Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2263/TB-BGĐ 18/06/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ theo Thông báo số 206/TB-UBND ngày 16/6/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
2 2125/TB-BGĐ 11/06/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến hoạt động phòng, chống dịch trên địa bàn
3 2086/TB-BGĐ 08/06/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc thực hiện yêu cầu cách ly, giãn cách xã hội, phòng chống dịch covid-19
4 2061/TB-BGĐ 07/06/2021 Về việc thực hiện Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với ngành giáo dục và đào tạo
5 2054/TB-BGĐ 07/06/2021 V/v triển khai nhiệm vụ tháng 6/2021
6 2039/TB-BGĐ 07/06/2021 V/v triển khai thực hiện một số biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19
7 1618/TB-GĐ 10/05/2021 Phân công tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện phòng, chống dịch bệnh và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19
8 1573/TB-BGĐ 06/05/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 5/2021
9 101/TRTTCC-MSTT 22/04/2021 V/v đăng ký nhu cầu mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2021
10 1156/TB-BGĐ 07/04/2021 Thông báo của Giám đốc Sở v/v rà soát , đánh giá thực hiện các cơ chế, chinh sách của tỉnh giai đoạn 2017- 2020; xây dựng chính sách giai đoạn 2021 -2025
11 1140/TB-BGĐ 05/04/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 4/2021
12 1103/QĐ-STC 02/04/2021 V/v phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính
13 872/TB-BGĐ 18/03/2021 Thông báo triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021
14 834/STC-VP 16/03/2021 V/v đề nghị nâng ngạch chuyên viên chính, chuyên viên cho cán bộ, công chức
15 720/TB-BGĐ 08/03/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 3/2021
16 704/TB-BGĐ 05/03/2021 Về việc giao nguồn cải cách tiền lương còn dư năm 2020
17 667/STC-NS 04/03/2021 Về việc giao thực hiện công tác khóa sổ kế toán niên độ 2020 trên TABMIS
18 668/TB-BGĐ 03/03/2021 Thông báo phân công tham mưu giải quyết các nội dung đề xuất, kiến nghị của Ban Thường vụ Thành ủy Hà Tĩnh
19 573/TB-GĐ 24/02/2021 V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội trong năm 2020
20 0 16/02/2021 Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
21 464/TB-BGĐ 04/02/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 02/2021
22 431/TB-BGĐ 04/02/2021 Thông báo của BGĐ Sở v/v tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh
23 397/TB-BGĐ 29/01/2021 Thông báo của GIám đốc Sở về việc tà soát, tổng hợp, báo cáo đánh giá và có ý kiến xây dựng Đề cương Đề án “Sửa đổi cơ chế quản lý phân cấp ngân sách nhà nước”
24 88/TB-BGĐ 08/01/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2021
25 37/TB-BGĐ 05/01/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2020
26 4768/TB-BGĐ 09/12/2020 Thông báo chuẩn bị nội dung cho phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2020 và xây dựng Chương trình khung năm 2021
27 4629/STC-VP 02/12/2020 V/v tổng kết công tác Tài chính ngân sách cuối năm 2020
28 4252/TB-BGĐ 10/11/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020
29 4169/KH-STC 05/11/2020 KẾ HOẠCH Đánh giá, xếp loại CBCCVC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020
30 3839/TB-BGĐ 09/10/2020 Thông báo cả Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tính hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2020
  3 4 5 6 7 8 9
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 34

Tháng này : 3884

Tổng truy cập : 5.094.071