Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2257/QĐ-STC 06/10/2022 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị (hê tập trung) khóa 182 mở tại trường Chính trị Trần Phú
2 3884/TB-BGĐ 23/09/2022 Về việc báo cáo kiến nghị đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành trung ương
3 3818/TB-BGĐ 20/09/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận giao ban của UBND tỉnh theo Thông báo số 330/TB-UBND ngày 26/8/2022
4 3782/TB-BGĐ 16/09/2022 Về việc quyết toán ngân sách nhà nước năm 2021
5 3766/TB-BGĐ 16/09/2022 Về việc phân công thực hiện Thông báo Kết luận số 349/TB-UBND ngày 09/9/2022 của Uỷ ban nhân dân tỉnh
6 3701/QĐ-STC 14/09/2022 V/v kéo dài thời gian giữ chức vụ (Diên HX)
7 3666/TB-BGĐ 12/09/2022 Về việc tham mưu nội dung theo Kế hoạch số 42/KH-BCĐ ngày 14/7/2022 của Ban chỉ đạo tỉnh thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia; xây dựng đô thị văn minh và chương trình mỗi xã một sản phẩm tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2021-2025
8 3651/TB-BGĐ 12/09/2022 V/v đánh giá thực hiện tình hình thực hiện NSNN 2022, dự toán NSNN 2023, kế hoạch tài chính 3 năm 2023-2025
9 3646/TB-BGĐ 09/09/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 9/2022
10 3414/STC-VP 25/08/2022 v/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp tại tỉnh
11 3400/TB-BGĐ 25/08/2022 Thông báo của Ban giám đốc về việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 09 tháng 8 năm 2022
12 3370/TB-BGĐ 23/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp kết quả triển khai và thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh từ đầu nhiệm kỳ đến nay
13 3296/TB-BGĐ 17/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ rà soát, báo cáo chuẩn bị nội dung làm việc với Chủ tịch Quốc hội (Hoả Tốc)
14 3260/TB-BGĐ 16/08/2022 V/v triển khai thực hiện kết luận giao ban của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Thông báo số 311/TB-UBND ngày 10/8/2022
15 3180/TB-BGĐ 10/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ rà soát, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện Thông tư số 153/2013/TT-BTC ngày 31/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính
16 3093/TB-BGĐ 04/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tham mưu dự thảo văn bản UBND tỉnh về chỉ đạo xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2023, kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2023 - 2025
17 3094/TB-BGĐ 03/08/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở V/v triển khai nhiệm vụ tháng 8/2022
18 3066/TB-BGĐ 02/08/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tham gia xử lý các nội dung kiến nghị kiểm toán tại Báo cáo kiểm toán chuyên đề việc huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng chống dịch Covid-19 và các chính sách hỗ trợ của tỉnh Hà Tĩnh
19 3025/TB-BGĐ 29/07/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công xử lý các cơ sở nhà, đất dôi dư, bỏ hoang, không có nhu cầu sử dụng trên địa bàn tỉnh
20 3002/TB-BGĐ 28/07/2022 Về việc tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội của Trung ương năm 2021, ước thực hiện năm 2022 và xây dựng nhu cầu kinh phí thực hiện năm 2023
21 2868/TB-BGĐ 19/07/2022 Về việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29 tháng 6 năm 2022
22 2853/TB-BGĐ 19/07/2022 Thông báo của Ban giám đốc về việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28 tháng 6 năm 2022
23 2801/TB-BGĐ 18/07/2022 Về việc thực hiện nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3734/UBND-NL5 ngày 13/7/2022 về việc làm việc với Bộ, ngành đề xuất hỗ trợ thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
24 2833/TB-BGĐ 15/07/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở ề việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29 tháng 6 năm 2022
25 2734/TB-BGĐ 08/07/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 7/2022
26 37/2022/TT-BTC 22/06/2022 TT Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
27 2390/TB-BGĐ 19/06/2022 Về việc phân công tổng hợp, kiểm tra, soát xét đề xuất phương án phân bổ vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
28 2388/TB-BGĐ 17/06/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp tham mưu báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri, nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII và chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi tiếp xúc cử tri
29 2375/TB-BGĐ 17/06/2022 Thông báo của Ban Giám đốc về việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 02 tháng 6 năm 2022
30 2345/TB-BGĐ 16/06/2022 Về việc chủ trì, phối hợp thực hiện Kết luận giao ban UBND tỉnh ngày 06 tháng 6 năm 2022
  2 3 4 5 6 7
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 73

Tháng này : 2082

Tổng truy cập : 7.386.605