Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
VB hướng dẫn, triển khai công khai NS
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2015

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2015

20-12-2016
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2015
BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015

23-11-2015
BÁO CÁO THỰC HIỆN DỰ TOÁN THU - CHI NGÂN SÁCH 6 THÁNG ĐẦU NĂM; NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP 6 THÁNG CUỐI NĂM 2015
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2014

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2014

08-11-2014
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương 2014
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013

23-11-2013
Nghị quyết phê chuẩn Tổng quyết toán ngân sách địa phương năm 2013
PHỤ BIỂU 1: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012

PHỤ BIỂU 1: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012

05-06-2012
PHỤ BIỂU 1: DỰ TOÁN THU NGÂN SÁCH NĂM 2012
Phụ biểu 5: Tổng hợp dự toán thu ngân sách huyện, xã năm 2012

Phụ biểu 5: Tổng hợp dự toán thu ngân sách huyện, xã năm 2012

05-06-2012
Phụ biểu 5: Tổng hợp dự toán thu ngân sách huyện, xã năm 2012
  1 2