Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 5215/TB-BGĐ 30/11/2022 về việc phân công báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020-31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018-31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
2 5113/TB-BGĐ 25/11/2022 Phân công thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 và chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021; các kiến nghị của kiểm toán nhà nước từ năm 2020 trở về trước chưa thực hiện
3 4943/TB-BGĐ 17/11/2022 Thông báo số 4943/TB-BGĐ ngày 16/11/2022 của Giám đốc Sở thông báo phân công nthực hiện Thông báo kết luận số 432/TB-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh
4 4941/TB-BGĐ 16/11/2022 Về việc triển khai thực hiện kết luận giao ban của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Thông báo số 431/TB-UBND ngày 09/11/2022
5 4574/TB-BGĐ 28/10/2022 Về việc tổng hợp, báo cáo số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2023
6 4462/TB-BGĐ 25/10/2022 Thông báo số 4462/TB-BGĐ ngày 25/10/2022 phân công thực hiện Thông báo Kết luận số 393/TB-UBND ngày 17/10/2022 và Thông báo Kết luận số 396/TB-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh
7 4423/STC-VP 21/10/2022 V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”
8 4337/TB-BGĐ 18/10/2022 Phân công thực hiện công khai ngân sách, công khai tài sản công
9 4283/TB-BGĐ 14/10/2022 Thông báo số 4283/TB-BGĐ ngày 14/10/2022 phân công thực hiện Thông báo Kết luận số 390/TB-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh
10 4220/TB-BGĐ 11/10/2022 Thông báo số 4220/TB-BGĐ ngày 11/10/2022 phân công thực hiện Thông báo kết luận số 374/TB-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh
11 2257/QĐ-STC 06/10/2022 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị (hê tập trung) khóa 182 mở tại trường Chính trị Trần Phú
12 3884/TB-BGĐ 23/09/2022 Về việc báo cáo kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành trung ương
13 3818/TB-BGĐ 20/09/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận giao ban của UBND tỉnh theo Thông báo số 330/TB-UBND ngày 26/8/2022
14 3782/TB-BGĐ 16/09/2022 Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
15 3766/TB-BGĐ 16/09/2022 Về việc phân công thực hiện Thông báo Kết luận số 349/TB-UBND ngày 09/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
16 3701/QĐ-STC 14/09/2022 V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ (Diên HX)
17 3666/TB-BGĐ 12/09/2022 Về việc tham mưu nội dung theo Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 14/7/2022 của Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng đô thị văn minh và chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
18 3651/TB-BGĐ 12/09/2022 V/v đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025
19 3646/TB-BGĐ 09/09/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022
20 3414/STC-VP 25/08/2022 v/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tại tỉnh
21 3400/TB-BGĐ 25/08/2022 Thông báo của Ban giám đốc về việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 09 tháng 8 năm 2022
22 3370/TB-BGĐ 23/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp kết quả triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay
23 3296/TB-BGĐ 17/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ rà soát, báo cáo chuẩn bị nội dung làm việc với Chủ tịch Quốc hội (Hoả Tốc)
24 3260/TB-BGĐ 16/08/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận giao ban của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Thông báo số 311/TB-UBND ngày 10/8/2022
25 3180/TB-BGĐ 10/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ rà soát, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
26 3093/TB-BGĐ 04/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tham mưu dự thảo văn bản UBND tỉnh về chỉ đạo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
27 3094/TB-BGĐ 03/08/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở V/v triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022
28 3066/TB-BGĐ 02/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tham gia xử lý các nội dung kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh
29 3025/TB-BGĐ 29/07/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, bỏ hoang, không có nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh
30 3002/TB-BGĐ 28/07/2022 Về việc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội của Trung ương năm 2021, ước thực hiện năm 2022 và xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2023
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 36

Tháng này : 3886

Tổng truy cập : 5.094.221