Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 4324/QĐ-STC 04/11/2019 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
2 4297/STC-VP 01/11/2019 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyện viên, chuyên viên chính năm 2020
3 4195/QĐ-STC 28/10/2019 v/v chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng chế độ BHXH
4 3838/TB-HĐXT 07/10/2019 Thông báo chốt danh sách thì sinh đủ diều kiện tham gia xét tuyển viên chức
5 3743/QĐ-STC 01/10/2019 V/v nâng lương CBCC
6 3744/QĐ-STC 01/10/2019 V/v nâng lương CBCC
7 3736/QĐ-STC 01/10/2019 v/v chuyển đổi vị trí công tác (Quy TCĐT)
8 3290/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
9 3291/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
10 3292/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
11 3293/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
12 3294/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
13 3288/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
14 3289/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
15 3239/TB-STC 30/08/2019 V/v tuyển dụng viên chức năm 2019
16 3115/STC-VP 21/08/2019 V/v báo cáo số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
17 2919/QĐ-STC 05/08/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
18 2918/QĐ-STC 05/08/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
19 2917/QĐ-STC 05/08/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
20 2884/QĐ-STC 01/08/2019 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Phúc NS)
21 2654/TB-STC 15/07/2019 V/v nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức (Đ/c Phúc VP)
22 2589/QĐ-STC 10/07/2019 V/v bổ nhiệm cán bộ
23 2524/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức (Toan GCS)
24 2525/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức (Đ/c Quang HCSN)
25 2523/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng phụ cấp TNVK cho công chức (Đ/c Phong GCS)
26 2260/QĐ-STC 20/06/2019 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 150 (hệ không tập trung) tại Trường Chính trị Trần Phú
27 1910/STC-VP 31/05/2019 V/v báo cáo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
28 1813/QĐ-STC 27/05/2019 V/v cử công chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị K70.B02 hệ không tập trung tại trường Chính trị Trần Phú
29 1422/QĐ-STC 02/05/2019 V/v nâng lương vượt khung cho CBCC (Đ/c Thụ - TCDN)
30 1216/STC-VP 12/04/2019 V/v đăng ký nhu cầu tập huấn, bồi dưỡng CCHC năm 2019
  2 3 4 5 6