Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tài chính doanh nghiệp

Các doanh nghiệp nhà nước cần nghiêm túc trong việc tái cơ cấu doanh nghiệp

Đăng ngày 11-08-2019 08:06
338 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Tại Diễn đàn Tái cơ cấu doanh nghiệp nhà nước do Tạp chí Tài chính Doanh nghiệp phối hợp với Cục Tài chính Doanh nghiệp (Bộ Tài chính) và Ngân hàng BIDV diễn ra tại khách sạn Bảo Sơn, Hà Nội vào ngày 8/8/2019, nhiều nguyên nhân dẫn đến việc các doanh nghiệp nhà nước tái cơ cấu chậm đã được các nhà quản lý cũng như các chuyên gia đưa ra phân tích, chia sẻ. Những nguyên nhân “xưa cũ” như nhận thức, trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp, đơn vị còn chưa cao, chưa quyết liệt trong việc đổi mới hoạt động của doanh nghiệp, cùng với những nguyên cụ thể như quá trình cổ phần hóa DNNN cần có nhiều thời gian để xử lý vướng mắc về tài chính, đất đai, lao động trong giai đoạn trước cổ phần hóa làm kéo dài thời gian thực hiện cổ phần hóa. Đặc biệt là vấn đề xác lập hồ sơ pháp lý đất đai do UBND địa phương thực hiện chậm, kéo dài thời gian hơn so với quy định dẫn đến các doanh nghiệp phải điều chỉnh tiến độ cổ phần hóa…

Cổng BTC
. . . . .