Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công khai thỏa thuận khung mua sắm tập trungSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 197 21/08/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 4 năm 2019
2 69/TrTTCC-MSTT 23/04/2019 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2019