Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 101/TRTTCC-MSTT 22/04/2021 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2021
2 1156/TB-BGĐ 07/04/2021 Thông báo của Giám đốc Sở v/v rà soát , đánh giá thực hiện các cơ chế, chinh sách của tỉnh giai đoạn 2017- 2020; xây dựng chính sách giai đoạn 2021 -2025
3 1140/TB-BGĐ 05/04/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021
4 1103/QĐ-STC 02/04/2021 V/v phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính
5 872/TB-BGĐ 18/03/2021 Thông báo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
6 834/STC-VP 16/03/2021 V/v đề nghị nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cho cán bộ, công chức
7 720/TB-BGĐ 08/03/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021
8 704/TB-BGĐ 05/03/2021 Về việc giao nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2020
9 667/STC-NS 04/03/2021 Về việc giao thực hiện công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020 trên TABMIS
10 668/TB-BGĐ 03/03/2021 Thông báo phân công tham mưu giải quyết các nội dung đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh
11 573/TB-GĐ 24/02/2021 V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội trong năm 2020
12 0 16/02/2021 Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
13 464/TB-BGĐ 04/02/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 02/2021
14 431/TB-BGĐ 04/02/2021 Thông báo của BGĐ Sở v/v tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh
15 397/TB-BGĐ 29/01/2021 Thông báo của GIám đốc Sở về việc tà soát, tổng hợp, báo cáo đánh giá và có ý kiến xây dựng Đề cương Đề án “Sửa đổi cơ chế quản lý phân cấp ngân sách nhà nước”
16 88/TB-BGĐ 08/01/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2021
17 37/TB-BGĐ 05/01/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2020
18 4768/TB-BGĐ 09/12/2020 Thông báo chuẩn bị nội dung cho phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2020 và xây dựng Chương trình khung năm 2021
19 4629/STC-VP 02/12/2020 V/v tổng kết công tác Tài chính ngân sách cuối năm 2020
20 4252/TB-BGĐ 10/11/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020
21 4169/KH-STC 05/11/2020 KẾ HOẠCH Đánh giá, xếp loại CBCCVC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020
22 3839/TB-BGĐ 09/10/2020 Thông báo cả Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tính hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2020
23 3398/TB-BGĐ 09/09/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020
24 3296/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Dũng GCS)
25 136/KL-TT 21/08/2020 Kết luận thanh tra Công tác quản lý tài chính và điều hành ngân sách nhà nước tại huyện Thạch Hà
26 3058/YB-STC 13/08/2020 Về việc lựa chọn tổ chức cuộc đấu giá tài sản xe ô tô biển kiểm soát 38A - 888
27 3050/TB-BGĐ 12/08/2020 v/v kiểm tra, cập nhật thông tin CBCCVC
28 2981/TB-BGĐ 07/08/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020
29 130/BC-TT 05/08/2020 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020
30 111/BC-TT 13/07/2020 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trưng ương về phòng, chống tham nhũng đến nay và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới
  4 5 6 7 8 9 10
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 84

Tháng này : 631

Tổng truy cập : 5.200.574