Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 94/TB-BGĐ 11/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội khóa XV
2 64/TB-BGĐ 07/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2022
3 2472/QĐ-BTC 22/12/2021 QĐ Ban hành quy chế quản lý, vận hành, khai thác sử dụng Hệ Thống thông tin Thống kê tài chính
4 5400/TB-BGĐ 16/12/2021 V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2021
5 5373/TB-BGĐ 15/12/2021 V/v giải trình, tiếp thu ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND trước kỳ hợp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
6 5307/TB-BGĐ 10/12/2021 Về việc chuẩn bị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
7 5213/TB-BGĐ 07/12/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021
8 5185/TB-BGĐ 06/12/2021 Về việc phân công tổng hợp báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 về đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh
9 5142/TB-BGĐ 02/12/2021 Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
10 4969/STC-VP 23/11/2021 V/v đôn đốc cài đặt phần mềm PC-Covid và quét mã QR code phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19
11 4958/TB-BGĐ 23/11/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc thực hiện nội dung kết luận Thông báo số 440/TB-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh
12 4861/TB-BGĐ 18/11/2021 về việc báo cáo nội dung phục vụ công tác kiểm điểm Tập thể lãnh đạo Sở năm 2021
13 4774/STC-NSHX 15/11/2021 V/v chính sách hỗ trợ dịch tả lợn Châu Phi và Viêm da nổi cục trên trâu bò
14 4677/TB-BGĐ 10/11/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc thực hiện nội dung kết luận Thông báo số 425/TB-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
15 4578/TB-BGĐ 04/11/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021
16 4497/TB-BGĐ 01/11/2021 Về việc soát xét, đăng ký các nội dung công việc đưa vào Chương trình khung năm 2022 của UBND tỉnh
17 4474/TB-BGĐ 29/10/2021 Về việc thực hiện nội dung kêt luận Thông báo số 416/TB-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
18 4342/TB-BGĐ 22/10/2021 V/v xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của cử tri
19 4155/STC-VP 12/10/2021 V/v quán triệt, thực hiện công tác CCHC và rà soát hồ sơ công chức, tiếp tục thực hiện lập hồ sơ điện tử
20 4120/TB-BGĐ 08/10/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 10/2021
21 4077/TB-BGĐ 06/10/2021 V/v yêu cầu góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp,nông thôn giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới
22 4077/TB-BGĐ 06/10/2021 Thông báo V/v yêu cầu góp ý dự thảo Nghị quyết quy định chính sách khuyến khích phát triển nông nghiệp, nông thôn giai đoạn 2021-2025 gắn với xây dựng tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới.
23 4051/QĐ-STC 05/10/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
24 3974/STC-NS 30/09/2021 V/v xây dựng các cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025 (Nội bộ Sở)
25 3879/TB-BGĐ 23/09/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 343/TB-UBND ngày 21/9/2021 của UBND tỉnh
26 3615/TB-BGĐ 09/09/2021 Về việc tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác quản lý điều hành giải quyết công việc, xử lý văn bản đến, đi và triển khai thực hiện công tác lập hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc TD-OFFICE
27 3614/TB-BGĐ 09/09/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 9/2021
28 3576/TB-BGĐ 08/09/2021 Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ phối hợp xây dựng cơ chế, chính sách giai đoạn 2021-2025 theo Thông báo số 2802/TB-BGĐ ngày 22/7/2021 của Giám đốc Sở
29 3561/STC-TB 07/09/2021 Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2020
30 3549/TB-BGĐ 07/09/2021 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Văn bản số 5542/TB-UBND ngày 23/8/2021 của UBND tỉnh
  5 6 7 8 9 10 11
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 552

Tháng này : 16054

Tổng truy cập : 13.458.444