Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2868/TB-BGĐ 19/07/2022 Về việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29 tháng 6 năm 2022
2 2853/TB-BGĐ 19/07/2022 Thông báo của Ban giám đốc về việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 28 tháng 6 năm 2022
3 2801/TB-BGĐ 18/07/2022 Về việc thực hiện nhiệm vụ Uỷ ban nhân dân tỉnh giao tại Văn bản số 3734/UBND-NL5 ngày 13/7/2022 về việc làm việc với Bộ, ngành đề xuất hỗ trợ thực hiện Đề án “Thí điểm xây dựng tỉnh Hà Tĩnh đạt chuẩn nông thôn mới, giai đoạn 2021-2025
4 2833/TB-BGĐ 15/07/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở ề việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 29 tháng 6 năm 2022
5 2734/TB-BGĐ 08/07/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 7/2022
6 37/2022/TT-BTC 22/06/2022 TT Sửa đổi, bổ sung khoản 9 Điều 3 và Mẫu số 01 kèm theo Thông tư số 109/2016/TT-BTC ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Bộ Tài chính quy định lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí thực hiện các cuộc điều tra thống kê, Tổng điều tra thống kê quốc gia
7 2390/TB-BGĐ 19/06/2022 Về việc phân công tổng hợp, kiểm tra, soát xét đề xuất phương án phân bổ vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
8 2388/TB-BGĐ 17/06/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp tham mưu báo cáo giải quyết các kiến nghị của cử tri, nội dung chất vấn tại Kỳ họp thứ 18, HĐND tỉnh khóa XVII và chuẩn bị tài liệu phục vụ buổi tiếp xúc cử tri
9 2375/TB-BGĐ 17/06/2022 Thông báo của Ban Giám đốc về việc phân công thực hiện Kết luận giao ban Ủy ban nhân dân tỉnh ngày 02 tháng 6 năm 2022
10 2345/TB-BGĐ 16/06/2022 Về việc chủ trì, phối hợp thực hiện Kết luận giao ban UBND tỉnh ngày 06 tháng 6 năm 2022
11 2306/STC-VP 15/06/2022 V/v tiếp tục siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao đạo đức công vụ
12 2218/STC-NSHX 13/06/2022 Về việc phân công tổng hợp, kiểm tra, soát xét đề xuất phương án phân bổ vốn kinh phí sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2022
13 2154/TB-BGĐ 13/06/2022 Thông báo của Ban Giám đốc về việc triển khai nhiệm vụ tháng 6/2022
14 2210/TB-BGĐ 09/06/2022 Về việc phân công nhiệm vụ tổng hợp báo cáo và bổ sung nội dung, thông tin thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021
15 2141/TB-BGĐ 06/06/2022 Thực hiện kết luận giao ban UBND tỉnh theo Thông báo số 193/TB-UBND
16 2128/STC-GCS 06/06/2022 Quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với nhà khi đăng kýquyền sở hữu, quyền sử dụng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh6/06/2022 15/06/2022
17 2095/TB-BGĐ 02/06/2022 V/v biên tập, xây dựng danh mục tài liệu thi tuyển công chức môn nghiệp vụ chuyên ngành lĩnh vực Tài chính - ngân sách
18 1984/STC-HCSN 26/05/2022 V/v cấp kinh phí chi trả phụ cấp ưu đãi nghề cho Trung tâm Công tác xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em, tư vấn, Giáo dục nghề nghiệp, Phục hồi chức năng cho người khuyết tật
19 1612/TB-BGĐ 06/05/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở V/v triển khai nhiệm vụ tháng 5/2022
20 27/UBND-TH1 01/05/2022 V/v triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều và Phụ lục danh mục chỉ tiêu thống kê quốc gia của Luật Thống kê
21 1297/TB-BGĐ 15/04/2022 Thông báo của Giám đốc sở về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh
22 1257/STC-VP 13/04/2022 V/v tăng cường công tác CCHC, chấn chỉnh kỷ luật kỷ cương hành chính
23 1193/TB-BGĐ 07/04/2022 Phân công báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 năm 2021
24 1050/STC-VP 29/03/2022 V/v báo cáo thống kê chỉ tiêu phát triển giới của quốc gia và số liệu nữ lãnh đạo, quản lý năm 2021
25 1015/TB-BGĐ 25/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh
26 844/TB-BGĐ 15/03/2022 Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ phối hợp triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Thông báo số 658/TB-BGĐ ngày 28/2/2022 của Giám đốc Sở
27 817/TB-BGĐ 11/03/2022 Phân công nhiệm vụ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 51/TB-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh
28 815/TB-BGĐ 11/03/2022 Về việc phân công chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực II
29 715/TB-BGĐ 03/03/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 3/2022
30 664/TB-BGĐ 28/02/2022 V/v tổng hợp, cung cấp tài liệu phục vụ công tác kiểm toán
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 36

Tháng này : 3886

Tổng truy cập : 5.094.228