Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Quy định quản lý đầu tư ứng dụng CNTT tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính

Đăng ngày 22-04-2020 07:06
845 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa ban hành Quyết định số 494/QĐ-BTC ngày 10/4/2020 về việc ban hành quy định chi tiết một số nội dung về quản lý đầu tư ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính.

. . . . .