Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3703/QĐ-STC 14/09/2022 V/v bổ nhiệm lại công chức (Trang HX)
2 3700/QĐ-STC 14/09/2022 V/v bổ nhiệm lại công chức (Đức HX)
3 3702/QĐ-STC 14/09/2022 V/v bổ nhiệm lại công chức (Quang HCSN)
4 3452/STC-VP 26/08/2022 V/v báo cáo việc thực hiện chính sách đối với cán bộ làm việc trong lĩnh vực, địa bàn đặc thù, trọng yếu, phức tạp
5 3389/QĐ-STC 24/08/2022 V/v tiếp nhận và bố trí công chức
6 3191/STC-VP 10/08/2022 V/v khảo sát nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cử nhân Luật dành cho người làm công tác pháp chế
7 2973/BC-STC 26/07/2022 Báo cáo về kết quả thực hiện công tác cán bộ thuộc diện Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh quản lý, Trưởng phòng và tương đương thuộc Sở.
8 2329/TB-BGĐ 15/06/2022 V/v phê duyệt chủ trương thực hiện quy trình bổ nhiệm lại, kéo dài thời gian giữ chức vụ lãnh đạo cấp phòng
9 2268/QĐ-STC 13/06/2022 V/v bổ nhiệm công chức (Đ/c Xuân)
10 2249/STC-VP 10/06/2022 V/v thống kê đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức
11 2095/TB-BGĐ 02/06/2022 V/v biên tập, xây dựng danh mục tài liệu thi tuyển công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Tài chính - ngân sách
12 90/QĐ-HĐXT 24/05/2022 Về việc ban hành Danh mục tài liệu ôn tập phỏng vấn xét tuyển công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
13 1555/QĐ-STC 29/04/2022 V/v giao phụ trách phòng Tài chính doanh nghiệp
14 1258/TB-STC 13/04/2022 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
15 1258/TB-STC 13/04/2022 Thông báo tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
16 63/TB-SNV 07/04/2022 Tuyển dụng công chức năm 2022 theo Nghị định số 140/2017/NĐ-CP
17 721/QĐ-UBND 06/04/2022 Về việc phê duyệt Chỉ tiêu và Kế hoạch tuyển dụng công chức năm 2022
18 1120/QĐ-STC 04/04/2022 V/v điều động công chức (Tuấn HCSN)
19 1119/QĐ-STC 04/04/2022 V/v điều động công chức (Quân GCS)
20 1078/STC-VP 30/03/2022 V/v đăng ký tham gia khóa bồi dưỡng năm 2022
21 483/STC-VP 14/02/2022 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
22 430/STC-VP 28/01/2022 V/v đề nghị hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (Đ/c Sỹ PGĐ)
23 284/STC-VP 20/01/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
24 5651/KH-STC 30/12/2021 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2022
25 5389/KH-STC 16/12/2021 Kề hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2022
26 5388/STC-VP 15/12/2021 V/v báo cáo đào tạo, bồi dưỡng năm 2021, đăng ký nhu cầu năm 2022
27 5195/QĐ-STC 06/12/2021 V/V cử công chức tham gia lớp Trung câp lý luận chính trị hành chính (hệ không tập trung) khóa 175
28 4868/QĐ-STC 18/11/2021 V/v tiếp nhận và bố trí công chức
29 4631/QĐ-STC 08/11/2021 V/v cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng khóa 1 năm 2021
30 4599/QĐ-STC 05/11/2021 về việc tiếp nhận và bổ nhiệm
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 107

Tháng này : 15585

Tổng truy cập : 4.995.671