Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
QLNN về giá, tài sản công

Đề nghị cung cấp dịch vụ thẩm định giá thiết bị y tế

Hội đồng thẩm định giá Nhà nước thường xuyên cấp tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng) được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập tại Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ thẩm định giá để phục vụ mua sắm, đi thuê tài sản, hàng...

V/v mời cung cấp dịch vụ định giá trong tố tụng hình sự (lần 2)

Hội đồng định giá thường xuyên cấp tỉnh trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Tĩnh (sau đây được gọi là Hội đồng) được thành lập tại Quyết định số 2900/QĐUBND ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực, Hội đồng có nhiệm vụ định giá tài sản theo yêu cầu định giá để...

V/v mời cung cấp dịch vụ định giá trong tố tụng hình sự

Hội đồng định giá thường xuyên cấp tỉnh trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Tĩnh (sau đây được gọi là Hội đồng) được thành lập tại Quyết định số 2900/QĐ-UBND ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực, Hội đồng có nhiệm vụ định giá tài sản theo yêu cầu định giá để...

V/v mời cung cấp dịch vụ định giá trong tố tụng hình sự

Hội đồng định giá thường xuyên cấp tỉnh trong tố tụng hình sự tỉnh Hà Tĩnh (sau đây được gọi là Hội đồng) được thành lập tại Quyết định số 2900/QĐ- UBND ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực, Hội đồng có nhiệm vụ định giá tài sản theo yêu cầu định giá để...
V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế

V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế

Hội đồng thẩm định giá Nhà nước thường xuyên cấp tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng) được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập tại Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ thẩm định giá để phục vụ mua sắm, đi thuê tài sản, hàng...

V/v mời dịch vụ tư vấn trong định giá tài sản tố tụng hình sự

Hội đồng định giá thường xuyên cấp tỉnh trong tố tụng hình sự cấp tỉnh Hà Tĩnh (sau đây được gọi là Hội đồng) được thành lập tại Quyết định số 2900/QĐ- UBND ngày 15/8/2021 của UBND tỉnh, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ định giá tài sản theo yêu cầu định giá...

V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng trang thiết bị y tế

Hội đồng thẩm định giá Nhà nước thường xuyên cấp tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng) được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập tại Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ thẩm định giá để phục vụ mua sắm, đi thuê tài sản, hàng...

V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng thiết bị y tế

Hiện nay, Hội đồng thẩm định giá đang thẩm định giá đối với danh mục Thiết bị y tế theo đề nghị của Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính Hà Tĩnh tại Văn bản số 43/TTr-MSTT ngày 17/4/2023. Để có đầy đủ cơ sở Kết luận giá, Hội đồng đang tiến hành thu thập thông tin giá mua bán trên thị trường...

V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng trang thiết bị y tế

Hội đồng thẩm định giá Nhà nước thường xuyên cấp tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng) được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập tại Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ thẩm định giá để phục vụ mua sắm, đi thuê tài sản, hàng...

V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng Thiết bị y tế

Hiện nay, Hội đồng thẩm định giá đang thẩm định giá đối với danh mục Thiết bị y tế (theo danh mục tại phụ lục đính kèm Văn bản số 415/UBND-TCKH ngày 06/03/2023 của UBND huyện Thạch Hà và Văn bản số 177/UBND ngày 22/02/2023 của UBND huyện Vũ Quang).

V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng vật tư y tế

Kính gửi: Các đơn vị kinh doanh, cung cấp vật tư y tế

V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng vật tư y tế, hóa chất, sinh phẩm

Hội đồng thẩm định giá Nhà nước thường xuyên cấp tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng) được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập tại Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ thẩm định giá để phục vụ mua sắm, đi thuê tài sản, hàng hóa...
Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lý Giá & CS tháng 8; Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022.

Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lý Giá & CS tháng 8; Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022.

Tình hình giá cả thị trường, đánh giá công tác quản lý Giá & CS tháng 8; Kế hoạch công tác tháng 9 năm 2022.
V/v báo cáo giá cả thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần

V/v báo cáo giá cả thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần

báo cáo giá cả thị trường trước, trong và sau tết Nguyên đán Nhâm Dần
Báo cáo giá thị trường tháng 11/2021

Báo cáo giá thị trường tháng 11/2021

Báo cáo giá thị trường tháng 11/2021
  1 2 3 4 5
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 83

Tháng này : 2092

Tổng truy cập : 7.386.652