Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 188/TB-BGĐ 13/09/2023 Về việc chuẩn bị nội dung, tài liệu làm việc với Tạp chí Công thương
2 179/TB-BGĐ 06/09/2023 Phân công thực hiện bổ sung công khai dự toán năm 2018, 2019, 2020; quyết toán NSNN năm 2018
3 157/TB-BGĐ 22/08/2023 Phân công tổng hợp báo cáo tình hình phân bổ, quản lý và sử dụng các nguồn vốn thực hiện các chương trình MTQG
4 143/TB-STC 11/08/2023 Về việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh Hà Tĩnh, Kỳ họp thứ 14, khóa XVIII
5 352/HĐTĐG 09/08/2023 V/v đề nghị cung cấp báo giá các mặt hàng vật tư, thiết bị y tế
6 139/TB-BGĐ 08/08/2023 Về việc nghiên cứu, tham gia góp ý sửa đổi, bổ sung Luật Kiểm toán Nhà nước
7 3109/TB-BGĐ 25/07/2023 Về việc phân công tổng hợp, quyết toán kinh phí thực hiện phòng chống dịch Covid-19
8 3087/TB-BGĐ 25/07/2023 Về việc phân công phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện Văn bản số 465/KTNN1-CNVII ngày 03/7/2023 của Kiểm toán Nhà nước Khu vực II
9 121/TB-BGĐ 25/07/2023 Về việc phân công phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp triển khai các nội dung chuẩn bị sơ kết công tác CCHC 7 tháng đầu năm 2023
10 118/TB-BGĐ 21/07/2023 Về việc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội của Trung ương năm 2022, ước thực hiện năm 2023 và xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2024
11 115/TB-BGĐ 18/07/2023 Về việc phân công phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp tham mưu thực hiện Kết luận số 289/TB-UBND ngày 11/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với huyện lộc Hà
12 36 - CV/ĐU 16/07/2023 V/v tham gia Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến tìm hiểu về truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng
13 105/TB-BGĐ 12/07/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 248/TB-UBND ngày 04/7/2023 của UBND tỉnh
14 100/TB-BGĐ 08/07/2023 Về việc chuẩn bị nội dung trả lời chất vấn tại Kỳ họp thứ 14 HĐND tỉnh
15 99/TB-BGĐ 05/07/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 247/TB-UBND ngày 04/7/2023
16 95/TB-BGĐ 05/07/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 7/2023
17 91/TB-BGĐ 28/06/2023 Về việc phân công phòng chuyên môn chủ trì, phối hợp rà soát, nghiên cứu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri
18 89/TB-BGĐ 27/06/2023 Thông báo của Ban Giám đốc về việc triển khai kết luận họp của UBND tỉnh theo Thông báo số 230/TB-UBND ngày 20/6/2023
19 87/TB-BGĐ 23/06/2023 Về việc phân công chuẩn bị các nội dung và cung cấp tài liệu phục vụ Tổ kiểm toán nhà nước khu vực II
20 85/TB-BGĐ 15/06/2023 Về việc báo cáo giữa kỳ về tình hình thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2021-2025
21 84/TB-BGĐ 15/06/2023 V/ v chuẩn bị nội dung báo cáo sơ kết 6 tháng đầu năm 2023
22 81/TB-BGĐ 13/06/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 217/TB-UBND ngày 09/6/2023 của UBND tỉnh
23 79/TB-BGĐ 09/06/2023 Về việc thực hiện các Nghị quyết và kiến nghị của HĐND tỉnh
24 67/TB-BGĐ 05/06/2023 V/ v cập nhật kết quả xử lý kiến nghị cử tri
25 65/TB-BGĐ 02/06/2023 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 6/2023
26 64/TB-BGĐ 02/06/2023 Về việc phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung trình kỳ họp thường lệ giữa năm 2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh
27 50/TB-BGĐ 25/04/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở V/v chuẩn bị làm việc với huyện Kỳ Anh
28 1401/STC-GCS 12/04/2023 V/v đăng tải dự thảo Quy định mức chi tổ chức thực hiện bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và cưỡng chế kiểm đếm, cưỡng chế thu hồi đất khi Nhà nước thu hồi đất
29 36/TB-BGĐ 22/03/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết số 104/NQ-HĐND ngày 16/12/2022 về Kế hoạch tổ chức các kỳ họp thường lệ năm 2023 của HĐND tỉnh
30 32/TB-BGĐ 16/03/2023 Phân công nhiệm vụ phục vụ họp cán bộ chủ chốt Văn bản hỏa tốc
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 65

Tháng này : 2088

Tổng truy cập : 7.386.617