Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 Số 115/2009/NQ-HĐND 12/12/2009 Về việc phê duyệt mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên; định mức hợp đồng lao động và hỗ trợ kinh phí cho nhân viên làm công tác kế toán, y tế tại trường mầm non bán công, dân lập
2 Số 115/2009/NQ-HĐND 12/12/2009 Về việc phê duyệt mức hỗ trợ sinh hoạt phí cho giáo viên; định mức hợp đồng lao động và hỗ trợ kinh phí cho nhân viên làm công tác kế toán, y tế tại trường mầm non bán công, dân lập
3 37/2009/QĐ-UBND 24/11/2009 Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tài chính
4 41/2009/QĐ-UBND 12/11/2009 Ban hành Quy định phân cấp công tác quản lý đê điều cho các cấp và tổ chức lực lượng quản lý đê nhân dân
5 24/2009/QĐ-UBND 23/09/2009 Ban hành Quy chế quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh
6 22/2009/QĐ-UBND 22/09/2009 Ban hành đơn giá đo đạc địa chính, đăng ký quyền sử dụng đất, lập hồ sơ địa chính, giấy chứng nhận quyền sử dụng đât
7 40/2009/QĐ-UBND 12/09/2009 Ban hành quy chế phối hợp giữa Ban quản lý khu kinh tế Vũng Áng với các sở, ban, ngành và UBND các huyện, thị xã có khu kinh tế, khu công nghiệp trong quản lý, đầu tư, xây dựng, phát triển khu kinh tế Vũng Áng và các khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
8 2632/2009/QĐ-UBND 26/08/2009 Ban hành quy định thẩm quyền công chứng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 3916/QĐ-UBND 12/08/2009 Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho sinh viên các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp và dạy nghề thuê
10 3917/QĐ-UBND 12/08/2009 Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho công nhân lao động tại các khu công nghiệp, thuê để ở
11 3918/QĐ-UBND 12/08/2009 Ban hành một số cơ chế, chính sách phát triển nhà ở cho người có thu nhập thấp tại khu vực đô thị
12 18/2009/QĐ-UBND 19/06/2009 V/v ban hành Quy định một số chế độ, chính sách dân số Kế hoạch hoá gia đình trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
13 13/2009/QĐ- UBND 29/05/2009 V/v ban hành Quy chế quản lý, sử dụng hồ sơ địa giới, bản đồ địa giới và mốc địa giới hành chính các cấp
14 10/2009/QĐ-UBND 22/04/2009 V/v ban hành Quy chế thi tuyển công chức năm 2009
15 07/2009/CT 02/04/2009 Về các giải pháp nhằm tăng cường quản lý chất lượng công trình xây dựng trên địa bàn tỉnh
16 07/2009/QĐ-UBND 31/03/2009 Ban hành Quy chế phối hợp trong công tác quản lý, bảo vệ, giải toả hành lang an toàn đường bộ các quốc lộ trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh và đường tỉnh
17 04/2009/QĐ-UBND 06/03/2009 V/v ban hành điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã tỉnh Hà Tĩnh
18 02/2009/QĐ-UBND 21/01/2009 V/v quy định mức tiết kiệm đối với các gói thầu áp dụng hình thức chỉ định thầu, đấu thầu hạn chế
19 43/2008/QĐ-UBND 24/12/2008 Ban hành Quy định quản lý Tổ chức bộ máy, biên chế và cán bộ, công chức, viên chức
20 42/2008/QĐ-UBND 19/12/2008 Quy định bổ sung, điều chỉnh mức thu một số loại phí, lệ phí; tỷ lệ điều tiết ngân sách trên địa bàn tỉnh
21 27/2008/CT-UBND 11/12/2008 V/v chấn chỉnh công tác đấu thầu sử dụng vốn nhà nước
22 36/2008/QĐ-UBND 07/10/2008 Ban hành Quy định tạm thời đơn giá lập dự toán thực hiện dự án đầu tư lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh, cấp huyện, cấp xã
23 22/2008/QĐ-UBND 04/08/2008 V/v quy định bổ sung, sửa dổi một số loại phí, lệ phí, học phí; giá thu một phần viện phí Phòng khám đa khoa khu vực, Trạm y tế xã, phường, thị trấn và chính sách hy động, sử dụng các khoản đóng góp của nân dân trên địa bàn tỉnh
24 21/2008/QĐ-UBND 22/07/2008 Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng bằng nguồn vốn ngân sách và vốn có nguồn gốc từ ngân sách trên địa bàn tỉnh
25 20/2008/QĐ-UBND 30/06/2008 Ban hành Quy định về hoạt động đo đạc và bản đồ trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh
26 1651/QĐ-UBND 13/06/2008 V/v phê duyệt quy hoạch phân vùng thăm dò, khai thác và chế biến khoáng sản làm vật liệu xây dựng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2007 - 2015, có xét đến 2020
27 18/2008/QĐ-UBND 10/06/2008 V/v ban hành Quy định kê khai, niêm yết giá một số mặt hàng thuộc nhóm vật liệu xây dựng sản xuất và tiêu thụ trên địa bàn tỉnh
28 1217/QĐ-UBND 05/06/2008 V/v phê duyệt đề án phát triển cây cao su trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2008 - 2015 và định hướng đến năm 2020
29 14/2008/QĐ-UBND 16/05/2008 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Cộng tác viên kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật
30 12/2008/QĐ-UBND 31/03/2008 V/v ban hành đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu các loại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
  2 3 4 5 6