Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ VB hướng dẫn, triển khai công khai NS

Về việc thực hiện báo cáo công khai dự toán NSNN năm 2024, Quyết toán NSĐP năm 2022

Đăng ngày 15-12-2023 15:23
265 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thực hiện Thông tư số 343/2016/TT-BTC ngày 30/12/2016 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách nhà nước đối với các cấp ngân sách; để kịp thời thực hiện công khai ngân sách địa phương theo đúng tiến độ, thời gian quy định, Ban Giám đốc Sở yêu cầu Trưởng các phòng thực hiện các nội dung sau:

Phòng Ngân sách
. . . . .
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 810

Tháng này : 8185

Tổng truy cập : 11.261.305