Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1258/TB-STC 13/04/2022 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
2 63/TB-SNV 07/04/2022 Tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
3 721/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
4 430/STC-VP 28/01/2022 V/v đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (Đ/c Sỹ PGĐ)
5 284/STC-VP 20/01/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
6 5388/STC-VP 15/12/2021 V/v báo cáo đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, đăng ký nhu cầu năm 2022
7 5195/QĐ-STC 06/12/2021 V/V cử công chức tham gia lớp Trung câp lý luận chính trị hành chính (hệ không tập trung) khóa 175
8 4868/QĐ-STC 18/11/2021 V/v tiếp nhận và bố trí công chức
9 4631/QĐ-STC 08/11/2021 V/v cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 năm 2021
10 4599/QĐ-STC 05/11/2021 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm
11 4426/QĐ-STC 27/10/2021 V/v điều động công chức
12 4428/QĐ-STC 27/10/2021 Về việc điều động công chức
13 4050/QĐ-STC 05/10/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức (Đ/c Hùng PCVP)
14 4052/QĐ-STC 05/10/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức (Đ/c Thành NS)
15 4053/QĐ-STC 05/10/2021 V/v nâng phụ cấp TNVK cho công chức (Đ/c Thắng TCĐT)
16 3957/STC-VP 29/09/2021 v/v đăng ký tham gia đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2021, học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật
17 3913/STC-VP 27/09/2021 V/v đề nghị ban hành thông báo nghỉ hưu cho công chức thuộc đối tượng quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Đ/c Sy PGĐ)
18 3912/STC-VP 27/09/2021 V/v đề nghị ban hành thông báo nghỉ hưu cho công chức giữ ngạch chuyên viên chính (Đ/c My TCDN)
19 3495/QĐ-STC 31/08/2021 V/v cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên khóa 104 tại trường Chính trị Trần Phú
20 2965/QĐ-STC 30/07/2021 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ không tập trung) khóa 173 mở tại Trường Chính trị Trần Phú
21 1538/STC-VP 04/05/2021 V/v đề nghị ban hành thông báo nghỉ hưu cho công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương
22 1448/QĐ-STC 26/04/2021 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức
23 1037/STC-VP 29/03/2021 V/v đề nghị nâng lương thường xuyên cho công chức
24 987/STC-VP 25/03/2021 V/v đăng ký danh sách tham CBCCVC tham gia bồi dưỡng năm 2021
25 558/STC-VP 23/02/2021 V/v đề nghị nâng lương thường xuyên, vượt khung cho công chức
26 21/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
27 20/QĐ-STC 04/01/2021 V/v hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
28 19/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
29 18/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
30 17/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho viên chức
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 218

Tháng này : 12144

Tổng truy cập : 4.700.608