Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 2138/TB-BGĐ 10/06/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020
2 1811/TB-BGĐ 22/05/2020 Thông báo phân công tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước
3 1789/TB-BGĐ 21/05/2020 Thông báo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX
4 1623/TB-BGD 08/05/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 4 triển khai nhiệm vụ tháng 5/2020
5 1592/TB-BGĐ 07/05/2020 Thông báo tổng hợp giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các doanh nghiệp sau dịch Covid 19
6 1429/TB-BGĐ 24/04/2020 phân công các phòng đôn đốc, hướng dẫn, tổng hợp, báo cáo đánh giá tình hình thực hiện các cơ chế, chính sách của tỉnh giai đoạn 2017-2020; đề xuất phương án xây dựng chính sách giai đoạn 2021-2025
7 1228/TB-BGĐ 09/04/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình nhiệm vụ tháng 3, triển khai nhiệm vụ thàng 4/2020
8 1201/TB-BGĐ 08/04/2020 Về quy trình tham mưu ban hành văn bản đi trên hệ thống TD-OFFICE
9 1133/TB-BGĐ 03/04/2020 V/v tổng hợp, báo cáo tình hình thực hiện chính sách khuyến khích xã hội hóa
10 1097/STC-TCĐT 31/03/2020 Tạm dừng nhận hồ sơ thẩm tra quyết toán dự án hoàn thành (số 1097/TB-STC ngày 31/3/2020).
11 1057/STC-GCS 30/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai các nội dung theo Kế hoạch số 109/KH-UBND ngày 27/3/2020 của UBND tỉnh
12 995/TB-STC 26/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công tổng hợp, đánh giá tình hình bố trí kinh phí thực hiện CTMTQG giai đoạn 2016-2020
13 832/TB-BGĐ 16/03/2020 Thông báo phân công góp ý các nội dung chuẩn bị việc rà soát, đánh giá các cơ chế chính sách giai đoạn 2017-2020; phương án xây dựng các cơ chế chính sách giai đoạn 2021-2025
14 770/TB-BGĐ 10/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiên nhiệm vụ tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 3/2020
15 695/TB-BGĐ 05/03/2020 Thông báo của Ban Giám đốc V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội từ năm 2019 trở về trước
16 581 26/02/2020 Thông báo đơn vị thực hiện cung ứng phần mềm kế toán theo chính sách hỗ trợ DN
17 363/TB-BGĐ 10/02/2020 V/v xây dựng Chương trình khung công tác năm 2020
18 345/TB-BGĐ 07/02/2020 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 2/2020
19 302/TB-GĐ 31/01/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc phân công rà soát, tổng hợp tình hình công khai ngân sách nhà nước
20 116/TB-BGĐ 10/01/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2020
21 5161/TB-BGĐ 23/12/2019 Thông báo của Ban Giám đốc v/v tổng hợp kết quả thu cân đối NSNN khối huyện xã năm 2019
22 4910/TB-BGĐ 06/12/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 11/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 12
23 4427/TB-STC 11/11/2019 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức năm 2019
24 1325/TB-BGĐ 04/11/2019 Thông báo của Giám đốc Sở đánh giá tình hình thực hiện tháng 10/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2019
25 4233/TB-BGĐ 30/10/2019 Thông báo của Ban Giám đốc về việc đề xuất nội dung đưa vào chương trình trọng tâm của Ban Thường vụ Tỉnh ủy năm 2020
26 4101/TB-HĐXT 23/10/2019 Thông báo kết quả xét tuyển viên chức Trung tâm tư vấn và dịch vụ tài chính công năm 2019
27 3971/TB-STC 16/10/2019 Sở Tài chính tuyển dụng 01 công chức năm 2019 theo Nghị định 140/2017/NĐ-CP
28 3810/TB-GĐ 04/10/2019 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9/2019, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2019
29 3777/TB-BGĐ 03/10/2019 V/v Phân công tổng hợp, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 27/NQ-CP ngày 21/02/2017 của Chính phủ về cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
30 3753/TB-BGĐ 02/10/2019 Về việc đăng ký nội dung kỳ họp HĐND tỉnh cuối năm 2019 và dự kiến nội dung trình HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết chuyên đề trong năm 2020
  2 3 4 5 6