Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 4801/QĐ-STC 29/11/2019 V/v biệt phái công chức
2 4323/QĐ-STC 04/11/2019 V/v nâng cấp phụ cấp thâm niên nghề
3 4324/QĐ-STC 04/11/2019 V/v nâng phụ cấp thâm niên vượt khung
4 4297/STC-VP 01/11/2019 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo quản lý nhà nước ngạch chuyện viên, chuyên viên chính năm 2020
5 4195/QĐ-STC 28/10/2019 v/v chấm dứt hợp đồng lao động để hưởng chế độ BHXH
6 3838/TB-HĐXT 07/10/2019 Thông báo chốt danh sách thì sinh đủ diều kiện tham gia xét tuyển viên chức
7 3743/QĐ-STC 01/10/2019 V/v nâng lương CBCC
8 3744/QĐ-STC 01/10/2019 V/v nâng lương CBCC
9 3736/QĐ-STC 01/10/2019 v/v chuyển đổi vị trí công tác (Quy TCĐT)
10 3290/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
11 3291/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
12 3292/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
13 3293/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
14 3294/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
15 3288/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
16 3289/QĐ-STC 04/09/2019 V/v nâng lương cho CBCCVC
17 3239/TB-STC 30/08/2019 V/v tuyển dụng viên chức năm 2019
18 3115/STC-VP 21/08/2019 V/v báo cáo số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định 68/2000/NĐ-CP
19 2919/QĐ-STC 05/08/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
20 2918/QĐ-STC 05/08/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
21 2917/QĐ-STC 05/08/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức
22 2884/QĐ-STC 01/08/2019 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Phúc NS)
23 2654/TB-STC 15/07/2019 V/v nghỉ hưu đối với cán bộ, công chức (Đ/c Phúc VP)
24 2589/QĐ-STC 10/07/2019 V/v bổ nhiệm cán bộ
25 2524/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức (Toan GCS)
26 2525/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng bậc lương cho công chức (Đ/c Quang HCSN)
27 2523/QĐ-STC 04/07/2019 V/v nâng phụ cấp TNVK cho công chức (Đ/c Phong GCS)
28 2260/QĐ-STC 20/06/2019 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị - hành chính khóa 150 (hệ không tập trung) tại Trường Chính trị Trần Phú
29 1910/STC-VP 31/05/2019 V/v báo cáo thực hiện chuyển đổi vị trí công tác
30 1813/QĐ-STC 27/05/2019 V/v cử công chức tham gia lớp cao cấp lý luận chính trị K70.B02 hệ không tập trung tại trường Chính trị Trần Phú
  2 3 4 5 6 7 8
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 423

Tháng này : 2626

Tổng truy cập : 5.089.878