Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Tin hoạt động của Sở
Lễ Chào cờ tháng 8 năm 2019

Lễ Chào cờ tháng 8 năm 2019

01-08-2019
Ngày 01/8/2019, Sở Tài chính tổ chức lễ chào cờ với sự có mặt của đầy đủ của các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Sở, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công.
Hội nghị  Ðánh giá công tác quản lý tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch 6 tháng cuối nãm

Hội nghị Ðánh giá công tác quản lý tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch 6 tháng cuối nãm

23-07-2019
Sáng ngày 21/7/2019, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị đánh giá công tác quản lý tài chính, ngân sách 6 tháng đầu năm; triển khai kế hoạch 6 tháng cuối năm 2019.
Hội nghị tập huấn xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 lần 2

Hội nghị tập huấn xây dựng hệ thống ISO 9001:2015 lần 2

12-07-2019
Ban Tư vấn ISO hướng dẫn các phòng kiểm tra, soát xét và hoàn thiện quy trình nội bộ.
Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện

Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện "KỲ NGHỈ HỒNG"

07-07-2019
Hưởng ứng Chiến dịch thanh niên tình nguyện "KỲ NGHỈ HỒNG" năm 2019
Lễ Chào cờ tháng 7 năm 2019

Lễ Chào cờ tháng 7 năm 2019

02-07-2019
Ngày 01/7/2019, Sở Tài chính tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 7 năm 2019 với sự có mặt của đầy đủ của các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Sở, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công.
Lễ Chào cờ tháng 6 năm 2019

Lễ Chào cờ tháng 6 năm 2019

04-06-2019
Ngày 03/6/2019, Sở Tài chính tổ chức lễ chào cờ đầu tháng 6 năm 2019 với sự có mặt của đầy đủ của các Đ/c trong Ban chấp hành Đảng ủy, Ban giám đốc và toàn thể cán bộ, công chức, viên chức Văn phòng Sở, Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công.
Rà soát công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ nãm 2019

Rà soát công tác quy hoạch cấp ủy, cán bộ nãm 2019

03-06-2019
Rà soát công tác quy hoạch cấp ủy giai đoạn 2015-2020, 2020-2025 và công tác quy hoạch cán bộ giai đoạn 2016-2021, 2021-2026;
Họp giao ban Ban Giám đốc Sở và Trưởng các phòng, lãnh đạo Trung tâm TV&DVTCC tháng 5/2019

Họp giao ban Ban Giám đốc Sở và Trưởng các phòng, lãnh đạo Trung tâm TV&DVTCC tháng 5/2019

30-05-2019
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Sở về tổ chức giao ban vào các tháng để kịp thời nắm bắt, đánh giá tình hình hoạt động của các phòng, đơn vị trực thuộc.
Tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN TCVN ISO 9001:2015, phương pháp xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

Tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN TCVN ISO 9001:2015, phương pháp xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng

28-03-2019
Tập huấn triển khai xây dựng và áp dụng HTQLCL theo TCVN TCVN ISO 9001:2015, phương pháp xây dựng, áp dụng và đánh giá nội bộ hệ thống quản lý chất lượng
  1 2 3 4 5