Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 31/TB-BGĐ 16/03/2023 Về việc giao báo cáo nguồn cải cách tiền lương còn dư chưa sử dụng tại thời điểm 31/12/2021 và thời điểm 31/12/2022, nhu cầu và nguồn cải cách tiền lương năm 2022, kết quả thực hiện chính sách ASXH của Trung ương năm 2022
2 29/TB-BGĐ 15/03/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện nội dung kết luận tại Thông báo số 57/TBB-UBND ngày 10/3/2023
3 20/QĐ-STC 15/03/2023 Về việc phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật của gói thầu: Mua sắm xi măng thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh
4 28/TB-BGĐ 10/03/2023 Thông báo của Giám đốc Sở Về việc chuẩn bị nội dung làm việc với các địa phương(Huyện Thạch Hà, Lộc Hà, Đức Thọ)
5 26/TB-STC 07/03/2023 Thông báo giao nhiệm vụ cập nhật, giải trình, bổ sung (lần 2) các nội dung tự chấm điểm lĩnh vực CCHC công phục vụ xác định Chỉ số CCHC năm 2022 của tỉnh
6 792/STC-TGV 06/03/2023 V/v làm rõ hồ sơ gói thầu mua sắm xi măng 2023
7 25/TB-BGĐ 03/03/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 3/2023
8 24/TB-BGĐ 01/03/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về triển khai thực hiện các nội dung của Tỉnh uỷ, BTV Tỉnh uỷ, Thường trực Tỉnh uỷ
9 22/TB-BGĐ 21/02/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về triển khai thực hiện kết luận giao ban của Thường trực Tỉnh uỷ theo Văn bản 680 của UBND tỉnh
10 20/TB-BGĐ 20/02/2023 Thông báo của ban Giám đốc phân công thực hiện Thông báo kết luận số 29/TB-UBND ngày 09/02/2023 của UBND tỉnh
11 19/TB-BGĐ 20/02/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc tập trung xử lý nội dung tồn đọng, vướng mắc
12 16/TB-BGĐ 15/02/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc xử lý văn bản đến, đi và thực hiện lập, lưu trữ hồ sơ điện tử trên phần mềm hồ sơ công việc TD - Office
13 15/TB-BGĐ 15/02/2023 Về việc triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi)
14 13/TB-BGĐ 07/02/2023 Thông báo phân công nhiệm vụ số 405/TB-BGĐ ngày 07/2/2023 phân công thực hiện thông báo số 12/TB-UBND; số 13/TB-UBND ngày 18/01/2023 của UBND tỉnh
15 12/TB-BGĐ 03/02/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 02/2023
16 06/QĐ-STC 19/01/2023 Về việc chỉ định nhà thầu tư vấn thực hiện Gói thầu TV 02: Tư vấn lập hồ sơ mời thầu, đánh giá hồ sơ dự thầu của Gói thầu MS 01: Mua sắm xi măng thực hiện kế hoạch làm đường giao thông, rãnh thoát nước, kênh mương nội đồng năm 2023 trên địa bàn tỉnh
17 05/TB-BGĐ 06/01/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 1/2023
18 02/TB-BGĐ 06/01/2023 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc rà soát văn bản quy phạm pháp luật do UBND tỉnh ban hành liên quan đến lĩnh vực tài chính
19 5895/TB-BGĐ 30/12/2022 Thông báo của Ban Giám đốc phân công thực hiện Thông báo kết luận số 520/TB-UBND
20 5600/TB-BGĐ 19/12/2022 Về việc phân công nhiệm vụ triển khai Đề án “Đẩy mạnh Cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp giai đoạn 2022-2025, định hướng đến năm 2030”
21 5215/TB-BGĐ 30/11/2022 về việc phân công báo cáo việc huy động, quản lý và sử dụng các nguồn lực phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19 từ ngày 01/01/2020-31/12/2022; việc thực hiện chính sách, pháp luật về y tế cơ sở, y tế dự phòng từ ngày 01/01/2018-31/12/2022 trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
22 5113/TB-BGĐ 25/11/2022 Phân công thực hiện, báo cáo kết quả thực hiện kiến nghị Kiểm toán ngân sách địa phương năm 2021 và chuyên đề việc thực hiện đặt hàng, đấu thầu cung cấp dịch vụ công ích giai đoạn 2019-2021; các kiến nghị của kiểm toán nhà nước từ năm 2020 trở về trước chưa thực hiện
23 4943/TB-BGĐ 17/11/2022 Thông báo số 4943/TB-BGĐ ngày 16/11/2022 của Giám đốc Sở thông báo phân công nthực hiện Thông báo kết luận số 432/TB-UBND ngày 10/11/2022 của UBND tỉnh
24 4941/TB-BGĐ 16/11/2022 Về việc triển khai thực hiện kết luận giao ban của Ủy ban nhân dân tỉnh theo Thông báo số 431/TB-UBND ngày 09/11/2022
25 4574/TB-BGĐ 28/10/2022 Về việc tổng hợp, báo cáo số liệu xây dựng dự toán NSNN năm 2023
26 4462/TB-BGĐ 25/10/2022 Thông báo số 4462/TB-BGĐ ngày 25/10/2022 phân công thực hiện Thông báo Kết luận số 393/TB-UBND ngày 17/10/2022 và Thông báo Kết luận số 396/TB-UBND ngày 18/10/2022 của UBND tỉnh
27 4423/STC-VP 21/10/2022 V/v hưởng ứng tham gia Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về xử lý vi phạm hành chính”
28 4337/TB-BGĐ 18/10/2022 Phân công thực hiện công khai ngân sách, công khai tài sản công
29 4283/TB-BGĐ 14/10/2022 Thông báo số 4283/TB-BGĐ ngày 14/10/2022 phân công thực hiện Thông báo Kết luận số 390/TB-UBND ngày 13/10/2022 của UBND tỉnh
30 4220/TB-BGĐ 11/10/2022 Thông báo số 4220/TB-BGĐ ngày 11/10/2022 phân công thực hiện Thông báo kết luận số 374/TB-UBND ngày 06/10/2022 của UBND tỉnh
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 95

Tháng này : 2104

Tổng truy cập : 7.386.732