Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2287/QĐ-STC 22/06/2020 V/v cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch CV khóa 91
2 2286/QĐ-STC 22/06/2020 V/v cử công chức tham gia bồi dưỡng lớp QLNN ngạch CVC khóa 20
3 2065/STC-VP 05/06/2020 V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính
4 2045/QĐ-STC 05/06/2020 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 158 (hệ không tập trung) tại trường Chính trị Trần Phú
5 1741/STC-VP 15/05/2020 V/v cử công chức tham gia kỳ thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên
6 1611/QĐ-STC 08/05/2020 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị Hành chính k156 (hệ không tập trung) tại trường Chính trị Trần Phú
7 1578/QĐ-STC 06/05/2020 v/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị K156
8 1521/QĐ-STC 29/04/2020 V./v nâng bậc lương công chức
9 1523/QĐ-STC 29/04/2020 V/v nâng phụ cấp TNVK cho CBCC
10 1227/TB-STC 09/04/2020 V/v nghỉ hưu đối với công chức
11 1169/QĐ-STC 07/04/2020 V/v nâng lương CBCC
12 815/STC-VP 13/03/2020 V/v đăng ký công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên
13 642/STC-VP 28/02/2020 V/v đề nghị nâng lương CBCC
14 466/STC-VP 18/02/2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2020
15 397/STC-VP 12/02/2020 V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
16 344/QĐ-STC 07/02/2020 V/v thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn
17 09/QĐ-STC 02/01/2020 V/v nâng lương CBCC
18 08/QĐ-STC 02/01/2020 V/v nâng lương CBCC
19 4801/QĐ-STC 29/11/2019 V/v biệt phái công chức
20 4323/QĐ-STC 04/11/2019 V/v nâng cấp phụ cấp thâm niên nghề
21 4324/QĐ-STC 04/11/2019 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
22 4297/STC-VP 01/11/2019 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyện viên, chuyên viên chính năm 2020
23 4195/QĐ-STC 28/10/2019 v/v chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng chế độ BHXH
24 3838/TB-HĐXT 07/10/2019 Thông báo chốt danh sách thì sinh đủ diều kiện tham gia xét tuyển viên chức
25 3743/QĐ-STC 01/10/2019 V/v nâng lương CBCC
26 3744/QĐ-STC 01/10/2019 V/v nâng lương CBCC
27 3736/QĐ-STC 01/10/2019 v/v chuyển đổi vị trí công tác (Quy TCĐT)
28 3290/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
29 3291/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
30 3292/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
  2 3 4 5 6