Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2193/STC-VP 15/06/2020 V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm
2 2167/QĐ-STC 12/06/2020 V/v cử công chức tham gia bồi dưỡng lớp QLNN ngạch CVC khóa 19
3 2138/TB-BGĐ 10/06/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020
4 1811/TB-BGĐ 22/05/2020 Thông báo phân công tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước
5 1789/TB-BGĐ 21/05/2020 Thông báo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX
6 1623/TB-BGD 08/05/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020
7 1592/TB-BGĐ 07/05/2020 Thông báo tổng hợp giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau dịch Covid 19
8 82/TrTTCC-MSTT 04/05/2020 CV đôn đốc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2020
9 1429/TB-BGĐ 24/04/2020 phân công các phòng đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025
10 1228/TB-BGĐ 09/04/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm vụ thàng 4/2020
11 1201/TB-BGĐ 08/04/2020 Về quy trình tham mưu ban hành văn bản đi trên hệ thống TD-OFFICE
12 1133/TB-BGĐ 03/04/2020 V/v tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
13 1123/STC-VP 01/04/2020 V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ BCCI
14 1097/STC-TCĐT 31/03/2020 Tạm dừng nhận hồ sơ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (số 1097/TB-STC ngày 31/3/2020).
15 1057/STC-GCS 30/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh
16 995/TB-STC 26/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công tổng hợp, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020
17 832/TB-BGĐ 16/03/2020 Thông báo phân công góp ý các nội dung chuẩn bị việc rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các cơ chế chính sách giai đoạn 2021-2025
18 0 12/03/2020 Phụ lục Chương trình công tác năm 2020 Sở Tài chính
19 770/TB-BGĐ 10/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiên nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2020
20 695/TB-BGĐ 05/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2019 trở về trước
21 581 26/02/2020 Thông báo đơn vị thực hiện cung ứng phần mềm kế toán theo chính sách hỗ trợ DN
22 363/TB-BGĐ 10/02/2020 V/v xây dựng Chương trình khung công tác năm 2020
23 345/TB-BGĐ 07/02/2020 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 2/2020
24 321/QĐ-STC 05/02/2020 V/v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Đ/c Hạnh VP)
25 302/TB-GĐ 31/01/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc phân công rà soát, tổng hợp tình hình công khai ngân sách nhà nước
26 116/TB-BGĐ 10/01/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2020
27 5161/TB-BGĐ 23/12/2019 Thông báo của Ban Giám đốc v/v tổng hợp kết quả thu cân đối NSNN khối huyện xã năm 2019
28 4910/TB-BGĐ 06/12/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 11/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 12
29 4833/STC-VP 03/12/2019 V/v chuẩn bị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2019
30 4588/STC-VP 19/11/2019 V/v tăng cường công tác CCHC, chấn chỉnh ban hành văn bản và tiếp tục thực hiện ISO trong công việc
  2 3 4 5 6