Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tài chính doanh nghiệp

Từ ngày 20/9, giảm lệ phí đăng ký doanh nghiệp

Đăng ngày 21-08-2019 08:27
94 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 5/8/2019, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 47/2019/TT-BTC quy định mới thu lệ phí đăng ký doanh nghiệp.

Cổng BTC
. . . . .