Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3673/QĐ-STC 30/09/2020 V/v công chức nghỉ hưu trước tuổi theo NĐ 108/NĐ-CP
2 3456/QĐ-STC 14/09/2020 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT khóa 162
3 3293/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Minh TT)
4 3295/QĐ-STC 01/09/2020 V/v nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức
5 3298/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Do TCDT)
6 3299/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Tiến TCDN)
7 3279/QĐ-STC 01/09/2020 V/v tiếp nhận và bố tri công chức (Yến TTTCC)
8 2878/QĐ-STC 31/07/2020 Vv/ bổ nhiệm lại cán bọ
9 2879/QĐ-STC 31/07/2020 V/v bổ nhiệm lại cán bộ
10 2473/QĐ-STC 03/07/2020 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH (Đ/c Tuấn TT)
11 2499/QĐ-STC 01/07/2020 v/v nâng phụ cấp TNVK đối với CBCC
12 2287/QĐ-STC 22/06/2020 V/v cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch CV khóa 91
13 2286/QĐ-STC 22/06/2020 V/v cử công chức tham gia bồi dưỡng lớp QLNN ngạch CVC khóa 20
14 2065/STC-VP 05/06/2020 V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính
15 2045/QĐ-STC 05/06/2020 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 158 (hệ không tập trung) tại trường Chính trị Trần Phú
16 1741/STC-VP 15/05/2020 V/v cử công chức tham gia kỳ thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên
17 1611/QĐ-STC 08/05/2020 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị Hành chính k156 (hệ không tập trung) tại trường Chính trị Trần Phú
18 1578/QĐ-STC 06/05/2020 v/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị K156
19 1521/QĐ-STC 29/04/2020 V./v nâng bậc lương công chức
20 1523/QĐ-STC 29/04/2020 V/v nâng phụ cấp TNVK cho CBCC
21 1227/TB-STC 09/04/2020 V/v nghỉ hưu đối với công chức
22 1169/QĐ-STC 07/04/2020 V/v nâng lương CBCC
23 815/STC-VP 13/03/2020 V/v đăng ký công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên
24 642/STC-VP 28/02/2020 V/v đề nghị nâng lương CBCC
25 466/STC-VP 18/02/2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2020
26 397/STC-VP 12/02/2020 V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
27 344/QĐ-STC 07/02/2020 V/v thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn
28 09/QĐ-STC 02/01/2020 V/v nâng lương CBCC
29 08/QĐ-STC 02/01/2020 V/v nâng lương CBCC
30 5279/KH-STC 28/12/2019 Kế hoạch chuyển đổi vị trí công tác năm 2020
  2 3 4 5 6 7
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 418

Tháng này : 2622

Tổng truy cập : 5.089.828