Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Công tác tổ chức cán bộSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 3456/QĐ-STC 14/09/2020 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp LLCT khóa 162
2 3293/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Minh TT)
3 3295/QĐ-STC 01/09/2020 V/v nâng bậc lương cho cán bộ, viên chức
4 3298/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Do TCDT)
5 3299/QĐ-STC 01/09/2020 V/v chuyển đổi vị trí công tác (Tiến TCDN)
6 3279/QĐ-STC 01/09/2020 V/v tiếp nhận và bố tri công chức (Yến TTTCC)
7 2878/QĐ-STC 31/07/2020 Vv/ bổ nhiệm lại cán bọ
8 2879/QĐ-STC 31/07/2020 V/v bổ nhiệm lại cán bộ
9 2473/QĐ-STC 03/07/2020 V/v nghỉ hưu để hưởng chế độ BHXH (Đ/c Tuấn TT)
10 2499/QĐ-STC 01/07/2020 v/v nâng phụ cấp TNVK đối với CBCC
11 2287/QĐ-STC 22/06/2020 V/v cử công chức, viên chức tham gia lớp bồi dưỡng QLNN ngạch CV khóa 91
12 2286/QĐ-STC 22/06/2020 V/v cử công chức tham gia bồi dưỡng lớp QLNN ngạch CVC khóa 20
13 2065/STC-VP 05/06/2020 V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên, chuyên viên chính
14 2045/QĐ-STC 05/06/2020 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị - Hành chính khóa 158 (hệ không tập trung) tại trường Chính trị Trần Phú
15 1741/STC-VP 15/05/2020 V/v cử công chức tham gia kỳ thi nâng ngạch từ cán sự lên chuyên viên
16 1611/QĐ-STC 08/05/2020 V/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận Chính trị Hành chính k156 (hệ không tập trung) tại trường Chính trị Trần Phú
17 1578/QĐ-STC 06/05/2020 v/v cử công chức tham gia lớp Trung cấp lý luận chính trị K156
18 1521/QĐ-STC 29/04/2020 V./v nâng bậc lương công chức
19 1523/QĐ-STC 29/04/2020 V/v nâng phụ cấp TNVK cho CBCC
20 1227/TB-STC 09/04/2020 V/v nghỉ hưu đối với công chức
21 1169/QĐ-STC 07/04/2020 V/v nâng lương CBCC
22 815/STC-VP 13/03/2020 V/v đăng ký công chức, viên chức tham gia bồi dưỡng nghiệp vụ QLNN ngạch chuyên viên
23 642/STC-VP 28/02/2020 V/v đề nghị nâng lương CBCC
24 466/STC-VP 18/02/2020 V/v đăng ký nhu cầu đào tạo trung cấp lý luận chính trị-hành chính năm 2020
25 397/STC-VP 12/02/2020 V/v đăng ký tham gia bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp năm 2020
26 344/QĐ-STC 07/02/2020 V/v thành lập Hội đồng xét nâng bậc lương trước thời hạn
27 09/QĐ-STC 02/01/2020 V/v nâng lương CBCC
28 08/QĐ-STC 02/01/2020 V/v nâng lương CBCC
29 4801/QĐ-STC 29/11/2019 V/v biệt phái công chức
30 4323/QĐ-STC 04/11/2019 V/v nâng cấp phụ cấp thâm niên nghề
  2 3 4 5