Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 08/2008/CT-UBND 10/03/2008 V/v thực hiện chế độ thông tin báo cáo và nâng cao chất lượng tham mưu, hiệu quả sử dụng thời gian làm việc của cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
2 06/2008/QĐ-UBND 23/01/2008 V/v phê duyệt Đề án phát triển xuất khẩu giai đoạn 2007 - 2010, định hướng đến năm 2020
3 03/2008/QĐ-UBND 11/01/2008 V/v quy định đối tượng trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất và mức trợ giúp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
4 3401/QĐ-UBND 28/12/2007 V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển bưu chính, viễn thông tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2010 và định hướng đến năm 2020
5 3377/QĐ-UBND 26/12/2007 V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
6 2966/QĐ-UBND 14/11/2007 V/v ban hành Chương trình hành động thực hiện Chiến lược biển tỉnh Hà Tĩnh đến năm 2020
7 2859/QĐ-UBND 01/11/2007 V/v ban hành quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Chi cục kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh
8 2827/QĐ-UBND 25/10/2007 Việc thực hiện xác định, quản lý hộ nghèo; xác nhận người nghèo để được giảm học phí và các chế độ chính sách khác
9 2451/QĐ-UBND 17/09/2007 V/v phê duyệt Quy hoạch phát triển công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp tỉnh Hà Tĩnh giai đoạn 2006 - 2015, tầm nhìn đến năm 2020
10 31/2007/QĐ-UBND 12/07/2007 Ban hành Quy định quản lý tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
11 29/2007/QĐ-UBND 12/07/2007 V/v ban hành Quy chế khen thưởng danh hiệu “Doanh nghiệp tiêu biểu” và “Doanh nhân tiêu biểu” tỉnh Hà Tĩnh
12 22/2007/QĐ-UBND 28/05/2007 V/v ban hành đơn giá bồi thường các loại nhà cửa, vật kiến trúc, mồ mả, cây cối, hoa màu các loại khi Nhà nước thu hồi đất trên địa bàn tỉnh
13 20/2007/QĐ-UBND 15/05/2007 Ban hành Quy định về cung cấp, khai thác thông tin; quản lý, sử dụng và phát triển trang thông tin điện tử tỉnh Hà Tĩnh
14 18/2007/QĐ-UBND 29/04/2007 V/v ban hành Quy định tạm thời về quản lý, sử dụng kinh phí hỗ trợ công tác xây dựng và kiểm tra văn bản QPPL do UBND các cấp ban hành
15 17/2007/QĐ-UBND 27/04/2007 V/v ban hành Quy định về kiểm tra và xử lý văn bản QPPL trên địa bàn Tỉnh Hà Tĩnh
16 16/2007/QĐ-UBND 27/04/2007 Quy định một số chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng và các Khu công nghiệp của tỉnh Hà Tĩnh
17 15/2007/QĐ-UBND 27/04/2007 V/v ban hành Kế hoạch của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 35/2006/CT-TTg ngày 13/10/2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc triển khai thi hành Luật Trợ giúp pháp lý
18 916 /QĐ-UBND 04/04/2007 V/v ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19 13/2007/QĐ-UBND 04/04/2007 V/v ban hành Quy định về quản lý hoạt động karaoke, vũ trường nơi công cộng trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
20 11/2007/QĐ-UBND 28/03/2007 V/v ban hành một số quy định đối với các tổ chức, cá nhân kinh doanh du lịch, dịch vụ tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
21 73/2006/QĐ-UBND 27/12/2006 V/v phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống chợ đến năm 2020
22 27/2006/CT-UBND 06/10/2006 Về tăng cường công tác quản lý, chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính trong giải quyết công việc của các tổ chức, công dân
23 51/2006/QĐ-UBND 01/01/1970 V/v điều chỉnh, bổ sung mức thu một số loại phí, học phí trên địa bàn tỉnh
24 36/2006/QĐ-UBND 01/01/1970 Ban hành Kế hoạch hành động của UBND tỉnh Hà Tĩnh thực hiện Luật phòng, chống tham nhũng
25 34/2006/QĐ-UBND 01/01/1970 V/v ban hành biểu giá thu một phần viện phí.
26 3099/QĐ-UBND 01/01/1970 V/v ban hành giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
27 25/2006/CT-UBND 01/01/1970 V/v thực hiện chỉ thị số 33/2006/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ và cuộc vận động "nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" của Bộ Giáo dục và Đào tạo
28 24/2006/CT-UBND 01/01/1970 V/v phát triển Quỹ tín dụng nhân dân tại địa bàn Hà Tĩnh
  2 3 4 5 6 7