Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ PB, QL, sử dụng nguồn vốn

Triển khai một số nội dung quy định tại Thông tư số 10/2020/TT-BTC

Đăng ngày 26-10-2020 15:50
39 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Quy định về quyết toán hoàn thành sử dụng nguồn vốn nhà nước

Theo Phòng TCĐT
. . . . .