Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 22/TB-HĐTD 13/04/2023 Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính
2 21/TB-HĐTD 13/04/2023 Thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính
3 31/QĐ-STC 12/04/2023 V/v công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính
4 30/QĐ-STC 07/04/2023 Quyết định Ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính
5 7/TB-HĐTD 27/03/2023 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính năm 2022
6 6/TB-HĐTD 27/03/2023 Thông báo thí sinh không đủ điều kiện tham dự xet tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính năm 2022
7 5/TB-HĐTD 27/03/2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính năm 2022
8 22/QĐ-STC 24/03/2023 Vv/ phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính năm 2022
9 03/TB-HĐTD 24/02/2023 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính năm 2022
10 3703/QĐ-STC 14/09/2022 V/v bổ nhiệm lại công chức (Trang HX)
11 3700/QĐ-STC 14/09/2022 V/v bổ nhiệm lại công chức (Đức HX)
12 3702/QĐ-STC 14/09/2022 V/v bổ nhiệm lại công chức (Quang HCSN)
13 3452/STC-VP 26/08/2022 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, trọng yếu, phức tạp
14 3389/QĐ-STC 24/08/2022 V/v tiếp nhận và bố trí công chức
15 3191/STC-VP 10/08/2022 V/v khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cử nhân Luật dành cho người làm công tác pháp chế
16 2973/BC-STC 26/07/2022 Báo cáo về kết quả thực hiện công tác cán bộ thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý, Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở.
17 2329/TB-BGĐ 15/06/2022 V/v phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng
18 2268/QĐ-STC 13/06/2022 V/v bổ nhiệm công chức (Đ/c Xuân)
19 2249/STC-VP 10/06/2022 V/v thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
20 2095/TB-BGĐ 02/06/2022 V/v biên tập, xây dựng danh mục tài liệu thi tuyển công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Tài chính - ngân sách
21 90/QĐ-HĐXT 24/05/2022 Về việc ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
22 1555/QĐ-STC 29/04/2022 V/v giao phụ trách phòng Tài chính doanh nghiệp
23 1258/TB-STC 13/04/2022 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
24 1258/TB-STC 13/04/2022 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
25 63/TB-SNV 07/04/2022 Tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
26 721/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
27 1120/QĐ-STC 04/04/2022 V/v điều động công chức (Tuấn HCSN)
28 1119/QĐ-STC 04/04/2022 V/v điều động công chức (Quân GCS)
29 1078/STC-VP 30/03/2022 V/v đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng năm 2022
30 483/STC-VP 14/02/2022 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 91

Tháng này : 2104

Tổng truy cập : 7.386.742