Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
ISO 9001:2015STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 318/KH-STC 05/02/2020 Kế hoạch duy trì và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 trong hoạt động Sở Tài chính năm 2020
2 0 27/12/2019 Mục tiêu chất lượng ISO 9001:2015 năm 2020 của Sở Tài chính
3 4750/QĐ-STC 27/11/2019 Về việc công bố lại Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
4 4749/QĐ-STC 27/11/2019 V/v bổ sung, sửa đổi, áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính
5 4642/BC-STC 21/11/2019 Báo cáo kết quả xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 năm 2019
6 4040/QĐ-STC 18/10/2019 Về việc công bố Hệ thống quản lý chất lượng phù hợp Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015
7 4039/QĐ-STC 18/10/2019 Về việc sửa đổi, áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài Chính
8 3843/STC-VP 07/10/2019 V/v đánh giá nội bộ ISO 9001:2105 lần I năm 2019
9 3839/QĐ-STC 07/10/2019 V/v thành lập Đoàn đánh giá nội bộ ISO 9001:2015 lần I năm 2019
10 155/GM-STC 23/09/2019 Tập huấn hướng dẫn đánh giá nội bộ ISO 9001:2015
11 136/GM-STC 27/08/2019 V/v tập huấn, hướng dẫn và tổ chức đánh giá nội bộ
12 2937/STC-VP 07/08/2019 v/v phổ biến và áp dụng hệ thống ISO 9001:2015 tại Sở Tài chính
13 2806/QĐ-STC 25/07/2019 Về việc ban hành, áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Sở Tài Chính tỉnh Hà Tĩnh
14 0 25/07/2019 Chính sách Chất lượng ISO 9001:2015 Sở Tài chính
15 71/QĐ-TrTTCC 24/07/2019 Về việc ban hành, áp dụng Hệ thống văn bản quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 tại Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh
16 2610/STC-VP 10/07/2019 V/v hoàn thiện tài liệu và triển khai áp dụng hệ thống ISO 9001:2015
17 2156/BC-STC 14/06/2019 Báo cáo tình hình xây dựng, áp dụng duy trì ISO 6 tháng đầu năm 2019
18 554/QĐ-STC 26/02/2019 V/v thành lập Ban chỉ đạo triển khai chuyển đổi, xây dựng và áp dụng HTQLCL ISO 9001:2015
19 553/KH-STC 26/02/2019 Kế hoạch chuyển đổi, xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Sở Tài chính
20 4476 /STC-VP 07/11/2018 V/v đôn dốc cập nhật hồ sơ ISO 9001:2008, chuẩn bị đánh giá nội bộ lần 1 năm 2018
  2 3