Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1422/QĐ-STC 02/05/2019 V/v nâng lương vượt khung cho CBCC (Đ/c Thụ - TCDN)
2 1216/STC-VP 12/04/2019 V/v đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng CCHC năm 2019
3 705/STC-VP 07/03/2019 V/v báo cáo bố trí công chức theo vị trí việc làm và đăng ký chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển công chức năm 2019
4 555/KH-STC 25/02/2019 Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCCVC Sở Tài chính năm 2019
5 5363/KH-STC 27/12/2018 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019