Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2654/TB-STC 15/07/2019 V/v nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức (Đ/c Phúc VP)
2 2524/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức (Toan GCS)
3 2525/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức (Đ/c Quang HCSN)
4 2523/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng phụ cấp TNVK cho công chức (Đ/c Phong GCS)
5 2260/QĐ-STC 20/06/2019 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 150 (hệ không tập trung) tại Trường Chính trị Trần Phú
6 1910/STC-VP 31/05/2019 V/v báo cáo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
7 1813/QĐ-STC 27/05/2019 V/v cử công chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị K70.B02 hệ không tập trung tại trường Chính trị Trần Phú
8 1422/QĐ-STC 02/05/2019 V/v nâng lương vượt khung cho CBCC (Đ/c Thụ - TCDN)
9 1216/STC-VP 12/04/2019 V/v đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng CCHC năm 2019
10 705/STC-VP 07/03/2019 V/v báo cáo bố trí công chức theo vị trí việc làm và đăng ký chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển công chức năm 2019
11 667/QĐ-STC 06/03/2019 V/v chuyển đổi vị trí công tác
12 555/KH-STC 26/02/2019 Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCCVC Sở Tài chính năm 2019
13 419/QĐ-STC 31/01/2019 V/v chuyển đổi vị trí công tác
14 5363/KH-STC 28/12/2018 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019
15 4218/QĐ-STC 15/11/2017 ban hành quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các phòng thuộc Sở Tài chính
  2 3