Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 4077/TB-BGĐ 06/10/2021 V/v yêu cầu góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp,nông thôn giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
2 4077/TB-BGĐ 06/10/2021 Thông báo V/v yêu cầu góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
3 4051/QĐ-STC 05/10/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
4 3974/STC-NS 30/09/2021 V/v xây dựng các cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025 (Nội bộ Sở)
5 3879/TB-BGĐ 23/09/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 343/TB-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh
6 3615/TB-BGĐ 09/09/2021 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành giải quyết công việc, xử lý văn bản đến, đi và triển khai thực hiện công tác lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc TD-OFFICE
7 3614/TB-BGĐ 09/09/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021
8 3576/TB-BGĐ 08/09/2021 Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025 theo Thông báo số 2802/TB-BGĐ ngày 22/7/2021 của Giám đốc Sở
9 3561/STC-TB 07/09/2021 Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
10 3549/TB-BGĐ 07/09/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Văn bản số 5542/TB-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh
11 3509/TB-BGĐ 31/08/2021 Về việc tổng hợp các nội dung đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành trung ương theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 5736/UBND-TH1 ngày 30/8/2021
12 3448/TB-BGĐ 27/08/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 313/TB-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh
13 3038/TB-BGĐ 04/08/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 8/2021
14 2949/TB-BGĐ 30/07/2021 Về việc phân công triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh
15 2899/TB-BGĐ 28/07/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 263/TB-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh
16 2903/TB-BGĐ 27/07/2021 Về việc góp ý phương án xử lý các lô đất tái định cư dôi dư được đầu tư từ nguồn vốn NSTW, TPCP
17 2802/TB-BGĐ 22/07/2021 Về việc phân công nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh
18 2748/STC-VP 19/07/2021 v/v rà soát, cập nhật tài liệu ISO 9001:2015
19 2671/TB-BGĐ 14/07/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 234/TB-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh
20 2650/TB-BGĐ 12/07/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 234/TB-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh
21 2626/TB-BGĐ 09/07/2021 Tham mưu xử lý các kiến nghị của huyện Hương Khê, Lộc Hà
22 2547/TB-BGĐ 05/07/2021 V/v triển khai nhiệm vụ tháng 7/2021
23 2512/TB-BGĐ 02/07/2021 Về việc chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Tài chính về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
24 2480/TB-GĐ 01/07/2021 Về việc phân công tổng hợp, báo cáo số liệu cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021
25 2458/TB-BGĐ 30/06/2021 Về việc tham mưu lộ trình, kế hoạch xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025 theo phân công của UBND tỉnh giao tại Văn bản số 4068/UBND-TH5 ngày 28/6/2021
26 2436/TB-BGĐ 29/06/2021 Về việc tham mưu xử lý các kiến nghị của UBND huyện Kỳ Anh theo phân công của UBND tỉnh tại Văn bản số 4084/UBND-NL5 ngày 29/6/2021
27 2364/TB-BGĐ 29/06/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận số 20-KL/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
28 2341/TB-BGĐ 23/06/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ tại văn bản số 3956/UBND-VX1 ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về việc giao tham mưu hướng dẫn quy trình thanh quyết toán kinh phí phòng, chống Covid-19
29 2328/STC-VP 23/06/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính
30 2304/STC-VP 21/06/2021 V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm
  2 3 4 5 6 7 8
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 32

Tháng này : 3883

Tổng truy cập : 5.094.050