Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ QLNN về giá, tài sản công

Đề nghị cung cấp dịch vụ thẩm định giá thiết bị y tế

Đăng ngày 20-09-2023 16:20
860 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Hội đồng thẩm định giá Nhà nước thường xuyên cấp tỉnh Hà Tĩnh (sau đây gọi là Hội đồng) được UBND tỉnh Hà Tĩnh thành lập tại Quyết định số 3052/QĐ-UBND ngày 27/8/2021, do Sở Tài chính Hà Tĩnh làm cơ quan thường trực Hội đồng, có nhiệm vụ thẩm định giá để phục vụ mua sắm, đi thuê tài sản, hàng hóa từ nguồn ngân sách Nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác

. . . . .
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 769

Tháng này : 8143

Tổng truy cập : 11.261.099