Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3356/QĐ-UBND 11/10/2019 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
2 3810/TB-GĐ 04/10/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019
3 3777/TB-BGĐ 03/10/2019 V/v Phân công tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
4 3753/TB-BGĐ 02/10/2019 Về việc đăng ký nội dung kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 và dự kiến nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề trong năm 2020
5 3413/TB-BGĐ 12/09/2019 Thông báo về việc chuẩn bị các nội dung báo cáo tuần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của UBND tỉnh
6 3335/TB-GĐ 06/09/2019 Thông báo của Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 8/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2019
7 3049/TB-GĐ 16/08/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về đánh giá tình hình thực hiện tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019
8 06/BCHCĐ 06/08/2019 Thông báo phát động phong trào tập luyện, thi đấu, cổ vũ tham gia Hội thao - Giao lưu văn nghệ Khối kinh tế tổng hợp năm 2019
9 2701/TB-BGĐ 17/07/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2019, xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
10 2691/TB-BGĐ 17/07/2019 V/v chuẩn bị các nội dung tại buổi làm việc giữa Bộ Tài chính với tỉnh
11 2582/TB-BGĐ 08/07/2019 Thông báo của Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2019
12 2510/TB-BGĐ 03/07/2019 Thông báo về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII
13 2473/QĐ-STC 28/06/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch mua sắm hệ thống an toàn thông tin và trang thiết bị hạ tầng máy tính Sở Tài chính
14 2354/TB-BGĐ 26/06/2019 V/v Rà soát, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước
15 2162/STC-VP 17/06/2019 V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm
16 2093/TB-BGĐ 12/06/2019 Thông báo phân công tổng hợp, báo cáo phục vụ Đoàn kiểm tra Bộ Tài chính
17 2013/TB-BGĐ 06/06/2019 V/v Rà soát, tổng hợp, báo cáo tiến độ thực hiện các chế độ, chính sách năm 2019
18 1979/TB-GĐ 05/06/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về đánh giá tình hình thực hiện tháng 5/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2019
19 1508/TB-GĐ 07/05/2019 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 4 và triển khai nhiệm vụ tháng 5/2019
20 1390/TB-BGĐ 26/04/2019 Thông báo phân công tổng hợp, đăng ký nội dung kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh
21 1329/TB-BGĐ 23/04/2019 Phân công tổng hợp, báo cáo, chuẩn bị nội dung cuộc họp định kỳ (hàng tháng, quý, 6 tháng, năm) của UBND tỉnh
22 1094/TB-GĐ 04/04/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về chuyển đổi, xây dựng hệ thống ISO 9001:2015
23 1095/TB-GĐ 04/04/2019 Thông báo của Giám đốc Sở về đánh giá tình hình thực hiện tháng 3/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 4/2019
24 1062/TB-BGĐ 04/04/2019 Thông báo tổng hợp các nội dung kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương
25 1000/TB-GĐ 01/04/2019 Về việc phân công tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước
26 799/TB-GĐ 18/03/2019 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chương trình khung
27 798/STC-VP 18/03/2019 V/v cảnh báo mã độc GrandCrab 5.2
28 779/QĐ-STC 14/03/2019 V/v cử công chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 147
29 755/TB-GĐ 14/03/2019 Về việc phân công ra soát, tổng hợp tình hình công khai ngân sách nhà nước
30 687/TB-GĐ 06/03/2019 Đánh giá tình hình thực hiện tháng 02/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2019
  2 3 4 5 6