Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Kể từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng 100.000 đồng/tháng

Đăng ngày 13-05-2019 13:48
181 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Kể từ 1/7/2019, lương cơ sở tăng 100.000 đồng/tháng

VP
. . . . .