Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Báo cáo - Thống kêSTT Số/Kí hiệu Ngày ban hành Trích yếu Đính kèm
1 1503/STC-NS 26/04/2018 Báo cáo kế hoạch tài chính 3 năm 2018 - 2020
2 1197/BC-STC 11/04/2018 Báo cáo thực hiện kết luận 50-KL/TW, ngày 29/6/2009 của Bộ Chính trị
3 1069/STC-NS 27/03/2018 V/v báo cáo tình hình kinh tế - xã hội Quý I năm 2018
4 709/STC-NS 13/02/2018 V/v báo cáo tình hình trong dịp Tết Mậu Tuất 2018
5 458/STC-NS 29/01/2018 Báo cáo kết quả thực hiện Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2017
6 25/07/2017 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2017
7 101/BC-STC 10/01/2017 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2016; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2017
8 2088/BC-STC 08/07/2016 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2016
9 4004/BC-STC 23/12/2015 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2015; MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2016
10 2256/BC-STC 27/07/2015 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
11 180 /BC-STC 19/01/2015 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH NĂM 2014 MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP NĂM 2015
12 1830 /BC-STC 25/07/2014 BÁO CÁO THỰC HIỆN NHIỆM VỤ TÀI CHÍNH, NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
13 245/BC-UBND 27/06/2014 BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2014
  2 3 4 5 6 7
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 418

Tháng này : 2624

Tổng truy cập : 5.089.843