Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 807/KH-STC 26/02/2024 Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, trực thuộc Sở Tài chính
2 33/TB-STC 26/02/2024 Nội quy tiếp nhận Phiếu đăng ký dự tuyển viên chức tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, trực thuộc Sở Tài chính
3 32/TB-STC 26/02/2024 Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, trực thuộc Sở Tài chính
4 31/TB-STC 26/02/2024 Tuyển dụng viên chức tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính, trực thuộc Sở Tài chính
5 22/TB-HĐTD 13/04/2023 Thông báo kết quả thí sinh trúng tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính
6 21/TB-HĐTD 13/04/2023 Thông báo kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính
7 31/QĐ-STC 12/04/2023 V/v công nhận kết quả xét tuyển kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính
8 30/QĐ-STC 07/04/2023 Quyết định Ban hành Nội quy phỏng vấn xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính
9 7/TB-HĐTD 27/03/2023 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính năm 2022
10 6/TB-HĐTD 27/03/2023 Thông báo thí sinh không đủ điều kiện tham dự xet tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính năm 2022
11 5/TB-HĐTD 27/03/2023 Thông báo danh sách thí sinh đủ điều kiện tham dự xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính năm 2022
12 22/QĐ-STC 24/03/2023 Vv/ phê duyệt danh sách đủ điều kiện, tiêu chuẩn dự thi vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính năm 2022
13 03/TB-HĐTD 24/02/2023 Thông báo nội dung ôn tập xét tuyển vòng 2, kỳ tuyển dụng viên chức Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính năm 2022
14 3703/QĐ-STC 14/09/2022 V/v bổ nhiệm lại công chức (Trang HX)
15 3700/QĐ-STC 14/09/2022 V/v bổ nhiệm lại công chức (Đức HX)
16 3702/QĐ-STC 14/09/2022 V/v bổ nhiệm lại công chức (Quang HCSN)
17 3452/STC-VP 26/08/2022 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, trọng yếu, phức tạp
18 3389/QĐ-STC 24/08/2022 V/v tiếp nhận và bố trí công chức
19 3191/STC-VP 10/08/2022 V/v khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cử nhân Luật dành cho người làm công tác pháp chế
20 2973/BC-STC 26/07/2022 Báo cáo về kết quả thực hiện công tác cán bộ thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý, Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở.
21 2329/TB-BGĐ 15/06/2022 V/v phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng
22 2268/QĐ-STC 13/06/2022 V/v bổ nhiệm công chức (Đ/c Xuân)
23 2249/STC-VP 10/06/2022 V/v thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
24 2095/TB-BGĐ 02/06/2022 V/v biên tập, xây dựng danh mục tài liệu thi tuyển công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Tài chính - ngân sách
25 90/QĐ-HĐXT 24/05/2022 Về việc ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
26 1555/QĐ-STC 29/04/2022 V/v giao phụ trách phòng Tài chính doanh nghiệp
27 1258/TB-STC 13/04/2022 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
28 1258/TB-STC 13/04/2022 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
29 63/TB-SNV 07/04/2022 Tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
30 721/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 567

Tháng này : 16067

Tổng truy cập : 13.458.591