Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 265/KH-STC 21/01/2020 KH Kiểm tra và tự kiểm tra tình hình thực hiện cải cách hành chính năm 2020
2 264/KH-STC 21/01/2020 Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông của Sở Tài chính năm 2020
3 263/KH-STC 21/01/2020 KH triển khai công tác pháp chế năm 2020
4 116/TB-BGĐ 10/01/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2020
5 5161/TB-BGĐ 23/12/2019 Thông báo của Ban Giám đốc v/v tổng hợp kết quả thu cân đối NSNN khối huyện xã năm 2019
6 4910/TB-BGĐ 06/12/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 11/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 12
7 4833/STC-VP 03/12/2019 V/v chuẩn bị tổng kết công tác Tài chính - Ngân sách năm 2019
8 4588/STC-VP 19/11/2019 V/v tăng cường công tác CCHC, chấn chỉnh ban hành văn bản và tiếp tục thực hiện ISO trong công việc
9 4427/TB-STC 11/11/2019 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
10 1325/TB-BGĐ 04/11/2019 Thông báo của Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 10/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019
11 4233/TB-BGĐ 30/10/2019 Thông báo của Ban Giám đốc về việc đề xuất nội dung đưa vào chương trình trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020
12 12873 25/10/2019 V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư từ nhiệm vụ Quy hoạch
13 4101/TB-HĐXT 23/10/2019 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công năm 2019
14 3971/TB-STC 16/10/2019 Sở Tài chính tuyển dụng 01 công chức năm 2019 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
15 3356/QĐ-UBND 11/10/2019 Quyết định phê duyệt chỉ tiêu và kế hoạch tuyển dụng công chức tỉnh Hà Tĩnh năm 2019 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP của Chính phủ về chính sách thu hút, tạo nguồn cán bộ từ sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, cán bộ khoa học trẻ
16 3810/TB-GĐ 04/10/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019
17 3783/QĐ-STC 03/10/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm trang thiết bị và nâng cấp phần mềm ứng dụng tại Sở Tài chính
18 3777/TB-BGĐ 03/10/2019 V/v Phân công tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
19 3753/TB-BGĐ 02/10/2019 Về việc đăng ký nội dung kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 và dự kiến nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề trong năm 2020
20 3413/TB-BGĐ 12/09/2019 Thông báo về việc chuẩn bị các nội dung báo cáo tuần phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành theo yêu cầu của UBND tỉnh
21 3335/TB-GĐ 06/09/2019 Thông báo của Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 8/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2019
22 3049/TB-GĐ 16/08/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về đánh giá tình hình thực hiện tháng 7/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2019
23 06/BCHCĐ 06/08/2019 Thông báo phát động phong trào tập luyện, thi đấu, cổ vũ tham gia Hội thao - Giao lưu văn nghệ Khối kinh tế tổng hợp năm 2019
24 2701/TB-BGĐ 17/07/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc tổng hợp, báo cáo đánh giá thực hiện nhiệm vụ tài chính NSNN năm 2019, xây dựng dự toán NSNN năm 2020, kế hoạch tài chính - NSNN 03 năm 2020-2022; kế hoạch tài chính 05 năm giai đoạn 2021-2025
25 2691/TB-BGĐ 17/07/2019 V/v chuẩn bị các nội dung tại buổi làm việc giữa Bộ Tài chính với tỉnh
26 2582/TB-BGĐ 08/07/2019 Thông báo của Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2019
27 2510/TB-BGĐ 03/07/2019 Thông báo về việc giải quyết ý kiến, kiến nghị cử tri gửi tới Kỳ họp thứ 10, HĐND tỉnh khóa XVII
28 2473/QĐ-STC 28/06/2019 V/v phê duyệt Kế hoạch mua sắm hệ thống an toàn thông tin và trang thiết bị hạ tầng máy tính Sở Tài chính
29 2354/TB-BGĐ 26/06/2019 V/v Rà soát, tổng hợp, báo cáo đánh giá kết quả thực hiện định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên của ngân sách nhà nước
30 2162/STC-VP 17/06/2019 V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm
  6 7 8 9 10 11 12
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 90

Tháng này : 632

Tổng truy cập : 5.200.616