Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tài chính doanh nghiệp

Đề xuất giải pháp đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa, thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp

Đăng ngày 15-08-2020 06:58
110 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Theo Công văn số 991/TTg-ĐMDN ngày 10/7/2017 và Quyết định số 26/2019/QĐ-TTg ngày 15/8/2019 của Thủ tướng Chính phủ thì giai đoạn 2017 - 2020 phải hoàn thành cổ phần hóa 128 doanh nghiệp, tuy nhiên tính đến hết tháng 7/2020 mới tiến hành cổ phần hóa được 37 doanh nghiệp, bằng 28% kế hoạch. Tiến độ cổ phần hóa hiện còn chậm so với mục tiêu đề ra. 91 doanh nghiệp cần cổ phần hóa

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .