Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Chiến lược, quy hoạch, kế hoạchSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 33/QĐ-BTC 12/01/2023 Ban hành Kế hoạch hành động của Bộ tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP
2 3715/STC-NSHX 15/09/2022 V/v hướng dẫn xây dựng dự toán NSNN năm 2023 và kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2023-2025
3 3715/STC-NSHX 15/09/2022 Hướng dẫn xây dựng dự toán 2023 và kế hoạch tài chính ngân sách giai đoạn 2022-2025
4 3651/TB-BGĐ 12/09/2022 V/v đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025
5 25/2022/QĐ-UBND 09/08/2022 QĐ QPPL Quy định Đơn giá lập, điều chỉnh kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 1456/QĐ-BTC 22/07/2022 Quyết định số 1456/QĐ-BTC về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua "Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới" giai đoạn 2021 - 2025
7 2857/KH-STC 19/07/2022 Kế hoạch Dâng hương nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ
8 2822/STC-TCDN 15/07/2022 Đôn đốc lập kế hoạch tài chính theo Nghị định 91/2015/NĐ-CP và Thông tư 36/2021/TT-BTC
9 2356/STC-VP 17/06/2022 V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm 2022
10 198/KH-UBND 09/06/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia cấp nước sạch và vệ sinh nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 tỉnh Hà Tĩnh
11 1770/KH-STC 13/05/2022 Kế hoạch đỡ đầu, tài trợ thôn 4, xã Hương Liên, huyện Hương Khê xây dựng nông thôn mới năm 2022
12 1502/CTR-STC 28/04/2022 Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2022 của Sở Tài chính Hà Tĩnh
13 1231/STC-TTr 12/04/2022 Kế hoạch phòng chống tham nhũng năm 2022 Sở Tài chính
14 1232/STC-TTr 12/04/2022 Kế hoạch thực hiện kế hoạch số 60 của Ban thường vụ Tỉnh ủy về phòng chống tham nhũng
15 1018/KH-STC 25/03/2022 Kế hoạch triển khai công tác văn thư lưu trữ năm 2022
16 965/KH-STC 24/03/2022 Kế hoạch Phổ biến giáo dục pháp luật năm 2022
17 900/KH-STC 17/03/2022 Kế hoạch rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2022
18 899/KH-STC 17/03/2022 Kế hoạch Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính và theo dõi tình hình thi hành pháp luật ngành tài chính - ngân sách năm 2022
19 766/KH-STC 08/03/2022 Kế hoạch thực hiện Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới của Sở Tài chính giai đoạn 2021 - 2030
20 765/KH-STC 08/03/2022 Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 17-CT/TU ngày 28/12/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong xây dựng văn hóa công sở, văn hóa doanh nghiệp
21 741/KH-STC 07/03/2022 Kế hoạch kểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa một cửa liên thông, thực hiện TTHC trên môi trường điện tử năm 2022
22 598/KH-STC 23/02/2022 Kế hoạch thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong đội ngũ CB,CCVC Sở Tài chính năm 2022
23 513/KH-STC 16/02/2022 Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2022
24 38/QĐ-BTC 11/01/2022 Quyết định số 38/QĐ-BTC về việc ban hành kế hoạch hành động của Bộ Tài chính thực hiện Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 08/1/2022
25 NQ HĐND 16/12/2021 Kế hoạch Tài chính 05 giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh
26 43/NQ-HĐND 16/12/2021 Kế hoạch Tài chính 05 giai đoạn 2021-2025 tỉnh Hà Tĩnh
27 4251KH-STC 18/10/2021 Kế hoạch phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2022
28 4627/KH-STC 02/12/2020 Kế hoạch cải cách tài chính công năm 2021
29 4344/KH-STC 13/11/2020 Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động Sở Tài chính, phát triển chính quyền số năm 2021
30 2815/STC-NS 28/07/2020 V/v xây dựng Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 95

Tháng này : 2104

Tổng truy cập : 7.386.735