị kiểm toán Ngân sách địa phương năm 2022 và Báo cáo quyết toán ngân sách địa phương; chuyên đề việc quản lý, sử dụng Quỹ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2020-2022 của tỉnh Hà Tĩnh 25
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 530

Tháng này : 16032

Tổng truy cập : 13.458.281