Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH NGÂN SÁCH NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021 VÀ HỘI NGHỊ CÔNG CHỨC VIÊN CHỨC NĂM 2021

Đăng ngày 18-01-2021 15:57
170 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Ngày 18/01/2021, Sở Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Tài chính ngân sách năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021 và Hội nghị công chức viên chức năm 2021 với sự tham gia của toàn thể CBCCVC Sở; Trung tâm Tư vấn và Dịch vụ tài chính công và lãnh đạo các phòng TCKH huyện, thị xã thành phố.

Văn phòng Sở
. . . . .