Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Lấy ý kiến dự thảo

STT Trích yếu Thời gian lấy ý kiến Đính kèm
1 về việc triển khai Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Luật đất đai (sửa đổi) - Từ ngày : 15/02/2023
- Đến ngày : 27/02/20232 V/v lấy ý kiến dự thảo quy chế hoạt động của Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh - Từ ngày : 05/09/2022
- Đến ngày : 28/09/2022


3 V/v lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ; Quy chế nâng bậc lương trước thời hạn. - Từ ngày : 22/06/2022
- Đến ngày : 28/09/2022


4 Lấy ý kiến Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành danh mục tài sản mua sắm tập trung trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh - Từ ngày : 28/09/2022
- Đến ngày : 28/09/2022


5 Lấy ý kiến góp ý dự thảo thông tư 36/2021/TT-BTC. - Từ ngày : 16/09/2022
- Đến ngày : 21/09/2022

6 Lấy ý kiến các Sở có liên quan về dự thảo quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Thủy lợi Nam HT - Từ ngày : 06/09/2022
- Đến ngày : 15/09/2022

7 Lấy ý kiến dự thảo Quy chế quản lý tài chính Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh - Từ ngày : 27/09/2022
- Đến ngày : 05/09/2022

8 V/v lấy ý kiến dự thảo dự thảo các Nghị quyết kế hoạch vốn đầu tư phát triển nguồn ngân sách TW giai đoạn 2021-2025, năm 2022 thực hiện 03 chương trình MTQG - Từ ngày : 05/07/2022
- Đến ngày : 06/07/2022

9 V/v lấy ý kiến tham mưu nội dung sửa đổi Quy chế làm việc của Tỉnh uỷ nhiệm kỳ 2020-2025 - Từ ngày : 05/05/2022
- Đến ngày : 05/05/2022

10 V/v lấy ý kiến dự thảo Quy chế chi tiêu nội bộ và Quy chế nâng lương trước hạn - Từ ngày : 18/04/2022
- Đến ngày : 25/04/2022  2 3 4 5 6
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 475

Tháng này : 17218

Tổng truy cập : 5.182.848