Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3290/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
2 3291/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
3 3292/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
4 3293/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
5 3294/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
6 3288/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
7 3289/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
8 3239/TB-STC 30/08/2019 V/v tuyển dụng viên chức năm 2019
9 3115/STC-VP 21/08/2019 V/v báo cáo số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
10 2919/QĐ-STC 05/08/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
11 2918/QĐ-STC 05/08/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
12 2917/QĐ-STC 05/08/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
13 2654/TB-STC 15/07/2019 V/v nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức (Đ/c Phúc VP)
14 2524/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức (Toan GCS)
15 2525/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức (Đ/c Quang HCSN)
16 2523/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng phụ cấp TNVK cho công chức (Đ/c Phong GCS)
17 2260/QĐ-STC 20/06/2019 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 150 (hệ không tập trung) tại Trường Chính trị Trần Phú
18 1910/STC-VP 31/05/2019 V/v báo cáo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
19 1813/QĐ-STC 27/05/2019 V/v cử công chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị K70.B02 hệ không tập trung tại trường Chính trị Trần Phú
20 1422/QĐ-STC 02/05/2019 V/v nâng lương vượt khung cho CBCC (Đ/c Thụ - TCDN)
21 1216/STC-VP 12/04/2019 V/v đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng CCHC năm 2019
22 705/STC-VP 07/03/2019 V/v báo cáo bố trí công chức theo vị trí việc làm và đăng ký chỉ tiêu, cơ cấu thi tuyển công chức năm 2019
23 667/QĐ-STC 06/03/2019 V/v chuyển đổi vị trí công tác
24 555/KH-STC 26/02/2019 Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CBCCVC Sở Tài chính năm 2019
25 419/QĐ-STC 31/01/2019 V/v chuyển đổi vị trí công tác
26 5363/KH-STC 28/12/2018 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2019
27 4218/QĐ-STC 15/11/2017 ban hành quy chế luân chuyển, chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức các phòng thuộc Sở Tài chính
  2 3 4 5 6