Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạchSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1502/CTR-STC 28/04/2022 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Tài chính Hà Tĩnh
2 4251KH-STC 18/10/2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
3 4627/KH-STC 02/12/2020 Kế hoạch cải cách tài chính công năm 2021
4 4344/KH-STC 13/11/2020 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động Sở Tài chính, phát triển chính quyền số năm 2021
5 2815/STC-NS 28/07/2020 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
6 2040/KH-STC 04/06/2020 Kế hoạch Triển khai thực hiện tháng hành động phòng chống ma túy năm 2020
7 1317/TB-BGĐ 15/04/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công thực hiện các nội dung liên quan đến lập Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất giai đoạn 2021 - 2030 cấp tỉnh, cấp huyện
8 388/KH-STC 12/02/2020 Kế hoạch thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính năm 2020
9 159/KH-STC 15/01/2020 KH cải cách hành chính năm 2020
10 5279/KH-STC 28/12/2019 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
11 4269/KH-STC 31/10/2019 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của Sở Tài chính năm 2020
12 129/KH-STC 10/01/2019 Kế hoạch thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2019
13 4739/KH-STC 23/11/2018 Kế hoạch ứng dụng CNTT năm 2019
14 192/KH-UBND 11/06/2018 Kế hoạch thực hiện Đề án tăng cường xử lý vi phạm về quản lý sử dụng đất đai giai đoạn đến 2020 trong năm 2018
15 131/KH-UBND 19/04/2018 KẾ HOẠCH131 - Thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP ngày 06/10/2017 của Chính phủ và Nghị quyết số 06-NQ/TU ngày 07/12/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển du lịch
16 121/KH-UBND 10/04/2018 Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng mới và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan thuộc hệ thống hành chính nhà nước tỉnh Hà Tĩnh, giai đoạn 2018 - 2021
17 377/QĐ-BTC 22/03/2018 Quyết định số 377/QĐ-BTC ngày 22/03/2018 về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 51/NQ-CP ngày 19/06/2017 của Chính phủ
18 433/KH-UBND 22/12/2017 Kế hoạch CCHC năm 2018 của UBND tỉnh
19 425/KH-UBND 18/12/2017 Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
20 394/KH-UBND 04/12/2017 Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính tỉnh Hà Tĩnh năm 2018
21 1740/QĐ-UBND 24/06/2016 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử giai đoạn 2016-2020
22 153/2015/NQ-HĐND 12/12/2015 Về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2016 - 2020
  2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 216

Tháng này : 12142

Tổng truy cập : 4.700.590