Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác phòng chống tham nhũngSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3045/QĐ-STC 01/08/2022 Về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý và sử dụng tài sản công của Văn phòng Sở Tài chính
2 1298/BC-STC 15/04/2021 Báo cáo kết quả triển khai thực hiện công tác kiểm soát tài sản, thu nhập
3 75/BC-TTr 30/03/2021 Báo cáo sơ kết 01 năm thực hiện chỉ thị số 10/CT-TTg ngày 22/4/2019 về việc tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp
4 891/STC-VP 19/03/2021 V/v hướng dẫn công tác kê khai, công khai kiểm soát tài sản, thu nhập năm 2020
5 188/BC-STC 14/12/2020 Kết quả thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng chống tham nhũng theo kế hoạch số 266/KH-UBND ngày 21/8/2019 của UBND tỉnh Hà Tĩnh
6 181/BC-TTr 07/12/2020 Báo cáo kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020; phương hướng nhiệm vụ năm 2021
7 168/Kl-TT 05/11/2020 Kết luận thanh tra Công tác quản lý tài chính và điều hành ngân sách nhà nước tại huyện Nghi Xuân
8 155/CV-TT 28/09/2020 V/v góp ý Dự thảo thay thế Thông tư 03/2013/TT-TTCP
9 3601/BC-STC 25/09/2020 Báo cáo theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2020
10 3350/QĐ-STC 07/09/2020 V/v công bố công khai quyết toán ngân sách năm 2019 Văn phòng Sở Tài chính
11 127/STC-TT 03/08/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
12 106/BC-TT 06/07/2020 Báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
13 2250/STC-TT 18/06/2020 V/v báo cáo quy trình thụ lý, giải quyết vụ việc tố cáo
14 77/BC-TT 16/04/2020 Báo cáo kết quả thực hiện chỉ thị 27-CT/TW
15 595/STC-VP 27/02/2020 V/v góp ý vào dự thảo Nghị định của Chính phủ về kiểm soát tài sản, thu nhập
16 590/QĐ-STC 27/02/2020 V/v công bố công khai kết quả thực hiện mua sắm tài sản công năm 2020
17 263/KH-STC 21/01/2020 Triển khai công tác pháp chế năm 2020
18 02/BC-TT 06/01/2020 Báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
19 143/QĐ-STC 10/01/2019 Về việc công bố công khai dự toán Ngân sách năm 2019 Văn phòng Sở Tài chính
  2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 448

Tháng này : 20013

Tổng truy cập : 13.001.575