Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2566/TB-BGĐ 10/07/2020 Về việc phân công rà soát, phân tích cụ thể các nội dung, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ giải ngân thấp và tham mưu UBND tỉnh nội dung Văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2020
2 2524/TB-BGĐ 06/07/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2020
3 2472/TB-BGĐ 03/07/2020 Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành
4 2193/STC-VP 15/06/2020 V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm
5 92/BC-TT 15/06/2020 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trưng ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; nhiệm vụ giải pháp thời gian tới
6 2167/QĐ-STC 12/06/2020 V/v cử công chức tham gia bồi dưỡng lớp QLNN ngạch CVC khóa 19
7 2138/TB-BGĐ 10/06/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020
8 1891/KL-STC-TT 27/05/2020 Kết luận nội dung tố cáo đối với Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh
9 1811/TB-BGĐ 22/05/2020 Thông báo phân công tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước
10 1789/TB-BGĐ 21/05/2020 Thông báo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX
11 1623/TB-BGD 08/05/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020
12 1592/TB-BGĐ 07/05/2020 Thông báo tổng hợp giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau dịch Covid 19
13 82/TrTTCC-MSTT 04/05/2020 CV đôn đốc mua sắm tài sản nhà nước theo phương thức tập trung đợt 2 năm 2020
14 1429/TB-BGĐ 24/04/2020 phân công các phòng đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025
15 1228/TB-BGĐ 09/04/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm vụ thàng 4/2020
16 1201/TB-BGĐ 08/04/2020 Về quy trình tham mưu ban hành văn bản đi trên hệ thống TD-OFFICE
17 1133/TB-BGĐ 03/04/2020 V/v tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
18 1123/STC-VP 01/04/2020 V/v tuyên truyền, hướng dẫn thực hiện nộp hồ sơ qua DVC trực tuyến mức độ 3, 4 hoặc qua dịch vụ BCCI
19 1097/STC-TCĐT 31/03/2020 Tạm dừng nhận hồ sơ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (số 1097/TB-STC ngày 31/3/2020).
20 1057/STC-GCS 30/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh
21 995/TB-STC 26/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công tổng hợp, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020
22 832/TB-BGĐ 16/03/2020 Thông báo phân công góp ý các nội dung chuẩn bị việc rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các cơ chế chính sách giai đoạn 2021-2025
23 0 12/03/2020 Phụ lục Chương trình công tác năm 2020 Sở Tài chính
24 770/TB-BGĐ 10/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiên nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2020
25 695/TB-BGĐ 05/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2019 trở về trước
26 581 26/02/2020 Thông báo đơn vị thực hiện cung ứng phần mềm kế toán theo chính sách hỗ trợ DN
27 363/TB-BGĐ 10/02/2020 V/v xây dựng Chương trình khung công tác năm 2020
28 345/TB-BGĐ 07/02/2020 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 2/2020
29 321/QĐ-STC 05/02/2020 V/v nghỉ hưu hưởng chế độ bảo hiểm xã hội (Đ/c Hạnh VP)
30 302/TB-GĐ 31/01/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc phân công rà soát, tổng hợp tình hình công khai ngân sách nhà nước
  5 6 7 8 9 10 11
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 83

Tháng này : 631

Tổng truy cập : 5.200.594