Cổng thông tin iện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...


STT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 65/2006/QĐ-UBND 05/03/2019 V/v ban hành Quy chế hoạt động của Quỹ hỗ trợ đầu tư Hà Tĩnh
2 04/2008/QĐ-UBND 05/03/2019 V/v ban hành quy định định mức xây dựng và phân bổ dự toán kinh phí đối với các đề tài, dự án khoa học và công nghệ có sử dụng ngân sách Nhà nước
3 20/2008/CT-UBND 04/03/2019 V/v triển khai thi hành Luật thuế thu nhập cá nhân
4 119/2018/TT-BTC 05/12/2018 Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
5 64/2018/TT-BTC 30/07/2018 Sửa đổi bổ sung một số điều của TT số 09/2016/TT-BTC ngày 18/1/2016 của BTC quy định về QT dự án hoàn thành
6 201/QĐ-BTC 12/02/2018 Ban hành quy chế An toàn thông tin mạng Bộ Tài Chính
7 Số 123/2010/NQ-HĐND 30/07/2010 Về việc phê duyệt Đề án quy hoạch và quản lý tài nguyên khoáng sản trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh.
8 26/2010/CT-UBND 13/07/2010 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trong các hoạt động thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả thải nước thải vào nguồn nước và hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
9 15/2010/QĐ-UBND 13/07/2010 V/v ban hành Quy định vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
10 25/CT-UBND 07/07/2010 Về việc thực hiện các quy định phòng chống tác hại của thuốc lá trên địa bàn Hà Tĩnh
11 13/2010/CT-UBND 06/07/2010 Về việc tăng cường công tác quản lý an toàn bức xạ và an ninh các nguồn phóng xạ trên địa bàn tỉnh
12 1278/QĐ-UBND 05/07/2010 V/v điều chỉnh bổ sung và đính chính bảng giá các loại đất năm 2010
13 13/CT-UBND 07/06/2010 Về công tác phòng, chống động đất, sóng thần
14 13/2010/QĐ-UBND 14/05/2010 V/v ban hành Quy định phân công trách nhiệm và quan hệ phối hợp giữa các ngành, các cấp trong quản lý Nhà nước về chất lượng sản phẩm, hàng hoá trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
15 11/CT-UBND 14/05/2010 Về việc đảm bảo an toàn hồ chứa nước trong mùa mưa lũ năm 2010
16 12/2010/QĐ-UBND 13/05/2010 V/v sửa đổi một số quy định về thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh
17 10/2010/CT-UBND 28/04/2010 Về việc tiếp tục nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng chính sách xã hội tỉnh Hà Tĩnh
18 11/2010/QĐ-UBND 19/04/2010 V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 03/2008/QĐ-UBND ngày 11/01/2008 của UBND tỉnh quy định đối tượng trợ cấp thường xuyên, trợ cấp đột xuất và mức trợ giúp thường xuyên cho các đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
19 840/QĐ-UBND 29/03/2010 V/v ban hành Quy chế khai thác và sử dụng tài liệu lưu trữ tại Trung tâm lưu trữ tỉnh
20 09/2010/QĐ-UBND 29/03/2010 V/v quy định một số nội dung về quản lý đầu tư xây dựng công trình bằng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh.
21 05/2010/CT-UBND 23/03/2010 Về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước trên lĩnh vực xuất bản, in ấn và phát hành xuất bản phẩm
22 764/QĐ-UBND 22/03/2010 V/v phê duyệt Đề án tăng cường quản lý nhà nước trong duy tu, bảo dưỡng và bảo trì công trình giao thông nông thôn Hà Tĩnh
23 07/2010/QĐ-UBND 16/03/2010 V/v ban hành Quy định chính sách về bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn Hà Tĩnh.
24 06/2010/QĐ-UBND 26/02/2010 V/v thành lập, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức Văn phòng Ban Chỉ đạo tỉnh về phòng, chống tham nhũng
25 05/2010/QĐ-UBND 02/02/2010 Về một số chính sách hỗ trợ ngư dân đánh bắt thuỷ sản bị thiệt hại do thiên tai trên biển.
26 51/2009/QĐ-UBND 30/12/2009 V/v bổ sung mức thu và quy định phân chia theo tỷ lệ (%) cho các cấp ngân sách về phí bảo vệ môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; điều chỉnh tỷ lệ (%) số thu phí, lệ phí cho Ban quản lý chợ Hà Tĩnh
27 47/2009/QĐ-UBND 29/12/2009 V/v sửa đổi, bổ sung quy chế quản lý và phối hợp hoạt động của khu kinh tế cửa khẩu quốc tế Cầu treo ban hành tại Quyết định số 11/2009/QĐ-UBND ngày 20/5/2009 của UBND tỉnh
28 46/2009/QĐ-UBND 29/12/2009 V/v phân cấp giấy phép hoạt động cảng, bến và đăng ký phương tiện thuỷ nội địa trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
29 4155/QĐ-UBND 23/12/2009 Ban hành bảng giá các loại đất trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh
30 43/2009/QĐ-UBND 17/12/2009 Ban hành quy định về quản lý, sử dụng hệ thống thư điện tử trong các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Hà Tỉnh
  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 540

Tháng này : 16061

Tổng truy cập : 13.458.513