Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Lấy ý kiến dự thảo

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 V/v góp Dự thảo quy định tài sản có giá trị lớn sử dụng vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 03/08/2020
- Đến ngày : 03/08/2020


2 V/v góp Dự thảo quy định về danh mục, thời gian sử dụng, tỷ lệ tính hao mòn tài sản cố định vô hình, tài sản cố định đặc thù, tài sản khác thuộc phạm vi quản lý của tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 31/01/2020
- Đến ngày : 15/02/2020


3 V/v xin ý kiến thẩm định Dự thảo Nghị quyết quy định tỷ lệ phân bổ và một số nội dung chi, mức chi đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 29/10/2019
- Đến ngày : 31/10/20194 V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định quy định về hình thức giao quản lý và khoán kinh phí sử dụng xe ô tô phục vụ công tác chung - Từ ngày : 17/10/2019
- Đến ngày : 25/10/20195 V/v đề nghị góp ý Dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng xe ô tô chuyên dùng - Từ ngày : 20/09/2019
- Đến ngày : 27/09/2019
6 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng diện tích chuyên dùng - Từ ngày : 24/06/2019
- Đến ngày : 05/07/2019


7 V/v đề nghị góp ý dự thảo Quyết định ban hành tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng - Từ ngày : 24/06/2019
- Đến ngày : 05/07/20198 V/v lấy ý kiến góp ý Dự thảo nghị quyết quy định mức chi tiếp khách nước ngoài - Từ ngày : 15/05/2019
- Đến ngày : 24/05/20199 V/v góp ý dự thảo Thông tư quy định về lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí để thực hiện công tác ứng cứu sự cố, bảo đảm an toàn thông tin mạng - Từ ngày : 08/06/2018
- Đến ngày : 18/06/2018

10 V/v góp Dự thảo Nghị quyết phân cấp quản lý tài sản công tại cơ quan hành chính, đơn vị, tổ chức trên địa bàn tỉnh - Từ ngày : 11/05/2018
- Đến ngày : 15/06/2018


  2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 205

Tháng này : 12131

Tổng truy cập : 4.700.541