Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công khai thỏa thuận khung mua sắm tập trungSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 206/TrTTCC-MSTT 31/08/2020 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 4 năm 2020
2 169/TrTTCC-MSTT 04/08/2020 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 3 năm 2020
3 78/TrTTCC-MSTT 22/04/2020 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2020
4 37/TrTTCC-MSTT 03/03/2020 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 1 năm 2020
5 248/TrTTCC-MSTT 09/10/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 5 năm 2019
6 197/TrTTCC-MSTT 21/08/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 4 năm 2019
7 69/TrTTCC-MSTT 23/04/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 534

Tháng này : 16061

Tổng truy cập : 13.458.520