Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
VB hướng dẫn, triển khai công khai NS
Quyết định v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Quyết định v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính

Quyết định v/v công bố TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2015

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2015

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2015
BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2014

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2014

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2014
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
PHỤ BIỂU 1: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012

PHỤ BIỂU 1: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012

PHỤ BIỂU 1: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012
Phụ biểu 5: Tổng hợp dự toán thu ngân sách huyện, xã năm 2012

Phụ biểu 5: Tổng hợp dự toán thu ngân sách huyện, xã năm 2012

Phụ biểu 5: Tổng hợp dự toán thu ngân sách huyện, xã năm 2012
  1 2 3
BẢN ĐỒ TỈNH HÀ TĨNH
Thống kê truy cập

Hôm nay : 71

Tháng này : 2097

Tổng truy cập : 7.386.694