Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Thủ tướng yêu cầu các gói hỗ trợ ứng phó dịch covid cần bảo đảm đúng đối tượng, công khai, minh bạch

Đăng ngày 02-04-2020 08:05
72 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3/2020, Chính phủ đã nghe và thảo luận các nội dung: Báo cáo tình hình kinh tế-xã hội tháng 3 và quý I năm 2020; tình hình dịch COVID – 19; đánh giá bổ sung kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019; dự thảo Nghị quyết của Chính phủ về hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch COVID – 19 gây ra; đánh giá bổ sung tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2019 và tình hình triển khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020…

. . . . .