Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 573/TB-GĐ 24/02/2021 V/v tổng hợp, báo cáo quyết toán kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội trong năm 2020
2 0 16/02/2021 Báo cáo hoạt động của Ban thanh tra nhân dân
3 464/TB-BGĐ 04/02/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc triển khai nhiệm vụ tháng 02/2021
4 431/TB-BGĐ 04/02/2021 Thông báo của BGĐ Sở v/v tổng hợp báo cáo kết quả thực hiện chương trình tổng thể về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020 của tỉnh Hà Tĩnh
5 397/TB-BGĐ 29/01/2021 Thông báo của GIám đốc Sở về việc tà soát, tổng hợp, báo cáo đánh giá và có ý kiến xây dựng Đề cương Đề án “Sửa đổi cơ chế quản lý phân cấp ngân sách nhà nước”
6 88/TB-BGĐ 08/01/2021 Về việc triển khai nhiệm vụ tháng 01/2021
7 37/TB-BGĐ 05/01/2021 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Phiên họp Ủy ban nhân dân tỉnh tháng 12 năm 2020
8 4768/TB-BGĐ 09/12/2020 Thông báo chuẩn bị nội dung cho phiên họp UBND tỉnh tháng 12 năm 2020 và xây dựng Chương trình khung năm 2021
9 4629/STC-VP 02/12/2020 V/v tổng kết công tác Tài chính ngân sách cuối năm 2020
10 4252/TB-BGĐ 10/11/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 10, triển khai nhiệm vụ tháng 11/2020
11 4169/KH-STC 05/11/2020 KẾ HOẠCH Đánh giá, xếp loại CBCCVC và bình xét thi đua khen thưởng năm 2020
12 3839/TB-BGĐ 09/10/2020 Thông báo cả Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tính hình thực hiện nhiệm vụ tháng 9, triển khai nhiệm vụ tháng 10/2020
13 3398/TB-BGĐ 09/09/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 8, triển khai nhiệm vụ tháng 9/2020
14 3296/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Dũng GCS)
15 136/KL-TT 21/08/2020 Kết luận thanh tra Công tác quản lý tài chính và điều hành ngân sách nhà nước tại huyện Thạch Hà
16 3058/YB-STC 13/08/2020 Về việc lựa chọn tổ chức cuộc đấu giá tài sản xe ô tô biển kiểm soát 38A - 888
17 3050/TB-BGĐ 12/08/2020 v/v kiểm tra, cập nhật thông tin CBCCVC
18 2981/TB-BGĐ 07/08/2020 Thông báo của Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 7, triển khai nhiệm vụ tháng 8/2020
19 130/BC-TT 05/08/2020 Báo cáo tình hình thi hành pháp luật về thanh tra năm 2020
20 111/BC-TT 13/07/2020 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trưng ương về phòng, chống tham nhũng đến nay và nhiệm vụ giải pháp thời gian tới
21 2566/TB-BGĐ 10/07/2020 Về việc phân công rà soát, phân tích cụ thể các nội dung, nguyên nhân tỷ lệ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới 6 tháng đầu năm đạt tỷ lệ giải ngân thấp và tham mưu UBND tỉnh nội dung Văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân nguồn vốn nông thôn mới năm 2020
22 2524/TB-BGĐ 06/07/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 6, triển khai nhiệm vụ tháng 7/2020
23 2472/TB-BGĐ 03/07/2020 Về việc xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 để thực hiện các chế độ, chính sách an sinh xã hội do Trung ương ban hành
24 2193/STC-VP 15/06/2020 V/v chuẩn bị sơ kết công tác Tài chính - ngân sách 6 tháng đầu năm
25 92/BC-TT 15/06/2020 Báo cáo tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng từ khi thành lập Ban chỉ đạo Trưng ương về phòng, chống tham nhũng đến nay; nhiệm vụ giải pháp thời gian tới
26 2167/QĐ-STC 12/06/2020 V/v cử công chức tham gia bồi dưỡng lớp QLNN ngạch CVC khóa 19
27 2138/TB-BGĐ 10/06/2020 Thông báo của Ban Giám đốc Sở về việc đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ tháng 5, triển khai nhiệm vụ tháng 6/2020
28 1891/KL-STC-TT 27/05/2020 Kết luận nội dung tố cáo đối với Trung tâm Tư vấn và dịch vụ tài chính công Hà Tĩnh
29 1811/TB-BGĐ 22/05/2020 Thông báo phân công tổng hợp, báo cáo quyết toán ngân sách địa phương năm 2019 theo yêu cầu của Kiểm toán Nhà nước
30 1789/TB-BGĐ 21/05/2020 Thông báo xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIX
  7 8 9 10 11 12 13
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 26

Tháng này : 10207

Tổng truy cập : 13.405.705