Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1538/STC-VP 04/05/2021 V/v đề nghị ban hành thông báo nghỉ hưu cho công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương
2 1448/QĐ-STC 26/04/2021 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức
3 1037/STC-VP 29/03/2021 V/v đề nghị nâng lương thường xuyên cho công chức
4 987/STC-VP 25/03/2021 V/v đăng ký danh sách tham CBCCVC tham gia bồi dưỡng năm 2021
5 558/STC-VP 23/02/2021 V/v đề nghị nâng lương thường xuyên, vượt khung cho công chức
6 21/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
7 20/QĐ-STC 04/01/2021 V/v hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
8 19/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
9 18/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
10 17/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho viên chức
11 16/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
12 15/QĐ-STC 04/01/2021 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề
13 4471/STC-VP 20/11/2020 v/v báo cáo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
14 4381/STC-VP 16/11/2020 V/v báo cáo và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021
15 4380/QĐ-STC 16/11/2020 Vv/ tiếp nhận và bố trí công chức
16 4047/QĐ-STC 28/10/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
17 4048/QĐ-STC 28/10/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
18 4049/QĐ-STC 28/10/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
19 3789/QĐ-STC 07/10/2020 Vv hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (Đ/c Thắng TCĐT)
20 3673/QĐ-STC 30/09/2020 V/v công chức nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108/NĐ-CP
21 3456/QĐ-STC 14/09/2020 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT khóa 162
22 3293/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Minh TT)
23 3295/QĐ-STC 01/09/2020 V/v nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức
24 3298/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Do TCDT)
25 3299/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Tiến TCDN)
26 3279/QĐ-STC 01/09/2020 V/v tiếp nhận và bố tri công chức (Yến TTTCC)
27 2878/QĐ-STC 31/07/2020 Vv/ bổ nhiệm lại cán bọ
28 2879/QĐ-STC 31/07/2020 V/v bổ nhiệm lại cán bộ
29 2473/QĐ-STC 03/07/2020 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH (Đ/c Tuấn TT)
30 2499/QĐ-STC 01/07/2020 v/v nâng phụ cấp TNVK đối với CBCC
  2 3 4 5 6