Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tài chính doanh nghiệp

Phê duyệt danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020

Đăng ngày 20-08-2019 08:30
173 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa ký ban hành Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg về việc phê duyệt Danh mục doanh nghiệp thực hiện cổ phần hóa đến hết năm 2020.

Cổng BTC
. . . . .