Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2306/STC-VP 15/06/2022 V/v tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ
2 2218/STC-NSHX 13/06/2022 Về việc phân công tổng hợp, kiểm tra, soát xét đề xuất phương án phân bổ vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
3 2154/TB-BGĐ 13/06/2022 Thông báo của Ban Giám đốc về việc triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022
4 2210/TB-BGĐ 09/06/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp báo cáo và bổ sung nội dung, thông tin thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
5 2141/TB-BGĐ 06/06/2022 Thực hiện kết luận giao ban UBND tỉnh theo Thông báo số 193/TB-UBND
6 2128/STC-GCS 06/06/2022 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng kýquyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh6/06/2022 15/06/2022
7 2095/TB-BGĐ 02/06/2022 V/v biên tập, xây dựng danh mục tài liệu thi tuyển công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Tài chính - ngân sách
8 1984/STC-HCSN 26/05/2022 V/v cấp kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, Giáo dục nghề nghiệp, Phục hồi chức năng cho người khuyết tật
9 1612/TB-BGĐ 06/05/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở V/v triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022
10 27/UBND-TH1 01/05/2022 V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
11 1297/TB-BGĐ 15/04/2022 Thông báo của Giám đốc sở về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh
12 1257/STC-VP 13/04/2022 V/v tăng cường công tác CCHC, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính
13 1193/TB-BGĐ 07/04/2022 Phân công báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 năm 2021
14 1050/STC-VP 29/03/2022 V/v báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia và số liệu nữ lãnh đạo, quản lý năm 2021
15 1015/TB-BGĐ 25/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh
16 844/TB-BGĐ 15/03/2022 Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ phối hợp triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Thông báo số 658/TB-BGĐ ngày 28/2/2022 của Giám đốc Sở
17 817/TB-BGĐ 11/03/2022 Phân công nhiệm vụ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 51/TB-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh
18 815/TB-BGĐ 11/03/2022 Về việc phân công chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực II
19 715/TB-BGĐ 03/03/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 3/2022
20 664/TB-BGĐ 28/02/2022 V/v tổng hợp, cung cấp tài liệu phục vụ công tác kiểm toán
21 658/TB-BGĐ 28/02/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
22 533/STC-NS 18/02/2022 V/v góp ý dự thảo Chương trình điều tra thống kê quốc gia
23 510/TB-BGĐ 16/02/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công rà soát, tham mưu đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Hà Tĩnh
24 444/TB-BGĐ 08/02/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 02/2022
25 437/STC-VP 08/02/2022 V/v tăng cường biên pháp phòng, chống dịch COVID-19
26 409/TB-BGĐ 27/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
27 335/TB-BGĐ 24/01/2022 Thông báo của Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
28 284/STC-VP 20/01/2022 Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
29 191/BC-STC 17/01/2022 Báo cáo thống kê năm 2021 (chính thức) theo TT 03 BTP
30 160/TB-BGĐ 13/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
  4 5 6 7 8 9 10
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 510

Tháng này : 16038

Tổng truy cập : 13.458.343