Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tin tức - Sự kiện

Bãi bỏ 10 văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực KBNN và NSNN

Đăng ngày 05-06-2020 09:04
96 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Bộ Tài chính vừa ban hành Thông tư 38/2020/TT-BTC bãi bỏ văn bản quy phạm pháp luật do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành trong lĩnh vực Kho bạc Nhà nước và ngân sách nhà nước.

Theo cổng Mof.gov.vn
. . . . .