Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tài chính doanh nghiệp

Các doanh nghiệp sau cổ phần hóa có xu hướng tăng trưởng ổn định

Đăng ngày 11-12-2019 08:24
73 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Đó là một trong những nội dung được đưa ra tại buổi họp chuyên đề sáng 10/12 của Bộ Tài chính về “Tình hình tài chính, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh; Kết quả tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước”. Cục trưởng Cục Tài chính doanh nghiệp Đặng Quyết Tiến và Phó Chánh Văn phòng Ngô Chí Tùng đồng chủ trì họp báo. Kết quả kinh doanh của DNNN

Cồng BTC
. . . . .