Cổng thông tin điện tử

Sở Tài chính tỉnh Hà Tĩnh

Loading...
Trang chủ Tài chính doanh nghiệp

98% doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ gói hỗ trợ gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất

Đăng ngày 08-04-2020 08:09
72 Lượt xem
Xem cỡ chữ

Trong Dự thảo Nghị định về gia hạn tiền thuế và thuê đất (Dự thảo Nghị định) vừa được Bộ Tài chính hoàn thiện lần ba đã mở rộng quy mô về đối tượng doanh nghiệp, tổ chức được hưởng ưu đãi. Đồng thời, gói hỗ trợ cũng đã được tăng từ hơn 80 ngàn tỷ đồng lên tới trên 180 ngàn tỷ đồng. Cổng Thông tin điện tử Bộ Tài chính đã có cuộc trao đổi với ông Phạm Đình Thi – Vụ trưởng Vụ Chính sách thuế-Bộ Tài chính về những điểm mới đã được Bộ Tài chính tiếp thu và hoàn thiện tại Dự thảo Nghị định. ? Ông có thể cho biết những điểm mới trong Dự thảo Nghị định về gia hạn tiền thuế và thuê đất trong lần hoàn thiện thứ ba này? Vì sao lại có sự mở rộng đối tượng lớn như vậy?

. . . . .