Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 4426/QĐ-STC 27/10/2021 V/v điều động công chức
2 4428/QĐ-STC 27/10/2021 Về việc điều động công chức
3 4050/QĐ-STC 05/10/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức (Đ/c Hùng PCVP)
4 4052/QĐ-STC 05/10/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức (Đ/c Thành NS)
5 4053/QĐ-STC 05/10/2021 V/v nâng phụ cấp TNVK cho công chức (Đ/c Thắng TCĐT)
6 3957/STC-VP 29/09/2021 v/v đăng ký tham gia đào tạo Trung cấp lý luận chính trị - hành chính năm 2021, học vào các ngày thứ bảy, chủ nhật
7 3913/STC-VP 27/09/2021 V/v đề nghị ban hành thông báo nghỉ hưu cho công chức thuộc đối tượng quản lý của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh (Đ/c Sy PGĐ)
8 3912/STC-VP 27/09/2021 V/v đề nghị ban hành thông báo nghỉ hưu cho công chức giữ ngạch chuyên viên chính (Đ/c My TCDN)
9 3495/QĐ-STC 31/08/2021 V/v cử công chức tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch chuyên viên khóa 104 tại trường Chính trị Trần Phú
10 2965/QĐ-STC 30/07/2021 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính (hệ không tập trung) khóa 173 mở tại Trường Chính trị Trần Phú
11 1538/STC-VP 04/05/2021 V/v đề nghị ban hành thông báo nghỉ hưu cho công chức giữ ngạch chuyên viên chính và tương đương
12 1448/QĐ-STC 26/04/2021 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức
13 1037/STC-VP 29/03/2021 V/v đề nghị nâng lương thường xuyên cho công chức
14 987/STC-VP 25/03/2021 V/v đăng ký danh sách tham CBCCVC tham gia bồi dưỡng năm 2021
15 558/STC-VP 23/02/2021 V/v đề nghị nâng lương thường xuyên, vượt khung cho công chức
16 21/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
17 20/QĐ-STC 04/01/2021 V/v hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung
18 19/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
19 18/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
20 17/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho viên chức
21 16/QĐ-STC 04/01/2021 V/v nâng bậc lương cho công chức
22 15/QĐ-STC 04/01/2021 Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề
23 5031/KH-STC 25/12/2020 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2021
24 4471/STC-VP 20/11/2020 v/v báo cáo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
25 4381/STC-VP 16/11/2020 V/v báo cáo và đăng ký nhu cầu đào tạo, bồi dưỡng cán bộ năm 2021
26 4380/QĐ-STC 16/11/2020 Vv/ tiếp nhận và bố trí công chức
27 4047/QĐ-STC 28/10/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
28 4048/QĐ-STC 28/10/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
29 4049/QĐ-STC 28/10/2020 Về việc bổ nhiệm lại cán bộ
30 3789/QĐ-STC 07/10/2020 Vv hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung (Đ/c Thắng TCĐT)
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 415

Tháng này : 2619

Tổng truy cập : 5.089.799