Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1297/TB-BGĐ 15/04/2022 Thông báo của Giám đốc sở về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh
2 1193/TB-BGĐ 07/04/2022 Phân công báo cáo kết quả thực hiện phòng, chống dịch; hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid -19 năm 2021
3 1015/TB-BGĐ 25/03/2022 Về việc tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo số 106/TB-UBND ngày 12/4/2022 của UBND tỉnh
4 844/TB-BGĐ 15/03/2022 Về việc điều chỉnh phân công nhiệm vụ phối hợp triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022 theo Thông báo số 658/TB-BGĐ ngày 28/2/2022 của Giám đốc Sở
5 817/TB-BGĐ 11/03/2022 Phân công nhiệm vụ tham mưu thực hiện các nhiệm vụ được phân công theo Thông báo kết luận số 51/TB-UBND ngày 08/3/2022 của UBND tỉnh
6 815/TB-BGĐ 11/03/2022 Về việc phân công chuẩn bị các nội dung phục vụ Đoàn kiểm toán nhà nước khu vực II
7 715/TB-BGĐ 03/03/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 3/2022
8 664/TB-BGĐ 28/02/2022 V/v tổng hợp, cung cấp tài liệu phục vụ công tác kiểm toán
9 658/TB-BGĐ 28/02/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022
10 510/TB-BGĐ 16/02/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc phân công rà soát, tham mưu đầu tư xây dựng Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Hà Tĩnh
11 444/TB-BGĐ 08/02/2022 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 02/2022
12 409/TB-BGĐ 27/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc quán triệt thực hiện nghiêm các chỉ đạo của UBND tỉnh trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
13 335/TB-BGĐ 24/01/2022 Thông báo của Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện các nội dung theo kết luận của Thường trực Tỉnh ủy tại cuộc làm việc với Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh
14 160/TB-BGĐ 13/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc quán triệt, triển khai thực hiện nhiệm vụ trước, trong và sau Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022
15 94/TB-BGĐ 11/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc Hội khóa XV
16 64/TB-BGĐ 07/01/2022 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2022
17 5400/TB-BGĐ 16/12/2021 V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội năm 2021
18 5373/TB-BGĐ 15/12/2021 V/v giải trình, tiếp thu ý kiến của các Tổ đại biểu HĐND trước kỳ hợp thứ 4, HĐND tỉnh khóa XVIII
19 5307/TB-BGĐ 10/12/2021 Về việc chuẩn bị trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 4 HĐND tỉnh
20 5213/TB-BGĐ 07/12/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 12/2021
21 5185/TB-BGĐ 06/12/2021 Về việc phân công tổng hợp báo cáo kết quả thực hành tiết kiệm, chống lãng phí giai đoạn 2016-2021 về đầu tư, quản lý, sử dụng tài sản công lĩnh vực giáo dục, đào tạo trên địa bàn tỉnh
22 5142/TB-BGĐ 02/12/2021 Về việc giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh khóa XVIII
23 4958/TB-BGĐ 23/11/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc thực hiện nội dung kết luận Thông báo số 440/TB-UBND ngày 19/11/2021 của UBND tỉnh
24 4861/TB-BGĐ 18/11/2021 về việc báo cáo nội dung phục vụ công tác kiểm điểm Tập thể lãnh đạo Sở năm 2021
25 4677/TB-BGĐ 10/11/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc thực hiện nội dung kết luận Thông báo số 425/TB-UBND ngày 02/11/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
26 4578/TB-BGĐ 04/11/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 11/2021
27 4497/TB-BGĐ 01/11/2021 Về việc soát xét, đăng ký các nội dung công việc đưa vào Chương trình khung năm 2022 của UBND tỉnh
28 4474/TB-BGĐ 29/10/2021 Về việc thực hiện nội dung kêt luận Thông báo số 416/TB-UBND ngày 28/10/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh
29 4342/TB-BGĐ 22/10/2021 V/v xem xét, giải quyết kiến nghị, đề xuất của cử tri
30 4120/TB-BGĐ 08/10/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 10/2021
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 350

Tháng này : 13067

Tổng truy cập : 4.703.280