Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1062/TB-BGĐ 04/04/2019 Thông báo tổng hợp các nội dung kiến nghị, đề xuất với Quốc hội, Chính phủ, các Bộ, ban, ngành Trung ương
2 1000/TB-GĐ 01/04/2019 Về việc phân công tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2018 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước
3 799/TB-GĐ 18/03/2019 V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ chương trình khung
4 798/STC-VP 18/03/2019 V/v cảnh báo mã độc GrandCrab 5.2
5 779/QĐ-STC 14/03/2019 V/v cử công chức tham gia lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính khóa 147
6 755/TB-GĐ 14/03/2019 Về việc phân công ra soát, tổng hợp tình hình công khai ngân sách nhà nước
7 687/TB-GĐ 06/03/2019 Đánh giá tình hình thực hiện tháng 02/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2019
8 603/TB-GĐ 01/03/2019 Về việc phân công theo dõi, đôn đốc, tổng hợp tình hình thực hiện vân kết luận, kiến nghị tại báo cáo kiểm soát NSĐP năm 2017
9 544/STC-VP 25/02/2019 V/v chấn chỉnh công tác tham mưu ban hành văn bản QPPL
10 442 /TB-GĐ 12/02/2019 Đánh giá tình hình thực hiện tháng 01/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 02/2019
11 176/TB-GĐ 11/01/2019 V/v xây dựng khung chương trình công tác năm 2019
12 86 /TB-GĐ 06/01/2019 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2019
13 68/TB-BGĐ 05/01/2019 Về việc góp ý dự thảo Chương trình khung triển khai kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2019
14 61/TB-BGĐ 05/01/2019 Về việc giải quyết và xử lý kiến nghị, đề xuất của các địa phương
15 09 /TB-STC 02/01/2019 Về việc giao thực hiện công tác khóa sổ kế toán niên độ 2018 trên TABMIS
16 5016/TB-GĐ 10/12/2018 V/v tăng cường công tác quản lý văn bản, công tác văn thư và thực hiện gửi văn bản theo quy định của UBND tỉnh
17 4980 /TB-GĐ 06/12/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018
18 4980/TB-GĐ 06/12/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 11 và triển khai nhiệm vụ tháng 12/2018
19 4464 /QĐ-STC 06/11/2018 V/v phân công nhiệm vụ công tác của Giám đốc, các Phó Giám đốc Sở Tài chính
20 4398 /TB-GĐ 01/11/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 10 và triển khai nhiệm vụ tháng 11/2018
21 4314/TB-BGĐ 26/10/2018 Về việc chuẩn bị nội dung Kỳ họp thứ 8, HĐND tỉnh khóa XVII
22 424SITB - GD 23/10/2018 Về việc quy định trình ký văn bản
23 4161 /TB-GĐ 18/10/2018 Về việc thực hiện xử lý văn bản trên hệ thống TD-OFFICE
24 4061/TB-GĐ 12/10/2018 Về việc phân công chuẩn bị báo cáo phục vụ giám sát việc giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri và thực hiện các nội dung chất vấn
25 3969 /TB-GĐ 05/10/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 9 và triển khai nhiệm vụ tháng 10/2018
26 3465 /TB-GĐ 07/09/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 8 và triển khai nhiệm vụ tháng 9/2018\
27 3070 /TB-GĐ 09/08/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 7 và triển khai nhiệm vụ tháng 8/2018
28 2668 /TB-GĐ 10/07/2018 Về việc đánh giá một số kết quả cơ bản trong thực hiện công tác tháng 6 và triển khai nhiệm vụ tháng 7/2018
29 12TrTTCC-MSTT 05/07/2018 Về việc đôn đốc mua săm tài sản tập trung đợt 3 năm 2018
30 2578/STC-NS 03/07/2018 V/v hướng dẫn một số nội dung cơ bản về xây dựng dự toán NSNN năm 2019 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2019-2021
  2 3 4 5 6 7