Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
QLNN về giá, tài sản công
Báo cáo giá thị trường tháng 8/2021

Báo cáo giá thị trường tháng 8/2021

30-08-2021
Trong tháng 8 năm 2021, chỉ số CPI chung giảm 0,44% so với tháng trước, tăng 2,01% so với cùng kỳ năm trước.
Báo cáo giá thị trường tháng 7/2021

Báo cáo giá thị trường tháng 7/2021

03-08-2021
Trong tháng 7 năm 2021, chỉ số CPI chung tăng 0,54% so với tháng trước, tăng 2,51% so với cùng kỳ năm trước
Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lýGiá & CS tháng 6; Kế hoạch công tác tháng 7 năm 2021

Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lýGiá & CS tháng 6; Kế hoạch công tác tháng 7 năm 2021

20-07-2021
Trong tháng 6 năm 2021, chỉ số CPI chung tăng 0,44% so với tháng trước, tăng 2,22% so với cùng kỳ năm trước.

V/v lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tịch thu sung công quỹ Nhà nước

24-06-2021
Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh thông báo công khai việc lựa chọn tổ chức đấu giá bán đấu giá tài sản với các nội dung như sau:
Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lýGiá & CS tháng 5; Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2021.

Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lýGiá & CS tháng 5; Kế hoạch công tác tháng 6 năm 2021.

31-05-2021
Trong tháng 5 năm 2021, chỉ số CPI chung tăng 0,04% so với tháng trước, tăng 2,65% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lýGiá & CS tháng 3; Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2021

Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lýGiá & CS tháng 3; Kế hoạch công tác tháng 4 năm 2021

09-04-2021
Trong tháng 3 năm 2021, chỉ số CPI chung giảm 0,52% so với tháng trước, tăng 1,37% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị giảm 0,59% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,35%; Khu vực nông thôn giảm 0,5% so với tháng trước và tăng 0,9% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lý Giá & CS tháng 02; Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2021

Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lý Giá & CS tháng 02; Kế hoạch công tác tháng 3 năm 2021

05-03-2021
Trong tháng 02 năm 2021, chỉ số CPI chung tăng 1,59% so với tháng trước, tăng 1,19% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, khu vực thành thị tăng 1,59% so với tháng trước và so với cùng kỳ năm trước tăng 2,29%; Khu vực nông thôn tăng 1,58% so với tháng trước và tăng 0,66% so với cùng kỳ năm trước.
Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết; Các biện pháp, chương trình bình ổn giá trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

Tình hình giá cả thị trường trước, trong và sau Tết; Các biện pháp, chương trình bình ổn giá trên địa bàn trong dịp Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021

18-02-2021
Nhìn chung, tình hình giá cả thị trường cung, cầu hàng hóa Tết Nguyên đán Tân Sửu năm nay không nhộn nhịp, tấp nập bằng các năm trước. Nguồn cung hàng hóa dồi dào, tuy nhiên nhu cầu về hàng hóa giảm so với năm ngoái bởi tâm lý lo ngại của người dân trước tình hình diễn biến của dịch bệnh...
Báo cáo tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lý Giá & CS tháng 01; Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2021

Báo cáo tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lý Giá & CS tháng 01; Kế hoạch công tác tháng 02 năm 2021

04-02-2021
Tháng đầu năm 2021, tình hình kinh tế - xã hội tỉnh Hà Tĩnh vẫn đang gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tình hình thời tiết diễn biến phức tạp và dịch bệnh đang xảy ra đối với đàn gia súc. Nguồn cung ứng bị giảm dẫn tới giá một số mặt hàng tăng cao đã ảnh hưởng đến đời sống...
Báo cáo giá thị trường tháng 12/2020

Báo cáo giá thị trường tháng 12/2020

31-12-2020
Năm 2020, trong bối cảnh nền kinh tế thế giới được dự báo tiếp tục đà phục hồi nhưng chưa bền vững với tốc độ tăng trưởng giữa các khu vực ngày càng khác biệt; Nền kinh tế - xã hội nước ta phục hồi khá rõ nét và đạt tốc độ tăng trưởng cao so với kế hoạch đề ra và cao hơn so với dự báo trước...
  1 2 3 4 5