Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin hoạt động của Sở

Sở Tài chính tổ chức tổ chức Hội nghị Cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026

Đăng ngày 10-03-2021 16:30
233 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Căn cứ Luật bầu cử đại biểu Quốc hội và Đại biểu HĐND năm 2015, thực hiện văn bản của Ban Thường trực Tỉnh ủy về quy trình tổ chức hội nghị các cơ quan, tổ chức, đơn vị giới thiệu người tham gia ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, nhiệm kỳ 2021-2026, Hôm nay, ngày 9/3/2021, Sở Tài chính đã tổ chức hội nghị cử tri giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh Hà Tĩnh khóa XVIII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Theo Văn phòng Sở Tài chính
. . . . .