Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3576/TB-BGĐ 08/09/2021 Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025 theo Thông báo số 2802/TB-BGĐ ngày 22/7/2021 của Giám đốc Sở
2 3561/STC-TB 07/09/2021 Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
3 3549/TB-BGĐ 07/09/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Văn bản số 5542/TB-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh
4 3509/TB-BGĐ 31/08/2021 Về việc tổng hợp các nội dung đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành trung ương theo yêu cầu của UBND tỉnh tại Văn bản số 5736/UBND-TH1 ngày 30/8/2021
5 3448/TB-BGĐ 27/08/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 313/TB-UBND ngày 25/8/2021 của UBND tỉnh
6 3038/TB-BGĐ 04/08/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 8/2021
7 2949/TB-BGĐ 30/07/2021 Về việc phân công triển khai nhiệm vụ theo Kế hoạch số 271/KH-UBND ngày 29/7/2021 của UBND tỉnh
8 2899/TB-BGĐ 28/07/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 263/TB-UBND ngày 26/7/2021 của UBND tỉnh
9 2903/TB-BGĐ 27/07/2021 Về việc góp ý phương án xử lý các lô đất tái định cư dôi dư được đầu tư từ nguồn vốn NSTW, TPCP
10 2802/TB-BGĐ 22/07/2021 Về việc phân công nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025 theo Kế hoạch số 260/KH-UBND ngày 21/7/2021 của UBND tỉnh
11 2748/STC-VP 19/07/2021 v/v rà soát, cập nhật tài liệu ISO 9001:2015
12 2671/TB-BGĐ 14/07/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 234/TB-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh
13 2650/TB-BGĐ 12/07/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 234/TB-UBND ngày 10/7/2021 của UBND tỉnh
14 2626/TB-BGĐ 09/07/2021 Tham mưu xử lý các kiến nghị của huyện Hương Khê, Lộc Hà
15 2547/TB-BGĐ 05/07/2021 V/v triển khai nhiệm vụ tháng 7/2021
16 2512/TB-BGĐ 02/07/2021 Về việc chuẩn bị nội dung buổi làm việc giữa Lãnh đạo UBND tỉnh và Sở Tài chính về thực hiện nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2021
17 2480/TB-GĐ 01/07/2021 Về việc phân công tổng hợp, báo cáo số liệu cắt giảm và tiết kiệm thêm dự toán chi thường xuyên năm 2021
18 2458/TB-BGĐ 30/06/2021 Về việc tham mưu lộ trình, kế hoạch xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025 theo phân công của UBND tỉnh giao tại Văn bản số 4068/UBND-TH5 ngày 28/6/2021
19 2436/TB-BGĐ 29/06/2021 Về việc tham mưu xử lý các kiến nghị của UBND huyện Kỳ Anh theo phân công của UBND tỉnh tại Văn bản số 4084/UBND-NL5 ngày 29/6/2021
20 2364/TB-BGĐ 29/06/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo Kết luận số 20-KL/TU ngày 15/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy
21 2341/TB-BGĐ 23/06/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ tại văn bản số 3956/UBND-VX1 ngày 22/6/2021 của UBND tỉnh về việc giao tham mưu hướng dẫn quy trình thanh quyết toán kinh phí phòng, chống Covid-19
22 2328/STC-VP 23/06/2021 V/v lấy ý kiến dự thảo Quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Văn phòng, Thanh tra và các phòng chuyên môn thuộc Sở Tài chính
23 2304/STC-VP 21/06/2021 V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm
24 2263/TB-BGĐ 18/06/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 206/TB-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
25 2125/TB-BGĐ 11/06/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn
26 2086/TB-BGĐ 08/06/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc thực hiện yêu cầu cách ly, giãn cách xã hội, phòng chống dịch covid-19
27 2061/TB-BGĐ 07/06/2021 Về việc thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo
28 2054/TB-BGĐ 07/06/2021 V/v triển khai nhiệm vụ tháng 6/2021
29 2039/TB-BGĐ 07/06/2021 V/v triển khai thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19
30 1618/TB-GĐ 10/05/2021 Phân công tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
  3 4 5 6 7 8 9
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 543

Tháng này : 21240

Tổng truy cập : 5.338.871