Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tài chính doanh nghiệp

Làm gì để cổ phần hóa doanh nghiệp đạt đúng tiến độ

Đăng ngày 24-09-2019 07:58
95 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Cổ phần hóa là giải pháp quan trọng trong sắp xếp, đổi mới, cơ cấu lại DNNN. Kết quả công tác cổ phần hóa, thoái vốn đã có tác động tích cực tới sự phát triển của thị trường chứng khoán, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động của các doanh nghiệp sau cổ phần hóa, hầu hết các DNNN sau cổ phần hóa đều sản xuất, kinh doanh có hiệu quả, nộp ngân sách và thu nhập của người lao động được nâng lên. Tuy nhiên, một số Bộ, ngành, địa phương, Tập đoàn kinh tế, Tổng công ty nhà nước còn chưa thực sự nghiêm túc triển khai kế hoạch cổ phần hóa, thoái vốn, cơ cấu lại DNNN theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và chấp hành chế độ báo cáo. Chính vì vậy, tiến trình cổ phần hóa và thoái vốn hiện đang rất chậm. Để đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa cũng như thoái vốn tại doanh nghiệp diễn ra đúng tiến độ, ông Đặng Quyết Tiến – Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) đã chia sẻ một vài giải pháp... Tiến độ chưa đúng kế hoạch

Cổng BTC
. . . . .