Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 4252/TB-BGĐ 10/11/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020
2 3839/TB-BGĐ 09/10/2020 Thông báo cả Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tính hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2020
3 3398/TB-BGĐ 09/09/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020
4 3050/TB-BGĐ 12/08/2020 v/v kiểm tra, cập nhật thông tin CBCCVC
5 2981/TB-BGĐ 07/08/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020
6 2566/TB-BGĐ 10/07/2020 Về việc phân công rà soát, phân tích cụ thể các nội dung, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ giải ngân thấp và tham mưu UBND tỉnh nội dung Văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2020
7 2524/TB-BGĐ 06/07/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2020
8 2472/TB-BGĐ 03/07/2020 Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành
9 2138/TB-BGĐ 10/06/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020
10 1811/TB-BGĐ 22/05/2020 Thông báo phân công tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước
11 1789/TB-BGĐ 21/05/2020 Thông báo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX
12 1623/TB-BGD 08/05/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020
13 1592/TB-BGĐ 07/05/2020 Thông báo tổng hợp giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau dịch Covid 19
14 1429/TB-BGĐ 24/04/2020 phân công các phòng đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025
15 1228/TB-BGĐ 09/04/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm vụ thàng 4/2020
16 1201/TB-BGĐ 08/04/2020 Về quy trình tham mưu ban hành văn bản đi trên hệ thống TD-OFFICE
17 1133/TB-BGĐ 03/04/2020 V/v tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
18 1097/STC-TCĐT 31/03/2020 Tạm dừng nhận hồ sơ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (số 1097/TB-STC ngày 31/3/2020).
19 1057/STC-GCS 30/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh
20 995/TB-STC 26/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công tổng hợp, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020
21 832/TB-BGĐ 16/03/2020 Thông báo phân công góp ý các nội dung chuẩn bị việc rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các cơ chế chính sách giai đoạn 2021-2025
22 770/TB-BGĐ 10/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiên nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2020
23 695/TB-BGĐ 05/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2019 trở về trước
24 581 26/02/2020 Thông báo đơn vị thực hiện cung ứng phần mềm kế toán theo chính sách hỗ trợ DN
25 363/TB-BGĐ 10/02/2020 V/v xây dựng Chương trình khung công tác năm 2020
26 345/TB-BGĐ 07/02/2020 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 2/2020
27 302/TB-GĐ 31/01/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc phân công rà soát, tổng hợp tình hình công khai ngân sách nhà nước
28 116/TB-BGĐ 10/01/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2020
29 5161/TB-BGĐ 23/12/2019 Thông báo của Ban Giám đốc v/v tổng hợp kết quả thu cân đối NSNN khối huyện xã năm 2019
30 4910/TB-BGĐ 06/12/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 11/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 12
  2 3 4 5 6