Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2390/TB-BGĐ 19/06/2022 Về việc phân công tổng hợp, kiểm tra, soát xét đề xuất phương án phân bổ vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
2 2388/TB-BGĐ 17/06/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp tham mưu báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri, nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII và chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi tiếp xúc cử tri
3 2375/TB-BGĐ 17/06/2022 Thông báo của Ban Giám đốc về việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 02 tháng 6 năm 2022
4 2356/STC-VP 17/06/2022 V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
5 2345/TB-BGĐ 16/06/2022 Về việc chủ trì, phối hợp thực hiện Kết luận giao ban UBND tỉnh ngày 06 tháng 6 năm 2022
6 2306/STC-VP 15/06/2022 V/v tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ
7 2218/STC-NSHX 13/06/2022 Về việc phân công tổng hợp, kiểm tra, soát xét đề xuất phương án phân bổ vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
8 2154/TB-BGĐ 13/06/2022 Thông báo của Ban Giám đốc về việc triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022
9 2210/TB-BGĐ 09/06/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp báo cáo và bổ sung nội dung, thông tin thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
10 2141/TB-BGĐ 06/06/2022 Thực hiện kết luận giao ban UBND tỉnh theo Thông báo số 193/TB-UBND
11 2128/STC-GCS 06/06/2022 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng kýquyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh6/06/2022 15/06/2022
12 2095/TB-BGĐ 02/06/2022 V/v biên tập, xây dựng danh mục tài liệu thi tuyển công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Tài chính - ngân sách
13 1612/TB-BGĐ 06/05/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở V/v triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022
14 1297/TB-BGĐ 15/04/2022 Thông báo của Giám đốc sở về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh
15 1257/STC-VP 13/04/2022 V/v tăng cường công tác CCHC, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính
16 1193/TB-BGĐ 07/04/2022 Phân công báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 năm 2021
17 1015/TB-BGĐ 25/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh
18 844/TB-BGĐ 15/03/2022 Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ phối hợp triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Thông báo số 658/TB-BGĐ ngày 28/2/2022 của Giám đốc Sở
19 817/TB-BGĐ 11/03/2022 Phân công nhiệm vụ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 51/TB-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh
20 815/TB-BGĐ 11/03/2022 Về việc phân công chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực II
21 715/TB-BGĐ 03/03/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 3/2022
22 664/TB-BGĐ 28/02/2022 V/v tổng hợp, cung cấp tài liệu phục vụ công tác kiểm toán
23 658/TB-BGĐ 28/02/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
24 510/TB-BGĐ 16/02/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công rà soát, tham mưu đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Hà Tĩnh
25 444/TB-BGĐ 08/02/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 02/2022
26 437/STC-VP 08/02/2022 V/v tăng cường biên pháp phòng, chống dịch COVID-19
27 409/TB-BGĐ 27/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
28 335/TB-BGĐ 24/01/2022 Thông báo của Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
29 160/TB-BGĐ 13/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
30 94/TB-BGĐ 11/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội khóa XV
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 51

Tháng này : 5080

Tổng truy cập : 4.823.992